عدم شناخت کافی از سهم‌ها


سهم (قصردشتی ها )از طرح ساماندهی باغات قصردشت فقط حسرت!

راستین آنلاین:مجوز بازنگری در طرح ساماندهی باغات قصردشت در حالی پس از سالها توسط رئیس شورای اسلامی شهر شیراز صادر شد که مردم این بخش از شیراز نیز سالهاست با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

عدم شناخت کافی شورا از خواست مردم قصردشت

در حالیکه عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شیرازمدعی است افزایش قیمت زمین های اطراف باغ های شیراز، باعث شده تا باغداران تمایلی به نگهداری باغ ها نداشته باشند و با تغییر کاربری این مکان ها، نسبت به احداث ساختمان اقدام کنند،مردم قصردشت باغ ها را میراثی گران بها می دانند که حاضر نیستند حتی یک درخت هم از آن کم شود.

اهالی قصردشت باغ های این منطقه از شهر شیراز را میراثی به جا مانده از نیکانشان می دانند که شهرداری در ادوار مختلف و به فراخور سیاست هایش مقادیر زیادی از آنها را با قیمتی ناچیز از مالکان آن خریداری کرده و با استفاده از قوانین حاکمیتی بهره و منفعت زیادی را از راه تغییر کاربری آنها به جیب شهرداری واریز کرده است.

نواب قائدی در حالی از طرح شورای اسلامی شهر شیراز برای ایجاد امکان استفاده باغداران و مردم از باغ های شیراز و نتیجه آن که ترغیب باغداران به نگهداری از این باغ ها است سخن می گوید که مردم قصردشت از نبود آب شرب و کم ترین امکانات اولیه نظیر سرویس بهداشتی در باغات و عدم صدور مجوز ایجاد آن توسط شهرداری گله مند هستند.

باغداران قصردشت که پیشه باغداری را نسل هاست حفظ کرده اند می گویند« اگر قرار است کارگری یک روز در باغ کار کند،نیاز به آب خوردن دارد،نیاز به سرویس بهداشتی دارد و. »

به اعتقاد باغداران قصردشت سیاست های غلط و انقباضی شورا و شهرداری در ادوار مختلف در کنار خشکسالی ،مهمترین عامل نابودی باغات است.

به نظر می ر سد آنچه در بازنگری طرح ساماندهی باغات قصردشت باید لحاظ شود خواست مردم این منطقه از شهر است.

مردم قصردشت را دریابید

اما مشکل مردمی که تنها راه درآمدشان فروش ثمره میراث سبز پدری است ،فقط خشک شدن باغاتشان نیست.

محله ای که تا سالها پیش 4 مدرسه دولتی درآن وجود داشت،اکنون مردمش اول مهر برای ثبت نام فرزندانشان کاسه چه کنم دست می گیرند!

تبدیل مدراس دولتی در این محله به مدارس نمونه مردمی و شاهد باعث شده تا مردم قصردشت در شرایط اقتصادی کنونی مجبورباشند فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به محلاتی دورتر از مکان زندگی خود بفرستند.

این در حالی است که برخی از این افراد در تامین هزینه سرویس مدارس فرزندان خود نیز در مانده اند!

در هر حال شرایط محله قصردشت از باغاتش گرفته تا سیاست های آموزش و پرورش و شهرداری و آبفا تا وضعیت اقتصادی مردمانی که حسرت باغاتشان بر دل بسیاری از مردم متمول شهر مانده،بگونه است که این محله را با بحران های بزرگی مواجه ساخته است.بحران هایی که اگر خیلی زود جدی گرفته نشود شاهد اتفاقات ناگوار و اثر گذاری آنها بر کل شهر شیراز خواهیم بود.

عملکرد و سود و زیان شرکت

در ماده 56 حق صاحبان سهام در مراجعه به حسابهای مزبور و در ماده 57 پیش بینی سرمایه احتیاطی به مبلغ یک بیستم از سود خالص شرکت مقرر شده بود و قاعده خاص دیگری برای تنظیم و ارائه حسابها وجود نداشت ـ اگر چه شرکت ها به دلیل ضرورتهای مالیاتی مجبور بودند حسابهاسی خود را طبق نظر مقامات مالیاتی تنظیم کنند.

با توجه به لایحه قانونی 1347، مدیران شرکت موظف اند مقررات و زمانبندیهای ویژه ای را که تحت تأثیر ضرورتهای مالیاتی وضع شده است رعایت کنند. این مقررات در مورد طرز تنظیم حسابها، اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیم مجمع عمومی درباره تصویب حسابهای شرکت و گزارش مدیران است.

الف) تنظیم حسابهای شرکت

به موجب ماده 232 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. ». تعهداتی که شرکت آنها را تضمن کرده است، از قبیل ضمانت بروات و ضمانتهای دیگر و نیز وثایق تعهد شده آن باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود(ماده 235 لایحه قانونی 1347).

«در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد»(ماده 233 لایحه قانونی 1347). برخلاف قانون گذار فرانسه، که برای انتشار یا تسلیم عمدی حسابهای مالی خلاف واقع به صاحبان سهام مجازات کیفری معین کرده است(بند2 از ماده 6-242L قانون تجارت) قانون گذار ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، اگر عمل مدیران متضمن ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، اگر عمل مدیران متضمن گزارش خلاف واقع راجع به حسابهای شرکت باشد، باید با یکی از جرایم عام ـ نظیر کلاهبرداری ـ تطبیق داده شود، وگرنه مطابق مقررات جزایی لایحه قانونی 1347 هیچ مدیری قابل تعقیب نیست.

