ارزش بازار سهام


ارتباط افشای مدل کسب‌وکار با ارزش بازار سهام شرکت

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط افشای مدل کسب‌وکار با ارزش بازار سهام شرکت براساس مولفه‌های مدل کسب‌وکار طی دوره زمانی سال های 1387-1396 است. به‌این منظور داده‌های 140 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب و آزمون شده است. برای اندازه گیری افشای مدل کسب‌و کار از چک لیستی با پنج بعد؛ ماهیت شرکت، استراتژی‌واهداف شرکت، منابع و خطرات و روابط با اشخاص وابسته، نتایج و چشم‌انداز، عملکرد شرکت که ازطریق صورت‌های‌مالی وگزارش فعالیت هیئت‌مدیره شرکت‌ها جمع آوری گردیده، استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده با گزارش مدل کسب‌و کار، گزارشگری مالی را ارتقاء داده و نسبت به ذینفعان پاسخگویی کافی از جانب بخش‌های مدیریت و امور مالی به وجود آورد و علاوه براین ترکیب دو رشته حسابداری و مدیریت صنعتی از دیگر موارد نوآوری این پژوهش است. یافته ها نشان می‌دهد در مجموع افشای مدل کسب و کار تأثیر مثبت برافزایش ارزش بازار سهام شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Exposing Business Model to Corporate Stock Market Value

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kurdestani 1
  • Hossein Rastgouian 2

1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini University, Qazvin, Iran.

2 Master of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

The purpose of this research is to investigate the relationship between disclosure of business model and market value of the company based on the components of business model over the period of 2009- 2018. for this purpose, the data of 140 accepted companies in tehran stock exchange have been selected and tested.to measure the disclosure of business model from a checklist with five dimensions: company nature, strategy and objectives, resources and risks and relationships with relevant persons, outcomes and perspectives, firm performance, which is the were collected through the financial statements and reports of the corporate board of directors. in this study,we tried to enhance financial reporting by reporting business model and to provide adequate accountability from the management and finance sectors and in addition to the combination of two accounting disciplines and industrial management of other types of innovation results show that in total , disclosure of business model has no positive effect on stock market value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure
  • Business Model
  • Corporate Market Value

مراجع

* اسداله ‌مهسا، ثانوی‌ فرد رسول، حمیدی ‌زاده‌علی، (1398)، الگوی‌کسب ‌و کار بانک داری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتیک ‌ها و استارتاپ‌های ‌مالی، فصلنامه‌ مدیریت‌ توسعه‌ فناوری، دوره هفتم، شماره (2) ، تابستان 1398.

* سلیمانی امیری غلامرضا، رحمانی علی، طاهری ماندانا، (1398)، ارتباط ارزشی افشاء و گزارش ‌ریسک‌ در بانک ‌پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ‌پژوهش ‌های‌ حسابداری ‌مالی ، سال ‌یازدهم ، شماره (1) ، بهار 1398 ، صفحه؛39

* بدری ‌احمد، (1394)، صورت ‌عملکرد سپرده‌های ‌سرمایه‌گذاری، ارتقای ‌پاسخگویی‌ در مدل ‌کسب ‌و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS، مقاله سیاستی، پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه؛1-38

* پاکدل عبدالله، دریایی عباسعلی، (1393) مروری بر ادبیات سرمایه فکری، مطالعات ‌حسابداری‌ و حسابرسی، شماره10، صفحه؛1-18

* حساس یگانه یحیی، باباجانی جعفر، تقوی فرد محمد تقی، آرین پور آرش، (1397)، مدل عملکرد کسب و کار در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال هفتم، شماره 27، سال 1397

* حمیدیان ‌محسن، حاجیها زهره، تقیزاده ‌نفیسه (1396)، مفید بودن ‌افشای ‌داوطلبانه‌ بر‌قضاوت ‌سرمایه‌گذاران ‌فصلنامه‌ مدلسازی اقتصادی، سال‌ یازدهم، شماره4، زمستان 1396، صفحه‌های 137-155

* ذوالفقارخانی ‌نسرین، فیض‌داود، (1395)، تأثیر ویژگی‌های اطلاعات در زنجیره ارزش ‌برکسب ‌‎مزیت‌ رقابتی بامیانجی‌گری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی سازمانی، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 16، ص؛55-74

* رضوی سید عرفان، پرویزی محمد، عباسی فرد علی، (1395)، لزوم به‌کارگیری مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) در مهندسی هزینه سیستم‌های بانکی، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره 31، ص؛1-10

* فطرس ‌محمدحسن، بیگی ‌تورج، (1388)، الگوهای اندازه‌گیری سرمایه فکری با نگاهیبه بخش خدمات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، شماره 203، ص؛1-7

