معامله فضولی باطل


بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می کند. علی رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

معامله فضولی باطل

تغییر وضعیت ناوبری

E: [email protected]
P: +1 838 708 83 30
A: Upper East Side, San Francisco

تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن

تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن

تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن

تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن ،

یکی از دعاوی مشترک در زمینه املاک تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن می باشد.ممکن است شخصی اقدام به خرید ملک از شخص دیگری کند بدون اینکه فروشنده مالک ملک باشد یا از مالک اذن و اجازه در فروش داشته باشد.به این معامله در اصطلاح حقوقی معامله فضولی گفته می شود.

مبنای حقوقی دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن

اگر مالک اصلی قرارداد را تأیید و تنفیذ کند،قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند قرارداد باطل است.بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند.

حالت دیگری که ممکن است چنین دادخواستی مطرح بشود،زمانی است که شخصی وکالت جهت فروش ملک داشته باشد؛اما به هردلیلی وکالت نامه باطل شده است ولی با اینحال وکیل به استناد وکالتنامه مذکور،اقدام به فروش ملک کرده است.در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.

حکم معامله فضولی

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیر نافذ است.بنابراین در صورتی که مالک ملک معامله فضولی را قبول کند،معامله صحیح خواهد بود و در صورتی که مالک معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن نماید،معامله باطل محسوب می شود.پس از اینکه مالک اقدام به رد معامله فضولی کرد،می تواند دادخواست تأیید بطلان قرارداد را تقدیم کند و دادگاه پس از بررسی ماوقع در صورت احراز بطلان،حکم به تأیید بطلان معامله صادر می کند.

طرفین دعوی

مالک ملک خواهان دعوی است و باید دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده ی ملک طرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی ملکی در مرجعی رسیدگی می شود که ملک در آن حوزه ی قضایی واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

بعد از اینکه مالک معامله را رد کرد،آن معامله باطل است.بنابراین خواهان تنها تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد.

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱)اگر مالک موقع انعقاد قرارداد حضور داشته باشد ولی سکوت کند.برای نفوذ معامله کافی نیست و رضایت مالک باید به صورت صریح اعلام شود.

۲)معامله فضولی ممکن است نسبت به عین یا منافع ملک صورت گیرد.بنابراین ممکن است .شخصی به صورت فضولی و بدون اجازه مالک اقدام به اجاره دادن ملکی کند .که این معامله هم در صورت رد مالک باطل است.

۳)اگر مالک متوجه انجام معامله فضولی شد و ملک خود را به شخص دیگری فروخت،در واقع به صورت ضمنی،معامله فضولی را رد کرده است و معامله فضولی باطل خواهد بود.

۴)مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند.در اینصورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند.می تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد .الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد.

۵)اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند،حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد.

۶)در صورتی که ملک خسارتی دیده باشد،

مالک می تواند خریدار را به عنوان متصرف (ضامن عین و منفعت)،طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فروشنده ی فضولی مراجعه می کند.

۷)اگر فروشنده با علم به اینکه ملک متعلق به دیگری است آن را فروخته باشد،مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

۸)در مواردی که وکیل از حدود اختیارات اعطا شده در وکالت نامه تجاوز می کند،اعمال و اقدامات او فضولی و مشمول همین دعوی می باشد.

۹)بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و در صورت عدم رعایت غبطه موکل از سوی وکیل،اقدامات او فضولی محسوب می شود.

۱۰)دادخواست مذکور باید با عنوان تأیید بطلان تقدیم شود و تقاضای ابطال معامله فضولی صحیح نیست.

۱۱)وجود سند رسمی

اگر معامله فضولی از طریق تنظیم سند رسمی انجام شده باشد،مالک پس از رد معامله ی فضولی علاوه بر تأیید بطلان بیع می بایست ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه بخواهد.

نکته ای مطابق با رویه قضایی

قرارگرفتن ملک داخل در طرح تفضیلی خیابان یا فضای سبز از مصادیق مستحق للغیر بودن نیست؛بلکه از مصادیق تخلف وصف مبیع می باشد و بایستی اعلام و تأیید فسخ قراردادخواسته شود که به موجب آن رابطه ی قراردادی فی مابین طرفین دعوی منحل شده و موجبی برای ورود مجدد دادگاه و اعلام بطلان آن وجود ندارد.