ترازنامه شرکت عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد. صورت حساب مزبور، که در پایان هر دوره مالی بسته میشود، حاوی ارقامی است که میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می دهد. با مقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های قبل از آن تحول عملکرد شرکت مشخص می شود. با ملاحظه ترازنامه، سهام داران به ارزش سهام خود پی می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت. با وجود این، قانون گذار برای تنظیم نادرست و ناشی از سوء نیت ترازنامه مجازات خاصی مقرر نکرده است.

در قسمت اول ماده 234 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد». منظور از اندوخته، در واقع، مبالغی است که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد؛ از جمله برای روبه رو شدن با زیانها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد. البته، در قسمت دوم این ماده از ذخیره صحبت شده است. به موجب این قسمت از ماده: «پایین آمدن ارزش دارایی ثابت[که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است] خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییر فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد». به هر حال، ذخیره های در نظر گرفته شده، عمدتاً، برای جایگزینی طلبهای مشکوک الوصول، هزینه های اقامه دعوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن منظور می شود.

ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان پیوست می شود. حساب سود و زیان متضمن دو ستون است: بستانکار و بدهکار. در قسمت بستانکار همه درآمدهای شرکت قید می شود و در ستون بدهکار همه هزینه های آن در یک دوره مالی. اگر تفاوت جمع دو ستون. در قسمت بدهکار بیشتر باشد بیانگر زیان شرکت و اگر در قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان دهنده سود خالص شرکت است. حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ تنظیم ترازنامه بعدی است؛ بنابراین، می توان گفت ترازنامه های متوالی ای که در یک مؤسسه تهیه می شود به وسیلۀ حسابهای سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.

ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی

در ماده 232 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که هیئت مدیره شرکت باید پیش از تشکیل مجمع عمومی صورت حسابهای آن را به انضمام گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم کند؛ بدین ترتیب، هیئت مدیره باید برای تنظیم این اسناد و گزارش، جلسه تشکیل دهد. اما، این جلسه در چه تاریخی باید تشکیل شود؟ قانون گذار فرانسه مقرر کرده است که جلسه هیئت مدیره باید ظرف چهار ماه از پایان سال مالی تشکیل شود(ماده 2-232R قانون تجارت)؛ در حالی که در ماده 232 مذکور تاریخ دقیقی معین نشده و به قید عبارت «پس از انقضای سال مالی» اکتفا گردیده است. البته، قانون گذار ما در بند 19 ماده 8 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که الزاماً، موعد تنظیم حسابها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص شده باشد و مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند. صورت حسابهای مورد نظر و گزارش ضمیمه باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی عدم شناخت کافی از سهم‌ها سالانه در اختیار بازرسان شرکت گذاشته شود(قسمت اخیر ماده 232 لایحه قانونی 1347).

اسناد مندرج در ماده 232 وسیله ای است برای اطلاع یافتن سهام داران از وضع شرکت و هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از آنها رونوشت بگیرد(ماده 139 لیاحه قانونی 1347).

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به ضمیمه صورتهای مالی مذکور در ماده 232 به مجمع عمومی تسلیم شود؛ اما قانون گذار ما پیش بینی نکرده است که در گزارش مزبور چه نکاتی باید قید شود. بدیهی است این گزارش باید به طور روشن و مشخص متضمن اطلاعاتی مانند وضع شرکت از حیث فعالیت سال مالی موضوع گزارش، سود و زیان سلا مزبور، مشکلات احتمالی شرکت، و لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد. هرگاه تغییری در شکل و روش ارزیابی حسابها که در سال مالی قبل معمول بوده است ایجاد شود، مراتب باید به مجمع عمومی گزارش داده شود(ماده 233 لایحه قانونی 1347). قانون گذار فرانسه، به جای کلی گویی در مورد محتوای گزارش هیئت مدیره، به به نحوی که در ماده 232 لایحه قانونی 1347 آمده است، به طور دقیق شقوق آن را معین کرده است(ماده 100-225L). عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم گزارش هیئت مدیره موجب بطلان گزارش آن خواهد بود(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347). هرگاه هیئت مدیره مدارک مندرج در ماده 232 را تنظیم نکند، مستوجب مجازات کیفری خواهد بود(ماده 254 لایحه قانونی 1347).

ج) تصویب حسابها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه

در حقوق ایران، تعیین موعد تشکیل مجمع عمومی سالانه بر عهده اساسنامه است (مواد 89 و 138 لایحه قانونی 1347)؛ اما رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هرسالی مالی مجمع مزبور را دعوت کند؛ در غیر این صورت، به مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو محکوم خواهد شد(ماده 254 لایحه قانونی 1347).

مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حسابها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند. گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود؛ در غیر این صورت، اخذ تصمیم نسبت به تراز و حساب سود و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود(تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347).