* کردلویی حمید رضا، حنیفی فرهاد، قدری‌ صومعه ‌المیرا، (1396)، بررسی رابطه بین‌ خالص ‌ارزش ‌سهام‌ و ارزش معاملاتی ‌شرکت‌ها در دوره‌ رونق ‌و روکود بازار اوراق ‌بهادار تهران، فصلنامه‌ علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال ششم، شماره 24، زمستان 1396

* موسوی شیری سید محمود، پیشوایی فاطمه، خلعتبری حسن، (1395)، ارزیابی مدیریت ‌سود در سطح مختلف محافظه‌ کاری و سرمایه‌گذاری نهادی با استفاده از قانون بنفورد، بررسی‌های ‌حسابداری‌ و حسابرسی، دوره 23، شماره 2، ص؛213

* میری قهدریجانی نازنین، اربابیان علی اکبر، (1397)، تأثیر ساز و کار حاکمیت شرکتی ‌بر گزارشگری ریسک، پژوهش های ‌حسابداری مالی‌ و حسابرسی، سال دهم، شماره 40، زمستان 1397

* نیک بین حمید، بدیع زاده، داوری، حسینی‌نیا (1397)، ارائه مدل کسب و کار موثر درحوزه کسب و کار های الکترونیکی باروش شبکه خزانه، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال ششم، شماره 10، صفحه 137-159

* Bravo, F. (2016). Forward-looking disclosure and corporate reputation as mecha-nisms to reduce stock return volatility. Revista de Contabilidad, 19, 122–131

* Brockett, A, Rezaee, Z ,2013. Corporate Sustainability. Integrating Performance and reporting John Wiley and Sons Inc,Hoboken,NJ

* Bukit, R, Br. and Nasution, F, N, (2016). Voluntary disclosure, monitoring mechanism and firm value. Journal of Business and Management, 14(11): 7765-7774

* European Banking Authority. (2014). Guidelines on common procedures and method-ologies for the supervisory review and evaluation process (SREP), December 2014.

* IASB. (2010). Managementcommentary , practicestatement.London:International Accounting Standards Board

* Maniora.J, (2017) Is integrated reporting really the superior mechanism for the integration of ethics into the core business model? An empirical analysis Journal of Business Ethics , 140, 755-786

* Mishra, C. S. & Zachary, R. K. (2015). The theory of entrepreneurship. Entrepreneur-ship Research Journal, 5, 251–268

* Triki,F.and Ghorbel, H.(2016). The Consequences of Voluntary Information Disclosure on Firm Value: Case of

* Van Ewijk, S. E., & Arnold, I. J. (2014). How bank business models drive interestmargins: Evidence from US bank-level data. The European Journal of Finance, 20,850–873

اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش بازار سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس با استفاده از تکنیک دیمتل و ANP

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.

خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت ( 14,000 ) تومان خرید اینترنتی فایل WORD مقاله با قیمت ( 67,200 ) تومان

مشخصات نویسندگان مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش بازار سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس با استفاده از تکنیک دیمتل و ANP

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش بازار سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس با استفاده از تکنیک دیمتل و ANP دارند، بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار میباشد زیرا عوامل همسو با روند معمول بورس باعث کاهش شاخص قیمت ها و رکود بورس خواهد شد. هدف هر سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار کسب بازدهی بالاتر می باشد و در صورتی که سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی مطلوب دست یابد. نظر به اینکه دراین تحقیق کلیه عوامل تاثیرگذار بر ارزش بازار سهام مورد مطالعه و رسیدگی قرار می گیرد.بنابراین دراین تحقیق نمونه آماری بصورت هدفمند از بین خبرگان و مسئولین صنعت بانک های پذیرفته شده در بورس ، انتخاب خواهند شد.داده های به دست آمده به وسیله ی روش دیمتل و تحلیل شبکه ای (ANP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش 3 عامل عوامل درون شرکتی، عوامل مرتبط با سازمان و عوامل کلان محیطی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر ارزش بازار سهام شناسایی شدند که عامل درون شرکتی دارای بیشترین اهمیت و عوامل مرتبط با سازمان و عوامل کلان محیطی رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا امید است با مطرح شدن این عوامل، راهکارها یی جدید جهت افزایش ارزش بازار سهام، ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MAEB01_058 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

صحرایی، ثریا و داوودی، علیرضا و ناطق گلستان، احمد،1398،اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش بازار سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس با استفاده از تکنیک دیمتل و ANP،کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری،تهران،https://civilica.com/doc/925973


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1398، صحرایی، ثریا؛ علیرضا داوودی و احمد ناطق گلستان )
برای بار دوم به بعد: ( 1398، صحرایی؛ داوودی و ناطق گلستان )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