دفتروکالت وکیل الرعایا

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

اعلام بطلان معامله فضولی وکیل | 09155129243

اعلام بطلان معامله فضولی وکیل

به برادرم وکالت بلاعزل فروش ملکم را دادم تا به هر قیمتی که می خواهد آن را بفروشد و پولش را به حسابم واریز نماید زیرا خودم خارج از کشور بوده ام . برادرم ملک سه میلیارد تومانی را به صد هزار توامن به خودش صلح می کند و سند را هم به نام خودش منتقل می کند و مبلغ مذکور را به حساب ارزی ام واریز می کند . با توجه به اینکه از وکالت سوء استفاده نموده است به وی اظهار نامه ارسال کردم و در پاسخ اعلام داشته چون وکیل بوده و اختیار کامل حنی به هر مبلغی حتی به خودش هم وکالت از من داشته است

معامله با خودش قانونی است و حاضر به برگشت ملک به خودم یا پرداخت قیمت واقعی نیست چه راهکار قانونی وجود دارد ؟

وکیل هر چند که اختیارات کامل داشته باشد و قید شده باشد به هر قیمتی و به هر شخصی حتی به خود با هر عقدی می تواند منتقل نماید، باز هم باید غبطه و مصلحت موکل را باید رعایت نماید والا

معامله انجام شده فضولی محسوب و با رد مالک ( موکل ) معامله باطل می شود

اعلام بطلان معامله فضولی وکیل

و برای احقاق حق دادخواست اعلام بطلان معامله به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک راهکار قانونی است

بخشی از دادنامه شعبه 18 دیوان عالی کشور :

شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9209970907800539 مورخه 3-9-1392 اشعار میدارد :

……. بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را رعایت نکرده و در نتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته ، همانطور که فقهای محترم نظر داده اند معامله انجام شده باطل است و احکام معامله باطل بر آن جاری می باشد . ……..

دیوان عالی کشور در شماره 9-908 مورخه 29-3-1363 اعلام میدارد : در فرضی هم که به وکبل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند، رعایت مصلحت لازم است .

بطلان معامله فضولی در فروش خودرو

با سلام خانمی که صاحب ماشین بوده بنا به اعتمادی که داشته ماشین رو به یکی نزدیکانش میده ولی ایشون خیانت در امانت میکنه و ماشین رو میفروشه و پول رو به جیب میزنه تنها چیزی که بین شخص خیانتکار و مشتری جدید بوده یک قولنامه بوده مشتری جدید هم بعد از مدتی ماشین رو به یک بنگاهی میده (که بنگاهی از آشناهای مشتری جدید هست)تا براش بفروشه اینجا بنده ماشین رو میخرم و قولنامه میکنه(بنگاهی به عنوان فروشنده قید میشه) حالا که ۴ ماه از خرید ماشین توسط بنده گذشته و موفق نشدم وکالت بگیرم جهت تعویض پلاک بگیرم و اینکه قبلا در معامله این ماشین خیانت در امانت شده میتوانم معامله رو فسخ و با تحویل ماشین پولم رو پس بگیرم؟ اگر جواب بله می‌باشد لطفا راهنمایی کنید که باید از کجا و چگونه پیگیر شوم؟

علیرضا فضلی وکیل

علیرضا فضلی

با سلام چنانچه مالکیت ماشین متعلق به شخصی غیر از فروشنده باسد شما میتوانید از باب معاملخ فضولی قرار را باطل نمایید و جهت دریافت لصل پول و خسارات به فضول مراجعه کنید جهت راهنمایی بیشتر از مشاوره تلفنی استفاده کنیو .

مشاوره حقوقی

اگر نیاز به مشاوره و پرسش بیشتر از کارشناس حقوقی علیرضا فضلی دارید کلیک کنید

وکیل معامله فضولی | معاملات فضولی

معامله فضولی

وکیل معامله فضولی یا همان وکیل دعاوی ملکی با توجه به سوالات مطرح شده از سوی شما عزیزان در خصوص معامله فضولی و تفاوت های آن با انتقال مال غیر قصد دارد در مقاله حاضر به تشریح کامل معامله فضولی بپردازد.