با توجه به مقررات مذکور مجمع عمومی می تواند با شناخت کافی از اوضاع شرکت در مورد تصویب حسابها تصمیم گیری کند. در عمل کمتر دیده شده است که مجمع عمومی حسابهای شرکت را تصویب نکند. معمولاً، اگر اشکالی هم وجود داشته باشد، مرجح این است که حسابها تصویب شوند، ولی مدیران شرکت نیز کنار گذاشته شوند. البته، بعد از آن هم می توان علیه مدیران مسئول اقامه دعوی کرده، زیانهای حاصل از اداره بد شرکت را از آنان مطالبه کرد. به هر حال، مجمع عمومی بعد از تصویب حسابهای شرکت باید به تخصیص سود به سهام داران بپردازد، مشروط بر آنکه حسابهای شرکت نشان دهنده تحقق سود باشد. در هر حال، صورت جلسه تصویب ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود(بند2 ماده 106 لایحه قانونی 1347)؛ در غیر این صورت، مدیران مسئول به مجازات مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهند شد(بند 3 ماده عدم شناخت کافی از سهم‌ها اخیر).

در مورد تقسیم سود میان سهام داران توسط مجمع عمومی باید بین دو فرض تفکیک قائل شویم: فرض وجود سود قابل تقسیم و فرض عدم آن.

الف) فرض جود سود قابل تقسیم

«سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی . و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است»(ماده 239 لایحه قانونی 1347).

1.سود خالص. همان طور که گفتیم، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بیانگر میزان درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است. «سود خالص شرکت در هر سالی مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها»(ماده 237 لایحه قانونی 1347). هرگاه درآمد شرکت بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد، شرکت دارای سود خالص است؛ در صورت عکس معلوم می شود که شرکت، به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها، متحمل زیان شده است.

2. اندوخته قانونی. طبق روال گذشته(ماده 57 ق.ت) در لایحه 1347 تمام شرکتهای سهامی مکلف اند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.[1] این مبلغ معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد آمده در سالهای قبل است(ماده 238 لایحه قانونی 1347). «همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد»(ماده 140 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار برای مصرف اندوخته قانونی پیش بینی خاصی نکرده است؛ از این رو، شرکت می تواند برای فعالیتهای مختلفی که می خواهد آن را به کار برد. در هر صورت، اندوخته قانونی از بدیهیهای شرکت به صاحب سهم است ـ هرچند وجود آن توان مالی شرکت را بیشتر می کند.

هدف قانون گذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است؛ بنابراین، ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است که هرگاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهام داران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد، باطل است(ماده 238 لایحه قانونی 1347).

3. اندوخته اختیاری. منظور از اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهام داران، بنا بر تصمیم این مجمع، آن را کنار بگذارد. اطاق اندوخته اختیاری به این نوع اندوخته به دلیل آن است که، بر خلاف اندوخته قانونی، شرکت ملزم به کنار گذاشتن آن نیست.

اندوخته اختیاری را نباید با ذخیره هایی که قانون گذار پیش بینی کرده است اشتباه کرد. این ذخیره ها در ترازنامه شرکت قید می شود و به مصارفی می رسد که در ماده 234 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است.[2]

از آنجا که مجمع عمومی، به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در مورد اندوخته اختیاری، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند و مبالغ هنگفتی را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد و بدین ترتیب حقوق صاحبان سهام اقلیت که می خواهند سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت کنند ضایع شود، قانون گذار ایران، روش منطقی ذیل را در پیش گرفته است:

«تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود، و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه [یعنی سود خالص موضوع ماده 237 لایحه قانونی 1347] بین صاحبان سهام الزامی است». این قاعده که در ماده 90 لایحه مذکور مقرر شده است، از مواردی است که قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده از حق اکثریت و به نفع اقلیت سهام داران پیش بینی کرده است؛ بنابراین، مجمع عمومی نمی تواند پس از وضع اندوخته قانونی از سود خالص تصمیم بگیرد بقیه را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد، بلکه باید اندوخته اختیاری را طوری وضع کند که بتوان 10 درصد از سود خالص را بین صاحبان سهام تقسیم کرد.

4. مبلغ سود قابل پرداخت. به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این، مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد[یعنی اندوخته های اختیاری] بین صاحبان سهام تقسیم شود؛ در این صورت، در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت تقسیم شود. هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ». مجمع عمومی ممکن است تصمیم بگیرد سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فوراً به آنها پرداخت شود. همچنین ممکن است تاریخی را که از آن تاریخ پرداخت سود شروع شده است، معین کند. اگر مجمع اخیر در مورد تاریخ تصمیم نگرفته باشد هیئت مدیره می تواند آن را معین کند، ولی در هر حال پرداخت سود باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد(قسمت اخیر ماده 240 لایحه قانونی 1347). از تاریخ تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص سود به سهام داران، صاحبان سهام بابت سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت تلقی می شودند و در صورت ورشکستگی شرکت نیز در ردیف دیگر طلبکاران شرکت در غرما قرار می گیرند.

سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقد به سهام داران پرداخت شود. همچنین ممکن است به میزان ارزش سود مذکور سهام جدید به آنان داده شود. طریق اخیر یکی از طرق افزایش سرمایه شرکت است که در جای خود درباره آن صحبت خواهیم کرد.

ب)فرض عدم سود قابل تقسیم

هرگاه حسابهای شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد، پرداخت هیچ گونه وجهی به صاحبان سهام میسر نیست و اگر وجهی به آن پرداخت شود، در حکم پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را محکوم کرده و برای تخلف از این قاعده مجازات کیفری معین نموده است(بند یک ماده 258 ناظر بر ماده 240 لایحه قانونی 1347). [3] هرگاه شرکت زیان کرده باشد در دفاتر ذکر می شود تا در دوره مالی بعدی در تقسیم سود احتساب شود. راه حل دیگر این است که برای جبران زیان از اندوخته ها استفاده شود. البته، اگر زیان وارد آمده معادل نصف سرمایه یا بیشتر باشد، صاحبان سهام باید دعوت شوند تا ضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال یا ابقای شرکت تصمیم گیری کنند(ماده 141 لایحه قانونی 1347).

وکیل کاسب؛ نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد شد

وکلاپرس– رییس کانون وکلای لرستان در یادداشتی نمایندگان مجلس را از تبدیل حرفه وکالت به کسب و کار تحذیر داد و گفت: در صورتی که وکیل کاسب تلقی شود، نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای لرستان، دکتر کیانوش هادی پور، رییس کانون وکلای لرستان، طی یادداشتی با عنوان به نقد نگاه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت پرداخت.

متن یادداشت در ادامه آمده است:

طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و عدم شناخت کافی از سهم‌ها کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است.

۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید: وکالت و تفاوت ‌های اساسی Business و Profession

در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه، احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالت های معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند.

بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.

بیشتر بخوانید: تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت

۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است.

بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده آیا می توان او را بعنوان کاسب معرفی نمود؟!

۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل به عنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون به عنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ می باشد.

بیشتر بخوانید: پذیرش وکالت به عنوان کسب به حرفه قضاوت آسیب می زند

آیا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست.

جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!

آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت با قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.

داستان استارباکس، از تولد تا مرز ورشکستگی

استارباکس

آیا می دانستید امکان فرانچایز کردن و اخذ امتیاز نمایندگی برند استارباکس اصل وجود نداره؟ دلیلش هم اینه که استارباکس خودش صاحب تک تک ۴۵۸۱ شعبه کافی شاپ های فعال خودش هست و امتیازش رو به شخص ثالث واگذار نمی کند، البته این قانون فقط مختص دو کشور آمریکا و کانادا است و خارج از این محدوده یعنی مثال در اروپا یا آسیا و آفریقا استارباکس تحت شرایط خاص امتیاز نمایندگی فرنچایز واگذار می نماید آن هم چه شرایطیدر داخل محدوده دو کشور آمریکا و کانادا در حال حاضر تنها موقعیت بیزینسی که استارباکس پیشنهاد میکنه کوبرندینگ و شراکت با رستوران یا کافی شاپ در حال فعالیت متقاضیان است که البته باید ابتدا شخص متقاضی و شعبه فعال رستوران یا کافی شاپ ایشان مورد تایید دفتر مرکزی استارباکس قرار بگیره و بعد در صورت تمایل به شما پیشنهاد کاری کوبرندینگ می دهند که در کنار فعالیت خودتون استارباکس هم به منوی محصولات شما اضافه شود که در این صورت آنها در دیزاین و دکوراسیون و تهیه منوی شما یاریتان خواهند کرد. از آنجا که همه جوانب می بایست مورد تایید دفتر مرکزی استارباکس قرار بگیرد مبلغ معین خاصی نه برای مبلغ حق امتیاز و نه برای هزینه های جاری در نظر گرفته نشده است و به صورت مورد به مورد دفتر مرکزی پیشنهاد خود را به صاحبان بیزینس های غذایی فعال که متقاضی شراکت و نه حق امتیاز نمایندگی ارائه می نماید.

استار باکس

تاریخچه استارباکس

استارباکس در ابتدا توسط ۳ دانشجوی عاشق قهوه که با هم همکلاسی و هم خانه بودند در شهر سیاتل آمریکا متولد و راه اندازی شد دو نفر از آنها معلم خصوصی و نفر سوم نویسنده و روزنامه نگار یک مجله منحل شده بود. یکی از این دانشجوها در سفر تفریحی که به ونکوور کانادا داشت یک بسته قهوه همراه خود آورد که طعم و عطر این قهوه با قهوه هایی که این ۳ دوست در آمریکا امتحان کرده بودند بسیار متفاوت بود، و باعث شد آنها به فکر وارد کردن این برند به کشور آمریکا و فروش در فروشگاهی که خود قصد افتتاح آن را داشتند بیفتند. صاحب امتیاز و مدیر کارخانه تولید کننده آن برند قهوه، پیت آلفرد نام داشت که صاحب برند معروف پیتز کافی که همچنان در سراسر دنیا فعالیت دارد بود. این شخص در راه اندازی بیزینس و موفقیت این ۳ دوست تاثیر بسزایی داشت و نقش معتمد و راهنما را در زندگی کاری این ۳ دوست ایفا کرد آنها با مشاوره پیت پس از برگشت از ونکوور با پس انداز ها و وام 5000 دلاری که هر یک فراهم کردند اقدام به افتتاح اولین شعبه فروشگاه استارباکس نمودند اسم بیزینس را هم با الهام گرفتن از شخصیت کتاب روحانی و انرژی بخش مورد علاقه شان یعنی موبی دیک استرابا انتخاب و با کمی تغییر آن را به استارباکس تبدیل نمودند. البته فروشگاه استارباکس در ابتدا قهوه را فقط به صورت خشک و دانه های قهوه ای لوبیا شکل در بسته بندی های متنوع و با نام تجاری خود یعنی استارباکس و همچنین محصولات دیگری از این قبیل از جمله انواع چای و دمنوش های گیاهی و سنتی بفروش میرساندند.