معامله فضولی چیست؟

وکیل معامله فضولی و انتقال مال غیر با بررسی قوانین و مقررات موجود در این زمینه و نظریه دکترین معامله فضولی را به شرح ذیل تعریف می کند:

انجام معامله اصولا از سوی مالک اموال صورت می پذیرد و مالک مال می تواند مال خویش را به هر کس که تمایل داشته باشد بفروشد. در حالتی ممکن است که مالک مالی، به شخصی نمایندگی دهد برای فروش مال خود در این صورت این فرد با داشتن نمایندگی از سوی مالک مال اقدام به فروش مال مورد نظر می نماید. اما مشکل زمانی به وجود می آید که فردی بدون داشتن نمایندگی از سوی مالک مال اقدام به فروش مال مورد نظر نماید. در معامله فضولی باطل این حالت به شخصی که بدون نمایندگی در اموال دیگران دخالت کرده است فضول گفته می شود و معامله ای که از سوی او انجام شده است را معامله فضولی می گویند.


دعاوی ملکی و وکیل معامله فضولی

معامله فضولی در چه صورتی صحیح می شود؟

وکیل پرونده معامله فضولی در پاسخ به این سوال با توجه به قوانین مرتبط و نظر دکترین چنین بیان می دارد که معامله فضولی با توجه به اینکه رضای مالک در آن مفقود است در واقع یک معامله ناقص است و غیر نافذ محسوب می شود.

برای اینکه یک معامله فضولی کامل شود نیاز است که مالک اصلی که اصیل نامیده می شود معامله را تنفیذ کند.

اجازه یا تنفیذ مالک باید دارای شرایطی باشد:

۱- وکیل معامله فضولی و شرح شرط اول، اعلام رضایت مالک

باید توجه داشت که ممکن است مالک در جلسه انجام معامله حاضر باشد اما نسبت به انجام معامله سکوت کند در این صورت این سکوت رضایت محسوب نمی شود و معامله همچنان غیر نافذ است. رضایت اصیل یا مالک نسبت به معامله با هر لفظ یا اشاره ای که دلالت بر رضایت کند حاصل می شود. یعنی اگر مالک مال در جلسه معامله حاضر باشد و رضایت خود را با فعلی اعلان نماید معامله صحیح واقع شده است. هرچند از نظر عملی و در مقام اثبات این امر کار بسیار دشواری که مدعی بتواند این رضایت را اثبات کند.

۲- وکیل معامله فضولی و شرط دوم، اعلام رضایت مالک مسبوق به رد نباشد

اعلام رضایت نباید بعد از رد باشد یعنی اگر مالکی از انتقال مالش از سوی شخص ثالثی آگاه شود و آن را رد کند ولی بعد از مدتی مجددا آن را تنفیذ کند این تنفیذ تاثیری ندارد چرا که معامله غیر نافذ با یک بار رد مالک از بین رفته است و اثر حقوقی خود را از دست داده معامله فضولی باطل است.

۳- وکیل معامله فضولی و شرط سوم، مالک مال باید معامله را در مقام مالک تنفیذ کند

این شرط که در ماده ۲۵۵ قانون مدنی پیش بینی شده به این معنی است که، ممکن است شخصی مال غیر را به عنوان فضول معامله نماید و بعد از این کار مال مورد معامله به نحوی به خود او انتقال پیدا کند در این صورت معامله فوق همچنان غیر نافذ است چرا که فرد فضول در زمان انجام معامله مالک نبوده است و به عنوان فضول معامله کرده است در حال حاضر که او مالک مال شده است باید معامله را تنفیذ کند تا معامله کامل شود.

۴- وکیل معامله فضولی تاکید می کند، مالک اهلیت انجام معامله را داشته باشد

اجازه یا تنفیذ معامله فضولی یک عمل حقوقی است. برای انجام عمل حقوقی نیز نیاز به اهلیت است یعنی مالک می بایست اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد. به همین جهت اگر مالک محجور باشد اجازه ولی یا قیم او نیاز است.

وکیل خوب معامله فضولی اولین نکته ای که باید بدان توجه کند این است که مراجعه کننده کدام یک از طرفین دخیل در معامله فضولی است. سپس با بررسی مدارک ابرازی و تطبیق آن با قوانین حاکم و رویه قضایی موجود در دادگاه ها به دنبال یافتن بهترین راه حل در جهت رسیدن به مقصود مورد نظر موکل خویش اقدام نماید. این نکته بسیار حائز اهمیت است که وکیل معامله فضولی بررسی نماید که آیا معامله صورت گرفته مشمول انتقال مال غیر نیز می شود یا خیر چرا که در این صورت شکل دعوی مطروحه به کلی تغییر کرده و نیازمند در نظر گرفتن راه های جدید در جهت رسیدن به مقصود می باشد.