تاریخچه استارباکس

پیشرفت استارباکس به چه صورت بود؟

پس از مدتی و با گسترش بیزینس و موفقیت نسبی در زمینه فروش تصمیم گرفتند یکی از مدیران فروش شرکت را برای بازاریابی و اطلاع از مارکت اروپا به ایتالیا بفرستند این شخص هاوارد شولتز نام داشت که پس از مراجعه به ایتالیا و مشاهده کافی شاپ های متعدد و سنتی ایتالیا هنگام برگشت پیشنهاد راه اندازی کافی شاپ به سبک همین کافی شاپهای امروزی استارباکس را به این ۳ دوست داد و با پذیرش آنها نیز مواجه شد و پس از مدتی به عنوان شریک چهارم در این شرکت فعالیت خود را ادامه داد. پس از تغییر جهت کامل زمینه کاری از فروشگاه به کافی شاپ و وارد شدن به سطحی جدید از موفقیت آنها اقدام به خرید برند پیتز کافی یعنی همان برندی که عدم شناخت کافی از سهم‌ها صاحبش راهنما و مشاورشان نیز بود کردند و شروع به افتتاح شعب جدید در شهرهای مختلف آمریکا نمودند پس از گذشت یک بازه زمانی موفق در سال ۱۸۹۱ دو نفر از این شرکا تصمیم به فروش سهم خود و ورود به حرفه طلا و جواهرات گرفتند و هاوارد شولتز و شریک دیگر یعنی گری بالدوین با استقبال از این تصمیم سهم این دو شریک را نیز خریدند و تنها صاحبان برند استارباکس که خود مالک و صاحب امتیاز برند پیتز کافی نیز به حساب می آمدند، شدند.

پیشرفت استارباکس به چه صورت بود؟

تبدیل قهوه فروشی به کافی شاپ استارباکس

گری بالدوین که همچنان علاقه زیادی به فروش قهوه خشک و بسته بندی در فروشگاه داشت هرگز از تغییر جهت استارباکس از فروشگاه به کافی شاپ راضی بنظر نمی رسید با فراهم دیدن موقعیت مناسب برای جدایی و بازگشت به سبک مورد علاقه اش پیشنهاد جدایی و اتمام شراکت را با هاوارد مطرح نمود و اتفاقا مورد استقبال وی نیز قرار گرفت لذا دو شریک تصمیم گرفتند با تقسیم بندی بیزینس، گری بالوین برند پیتز کافی را تحت مالکیت خود قرار داده و هاوارد شولتز هم که از ابتدا علاقه فراوانی به بیزینس کافی شاپ داشت برند استارباکس را بعنوان سهم خود از این شراکت تحت مالکیت خویش قرار دهد. علت علاقه وافر آقای بالدوین به سبک فروشگاهی کلاس کاری متفاوت آن سبک بود که این سبک را با کلاس تر و بی دردسر از فروش و سرو قهوه و چای به عموم مردم می دانست. هاوارد که ذاتا یک بیزینس من با هوش و متفکر بود اعتقاد بسیار زیادی به میزان بالای کیفیت محصولات و همچنین طرز برخورد کارمندان استارباکس با مشتریان داشت و همواره تاکید بر حفظ پیوسته این کیفیت بالا می نمود و این امر باعث پیشرفت سریع و موفقیت روزافزون بیزینس استارباکس شد البته این بیزینس همیشه موفق و رو به رشد حرکت نکرد و استارباکس با پستی بلندی های بسیاری دست و پنجه نرم کرد ولی به لطف نبوغ و مدیریت حرفه ای و خالق هاوارد شولتز با آن شخصیت دوست داشتنی و سلبریتی مانندش هربار از پس این مشکلات بر آمد و با قدرت بیشتر به کار ادامه داد.

کارکنان کافی شاپ های استارباکس چگونه رفتار می کردند؟

کافی شاپ های استارباکس با جو دوستانه و اتمسفری که بیشتر شبیه منزل بود تا مغازه کارمندانشان را طوری تعلیم داده بودند که همیشه لبخند به لب داشتند و با روی گشاده با مشتریان رفتار می کردند بیشتر مشتریان استارباکس وقتی وارد کافی شاپ مورد علاقه شان که اغلب پیش یا پس از کار به آن مراجعه می کردند به محض ورود به مغازه با استقبال صمیمی کارکنان استارباکس مواجه شده و حتی اغلب با نام کوچک صدا زده میشدند همین باعث بوجود آمدن حس خوب و نزدیک و صمیمی مشتری با استارباکس و کارکنانش میشد و در حقیقت یک محل امن سوم جدا از منزل و محیط کار برای مراجعه کنندگان پدید می آورد و این باعث مراجعات بیشتر آنها نیز می شد مراجعه بیشتر مساوی است با خرید بیشتر و در نتیجه سود بیشتر کمپانی.فلسفه وجود استارباکس با این حس و حال خوب بود که جان گرفته و پرواز می کرد و اوج می گرفت.