اثر اجازه در معامله فضولی از دیدگاه وکیل معامله فضولی

وکیل معامله فضولی در تحلیلی که از معامله فضولی ارائه داد عنوان کرد که معامله فضولی به جهت عدم اجازه مالک ناقص است. در نتیجه هرگاه مالک معامله فضولی را تنفیذ کند به این معنی است که عمل فضول را به عنوان وکیل خود پذیرفته است.

اجازه از منظر حقوقی می تواند دو اثر داشته باشد که می بایست به تحلیل هر دو اثر پرداخت. ۱- اثر کاشف ۲- اثر ناقل

۱- وکیل معامله فضولی اثر کاشف را به شرح ذیل بیان می دارد:

اثر کاشف به این معنی است که وقتی مالک معامله را تنفیذ می کند اثر آن به ابتدای انعقاد معامله برگردد و در واقع انگار که مالک از ابتدا معامله را قبول داشته است. در این صورت تمامی آثار معامله از ابتدا حاکم میشود از جمله منافع و…

۲- وکیل معامله فضولی اثر ناقل را بدین شرح تحلیل می نماید:

اثر ناقل به این معناست که وقتی مالک معامله را تنفیذ می کند و اجازه می دهد اثر آن از زمان اجازه فعال می شود بدین معنی که عقد منعقد شده از ابتدا تا کنون هیچ اثری نداشته است.

وکیل معامله فضولی با عنایت به قوانین حاکم و معامله فضولی باطل نظریه دکترین نتیجه امر را چنین بیان می دارد که با توجه به ماده ۲۵۸ قانون مدنی بیان می دارد اثر اجازه یا رد از زمان عقد جریان پیدا می کند. بدین معنا که وقتی مالک معامله ای را تنفیذ می کند هر اثری که معامله دارد از زمان انعقاد صحیح بوده است.

تفاوت بین معامله فضولی و انتقال مال غیر

وکیل معامله فضولی بیان میدارد: معامله فضولی و انتقال مال غیر بسیار به هم نزدیک هستند چرا که در هر دو معامله عقدی واقع می شود که مالک اصلی مال از آن آگاه نیست و از این جهت این عقد ناقص است. اولین تفاوتی که میان انتقال مال غیر و معامله فضولی وجود دارد این است که در معامله فضولی باطل انتقال مال غیر انتقال دهنده با سوء نیت و با نیت مجرمانه اقدام به فروش مال غیر می نماید. برای اینکه فردی به انتقال مال غیر محکوم شود اثبات این سوء نیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

و اما تفاوت دیگر و در واقع مهمترین تفاوت میان این دو معامله این است که در انتقال مال غیر فرد انتقال دهنده با مانور متقلبانه خود را مالک مال معرفی می نماید و به عنوان مالک مال مورد نظر را به نام خود به شخصی انتقال می دهد. به بیان ساده تر در انتقال مال غیر فرد انتقال دهنده در قرارداد انتقال نام خود را به عنوان مالک درج می کند. اما در معامل فضولی فرد فضول در قسمت مالک نام مالک اصلی را درج می کند و این مهمترین تفاوت موجود در این دو معامله می باشد.

وکیل متخصص معامله فضولی و دعاوی ملکی در تهران

وکیل متخصص معامله فضولی در تهران

دعاوی مربوط به املاک از جمله مهمترین و رایج ترین دعاوی موجود در دادگاه ها می باشد. به جهت اهمیت ملک به عنوان یکی از مهمترین دارایی های افراد، لازم است تا در انعقاد قراردادهای فروش و همچنین خرید املاک دقت نظر بالایی طرفین معامله داشته باشند. به همین جهت توصیه می گردد قبل از خرید هر گونه ملک یا فروش آن برای تنظیم قرارداد با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه مشورت نمایید. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با کادری مجرب از وکلای پایه یک متخصص در دعاوی ملکی و تنظیم قرارداد ها تلاش دارد تا، بهترین خدمات را در این زمینه به شما عزیزران ارائه نماید. جهت انجام مشاوره با وکیل معامله فضولی در تهران با ما تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.