کارکنان کافی شاپ های استارباکس چگونه رفتار می کردند؟

واگذاری مدیریت استارباکس به کوین جانسون به چه دلیل بود؟

سال ۸۹۹۱ هاوارد شولتز تصمیم به استراحت و بازنشستگی گرفت و از کار کنار رفت. پس از انتخاب فرد جدید به نام کوین جانسون توسط هیات مدیره، هاوارد که به خانواده و لذت بردن از زندگی در کنارشان اعتقاد زیادی داشت با خواست شخصی خود بطور کامل از اداره بیزینس جدا شد و این کار را به گروه جدید مدیریت به رهبری کوین جانسون واگذار نمود. البته که وی همچنان مالک و صاحب امتیاز این برند بود و فقط اداره بیزینس را به دیگری واگذار نمود .

هدف گروه جدید استارباکس

ایده بیزینسی و هدف گروه جدید مدیریت، افزایش سریع تعداد شعبات و گسترش بین المللی بیزینس در سطح جهانی بود و همینطور افزایش میزان سود از طریق اضافه کردن محصوالت جدید از جمله ساندویچ سرد،سالاد، میوه و حتی سی دی به منو بود طوری که در عرض ۲ سال استارباکس نزدیک به 81000 شعبه جدید افتتاح کرد که تعداد بسیاری از آنها از جمله کشورهای آسیایی و خصوصا آسیای شرقی بودند.

تغییر هویت استارباکس چه پیامدهایی داشت؟

به مرور زمان این تغییرات که همگی خیلی سریع شکل گرفتند، هویت و اصلیت برند استارباکس را تغییر دادند و بیزینس به روشی کاملا جدید اداره می شد، با اضافه شدن محصولات متعدد جدید به مرور زمان تمرکز فروش از قهوه و چای که عنصر اصلی تولد و موجودیت استارباکس شناخته میشدند خارج شد و خلق و خوی کارکنان شعبه ها هم به مرور زمان از روال سابق منحرف شد و استارباکسی که وجودش با حس خوب و امن داخل شعباتش شکل گرفته بود به سمت حس و حال و فضای رستوران های فست فود متمایل شده بود، یکی از بزرگترین تغییرات تبدیل کلیه دستگاههای نیمه اتوماتیک تهیه کافی به دستگاههای تمام اتوماتیک بود وقتی شما کل پروسه تولید و دم کردن کافی را که قسمت اعظم آن توسط دست انسان انجام میشود تبدیل کنید به فشردن تنها یک دکمه، با این کار شما به مرور زمان هویت محصول خود را نیز تغییر خواهید داد بوی خوشایند کافی که به محض ورود به استارباکس به مشام می رسید، بطریهای کافی ساز که در حال تکان دادن با دست کارمندان خوش روی استارباکس بودند و امثال این قبیل حس ها و فعالیتها با فشردن تنها یک دکمه از چرخه تجربه خرید مشتریانتان حذف خواهد شد در نتیجه مکان سومی هم که در ذهن مشتری خود ساخته بودید، اعمال وجود خارجی نخواهد داشت آن زمان است که تصمیم گیری مشتری بجای قلب و احساسات با عقل صورت می پذیرد و عقل سلیم حکم میکند که کافی را از کافی شاپ نزدیک محل کار یا منزل که با قیمت بسیار بسیار کمتر از استارباکس گران قیمت ارایه میشود خریداری کنید و نه از استارباکس!

عدم آشنایی با فرهنگ های مختلف چه پیامدهایی برای استارباکس داشت؟

همه اینها به دلیل عدم شناخت کافی از فرهنگ و عقاید مردمان کشورهای مختلف که استارباکس در آنها مشغول توسعه و افزایش شعب بود، به مرور زمان استارباکس را به سمت سونامی وحشتناک ورشکستگی پیش می برد تا جایی که در بعضی کشورهای سنتی که مردمانی با طرز فکرهای قدیمی و ضد غربی داشته و برندهایی نظیر استارباکس و مک دونالد را سمبل غرب و آمریکا میدانند با مشاهده افزایش تعداد شعبات این قبیل رستورانها و کافی شاپهای به اصطلاح غربی در اطراف خانه و محل کارشان، برداشت خوشایندی از این اتفاق نداشته و گاها به مقابله آشکارا با آنها می پردازند کار تا جایی پیش رفت که شاهد تظاهرات مردم زیادی علیه استارباکس در بعضی از این کشورها بوده ایم.

وارد شدن هاوارد شولتز برای نجات استارباکس

هاوارد شولتز که آن زمان بطور کامل خود را از چرخه بیزینس و درگیریهای آن دور کرده بود حتی با خرید یک تیم بسکتبال در لیگ حرفه ای آمریکا مشغول لذت بردن از زندگی شخصی اش بود با آگاهی از وخامت اوضاع استارباکس وقتی متوجه خطری که در کمین کودکی که خود آن را پرورش داده بود، شد تصمیم گرفت بار دیگر آستین ها را بالا زده و برای نجات این فرزند وارد گود شود. سرانجام در سال 2008 هاوارد مجددا سمت سی ای او را پذیرفت و در اولین اقدام تصمیمی گرفت که همه را سورپرایز کرد تصمیمی بسیار ریسکی که میتوانست استارباکس را بازیچه جوکها و برنامه های طنز هالیوود کند.

وارد شدن هاوارد شولتز برای نجات استارباکس

تغییر استراتژی استارباکس

هاوارد روز اول بازگشت به دفتر کارش اعلام کرد که از روز دوشنبه کلیه شعبات کافی شاپهای استارباکس که آن زمان بالغ بر 40000 شعبه بودند به مدت ۳ روز از ساعت ۰۳:۵ تا ۰۳:۸ شب یعنی اوج شلوغی کار که مشتری ها در حال حرکت از محل کار به سمت منزل و اغلب خرید کافی قبل از رسیدن به منزل هستند، تعطیل خواهد شد تا کلیه کارمندان استارباکس مجددا از اول آموزش ببینند و طرز دم کردن یک قهوه اصیل کافی و همچنین برخورد صحیح استارباکس با مشتریان را از اول و با اصول صحیح مدنظرش که همان قواعد و قوانین ابتدای فعالیت این برند بود، بیاموزند. این تصمیم هاوارد سر و صدای زیادی به راه انداخت و موجب شد تا خبر تغییر شیوه کار استارباکس و بازگشت آن به همان استارباکس اول با صدای بلند و خیلی جدی به گوش همه مردم برسد چرا که با این کار روزی ۶۱ میلیون ضرر مالی متوجه کمپانی میشد و جدا از آن امکان از دست رفتن تعدادی مشتری هم بسیار زیاد بود همین تصمیم باعث شد تا اخبار محلی شبکه های تلویزیونی هم این خبر را روی آنتن ببرند و به گوش اکثریت مردم رسانده شود که استارباکس مجددا همان استارباکس سابق شده است و این ایده به تنهایی و یک شبه فروش شعبات استارباکس را حتی بیشتر از قبل کرد این سرعت پیشرفت به حدی بود که آنها رکورد فروش کمپانی را در آن سال یعنی سال 2008 جابجا کردند قدم بعدی هاوارد خارج کردن تمام محصولات جدیدی بود که به منوی استارباکس افزوده شده بود این تصمیم تاثیر زیادی به بازگشت شکل و شمایل و در نتیجه حس و حال فضای استارباکس به حالت قبل که جوی دوستانه سرشار از آرامش و بوی خوب کافی بود به تک تک شعبات استارباکس شد چرخه پیشرفت استارباکس به حدی موفق در حال چرخیدن بود که آنها مجددا در سال 2010 رکورد فروش خود را شکستند و باعث افزایش شدید ارزش سهام استارباکس در بازار بورس آمریکا نیز شدند.

هاوارد برای از بین بردن مشکلات چه کارهایی انجام داد؟

هاوارد بعد از ورود مجدد به مدیریت استارباکس اقدامات زیادی در جهت رفع مشکلات اجتماعی اقتصادی که در بعضی کشورهای شرق آسیا گریبانگیر استارباکس شده بودند نیز انجام داد و با مطالعه فرهنگ و عقاید آن کشورها و تغییر آیتم های منو و بوجود آوردن تغییراتی در طعم و طرز تهیه محصولات استارباکس در آن کشورها که البته فقط مختص به آن کشورها بودند و همچنین با شرکت دادن استارباکس در مراسم عقیدتی و فرهنگی آنها از طریق اسپانسرشیپ و گاها فعالیت در امور خیریه به مرور زمان دیدگاه منفی مردمان این مناطق نسبت به استارباکس را نیز تغییر داد و مجددا بازار پر سود شرق آسیا را بدست آورد امروزه بیش از ٪۴ از کل فروش استارباکس از شعبات شرق آسیا مخصوصا ژاپن و چین حاصل میشود و استارباکس در گوشه کنار این کشورها هرجا که نگاه کنید به چشم می آید و فروش هنگفت و در نتیجه سود چشمگیری نیز برای کمپانی بهمراه دارد.

هاوارد شولتز چگونه مردی معرفی می شود؟

هاوارد شولتز سرانجام مجددا در سال 2018 با اعلام بازنشستگی از سمت مدیریت استارباکس کنار رفت . هم اکنون او رتبه ۷۱۶ ثروتمندترین مرد جهان با ارزش تقریبی ۶/۴ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است و از سلبریتی های زمان خود شناخته میشود مرد با هوش و دوست داشتنی که با ایده خوب و پشتکار بالا خود را از طریق کار کردن در کمپانی مورد علاقه اش به داخل شرکت تزریق کرد و به مرور زمان مالکیت آن را بدست آورد و تبدیلش کرد به یکی از موفق ترین بیزینس های فرنچایز در جهان که کمتر کسی در این کره خاکی است که نام کودک پرورش داده اش یعنی استارباکس را نشنیده باشد.

نقش بیمه سامان در تحقق اهداف بیمه‌ای برنامه ششم توسعه

نقش بیمه سامان در تحقق اهداف بیمه‌ای برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه تکلیف مهمی را برای صنعت بیمه در راستای افزایش چشمگیر سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه مشخص کرده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بیمه سامان، این بیمه به‌عنوان یکی از بازوهای بیمه مرکزی تلاش دارد که با ارائه محصولات جدید و تلفیق طرح‌های بیمه‌ای نهاد ناظر را برای دست‌یابی به نقاط هدف‌گذاری شده در این برنامه یاری کند.

ماده ۱۱ برنامه ششم توسعه در دو بند مهم، به مسئولیت صنعت بیمه در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه تأکیداتی داشته و اذعان کرده است که بیمه مرکزی ایران موظف است در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی ازجمله فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سال‌های برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:

۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد (۷%) برسد.

۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد (۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

رشته اشخاص یکی از رشته‌های مهم در صنعت بیمه محسوب می‌شود که می‌تواند از طرفی با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و به‌تبع آن فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و از طرفی دیگر می‌تواند با جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد در ایجاد یک اقتصاد مولد، نقش‌آفرینی اثربخش داشته باشد.

با توجه به جایگاه بیمه‌های اشخاص در افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی و به هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و با توجه به ضریب نفوذ پایین بیمه زندگی در ایران و عدم شناخت کافی مردم و فقدان طرح‌های نوآورانه، جای خالی طرحی در این خصوص و موضوعات وابسته به آن در صنعت بیمه همواره احساس شده است.

بیمه سامان با آگاهی از اینکه عموم افراد از خطرات گریزان بوده و سعی در جهت تأمین امینت خویش ازجمله تأمین امنیت مالی هستند، انواع مختلف روش‌های پیشگیری و کاهش ریسک به‌ویژه در بعد مالی آن را مورد توجه قرارداد و بیمه درمان و عمر را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی که نقش به سزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی بازی در قالب محصولاتی به‌روزتر به بازار عرضه کرده است.

محصولات جدید بیمه سامان نه‌تنها برای خریداران نهایی جذاب است بلکه با ترغیب و ایجاد عوامل انگیزشی در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشور و دست‌یابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای یاریگر نهادهای بالادستی نیز هست.

در راستای حرکت در این مسیر بیمه سامان با ترکیب مکانیسم‌های خرید طرح‌های بیمه‌ای عوامل انگیزشی مضاعفی را برای مشتریان بازار فراهم کرده است.

بر این اساس این شرکت به‌تازگی اعلام کرده است که دارندگان بیمه عمر بیمه سامان در طرح جدید بیمه درمان خانواده دارای تخفیف‌های مؤثری هستند.

محصول جدید بیمه «درمان خانواده سامان» یکی از متفاوت‌ترین و رقابتی‌ترین محصولاتی است که در این زمینه به بازار عرضه شده است. بیمه سامان در طراحی محصول بیمه درمان تکمیلی خانواده به مؤلفه‌هایی مانند کاهش قیمت بیمه‌نامه با کنترل بیشتر آیتم‌های ریسک و نه کاهش نرخ‌های فنی، شناساندن بهتر بیمه‌گری و جلب اعتماد جامعه، ارائه محصولات جذاب و منحصربه‌فرد برای دهک‌های مختلف، شغل‌های مختلف، اقشار مختلف و استان‌های مختلف توجه داشته است.

بیمه سامان در «بیمه درمان خانواده» محصولی جذاب را به بازار عرضه می‌کند، محصولی که تنوع قیمت از بالا به پایین دارد و در کلیه طرح‌های آن پوشش ریسک قابل توجهی برای بیمه‌گذار پیش‌بینی‌شده است.

باید اشاره داشت که در سناریو بهینه بازار بیمه عدم شناخت کافی از سهم‌ها علاوه بر ارائه محصولات جذاب‌تر باید بهبود ساختار بیمه‌گری را نیز مدنظر قرارداد. صنعت بیمه کشور با تناقضات و عدم تعادل‌هایی در این خصوص مواجه است که مهم‌ترین عدم تعادل‌های صنعت بیمه عبارت‌اند از: عدم تعادل بین بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، عدم تعادل بین بیمه اجباری و اختیاری، عدم تعادل در بخش اتکایی و زمینه‌های محدود سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، اما بیمه سامان در جشنواره فروش بیمه‌های درمان به این موارد نیز توجه داشته و برای خریداران بیمه‌های درمان تکمیلی که بیمه‌نامه عمر را خریداری کرده‌اند و یا تعدد خرید محصول درمان را دارند تخفیفاتی در نظر گرفته است.

بر این اساس بیمه سامان در طرحی که خرید آن برای بازه‌ی سنی از بدو تولد تا ۷۰ سالگی امکان‌پذیر است توانسته است بخش مهمی از آیتم‌های به‌اصطلاح مزاحم را در خرید بیمه درمان تکمیلی مرتفع کند.

خرید پوشش‌های جدید بیمه درمان تکمیلی به‌صورت خانوادگی که شامل تخفیف‌های متعددی خواهد بود در طرح‌های نسیم، مهر، سروش، شمیم، وصال و عقیق سامان شامل پوشش‌های متنوعی است که متناسب با نیاز خانواده قابل خریداری است. همچنین خریداران بیمه‌های عمر بیمه سامان در این طرح از تخفیف‌های متناسبی برخوردار خواهند شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر جهت خرید بیمه تکمیلی خانواده می‌توانند به سایت بیمه سامان یا نمایندگی‌های آن در سراسر کشور مراجعه کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.