بهترین سهام بورس در شهریور 1401 | معرفی 5 سهام برای خرید

نه تنها در بازار بورس،‌ بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز باید به دنبال دارایی باشیم که در آینده رشد قیمتی یا ارزشی را تجربه کند. امروزه می‌دانیم که برای این که بتوانیم سهام مستعد رشد را شناسایی کنیم، نمی‌توانیم صرفا بر اساس حدس و گمان دست به انتخاب بزنیم. برای انجام یک سرمایه‌گذاری خوب باید از ابزارها و روش‌های متناسب با نوع سرمایه‌گذاری خود استفاده کنیم. برای مثال اگر در دسته سرمایه‌گذاران بلند مدتی قرار می‌گیرید، می‌توانید به جای گرفتار شدن در دام نوسانات کوتاه مدتی، با استفاده از تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های باثبات که عملکرد قابل اعتمادی در سال‌های گذشته دارند را اندازه‌گیری کرده و برای خرید اقدام کنید.

دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت سهام شرکت‌های بازار بورس استفاده می‌شوند که هر کدام از آن‌ها از شیوه‌ها و ابزارهای خاص خود استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مخاطبان زیادی دارد که برای پی بردن به ارزش ذاتی سهام شرکت‌های بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تحلیل تکنیکال تنها از نمودارهای قیمتی و ابزارهای خاص تحلیل نمودار استفاده کرده و به مطالعه روند گذشته برای پیش بینی قیمت سهام می‌پردازد. تکنیکالیست‌ها بر خلاف تحلیلگران بنیادی توجه چندانی به ارزش دارایی و استعداد ذاتی رشد قیمتی آن ندارند. در ادامه این متن قصد داریم تا ابتدا سهام مستعد رشد در مرداد 1401 را بررسی کرده و پس از آن روش شناسایی بهترین سهام برای خرید را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

1.معرفی نماد کالا ( بورس کالا ایران )

نظر تحلیلگر: بورس کالا هرروز درحال بزرگ شدن هست، اگر دقت کنید حتی خودرو، سیمان و در آینده نزدیک ملک هم قراره در بورس کالا معامله بشه . بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت همین سهام شرکت بورس کالاست.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید و فروش مناسب باشه:
محدوده مناسب خرید: 1510 تومان
محدوده مناسب حدضرر : 1300 تومان
محدوده مناسب فروش : 2400 تومان
-----
درصورت حرکت قمیت به سمت
🟩حدسود : 50درصد
🟥حدضرر : 10درصد

** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**

تحلیل کالا شهریور

2.معرفی نماد چکاوه ( کاغذ سازی کاوه )

نظر تحلیلگر: براساس داده های بنیادی روند سودآوری شرکت کاغذ سازی کاوه در حال حاضر صعودی بوده و رکورد های جدید را به ثبت رسانده، همچنین از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.

محدوده مناسب خرید: 650 تومان
محدوده مناسب حدضرر: 570 تومان
محدوده مناسب حد سود: 1300 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10 درصد
🟩حدسود: 100 درصد

** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**

تحلیل چکاوه شهریور

3.معرفی نماد دلقما ( دارو لقمان )

نظر تحلیلگر: شرکت دارو لقمان براساس داده‌های بنیادی 1401 عملکرد سودآوری بسیار خوبی را داشته و 118 درصد رشد فروش کل را به ثبت رسانده. در حال حاضر از لحاظ تکنیکالی هم در محدوده مناسب حمایتی قرار دارد.

محدوده مناسب خرید: 138 تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 125 تومان
محدود مناسب حد سود: 210 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10درصد
🟩حدسود: 50درصد

** تحلیل در 14 شهریور 1401 بروز شده است**

تحلیل تکنیکال دارو لقمان

4.معرفی نماد دجابر ( دارو جابرابن حیان )

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 1100 تومان
محدوده مناسب حدضرر : 970 تومان
محدوده مناسب فروش : 1700 تومان
-----
درصورت حرکت قمیت به سمت
🟩حدسود : 54درصد
🟥حدضرر : 11درصد

** تحلیل ها در 14 شهریور1401 بروز شده اند **

تحلیل تکنیکال دجابر

5. معرفی نماد شلعاب ( لعابیران )

نظر تحلیلگر: شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد.

محدوده مناسب خرید: 500تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 350 تومان
محدود مناسب حد سود: 660 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
🟥حدضرر: 10درصد
🟩حدسود: 65 درصد

** تحلیل در 14 شهریور1401 بروز شده است **

تحلیل تکنیکال شلعاب

کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟

همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایه‌گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری و . را ارائه می‌دهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه‌گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.

پنل معاملاتی اختصاصی

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام کمتر از 2 دقیقه

پلتفرم معاملاتی آنلاین

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1401 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه‌گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.

پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام ارزش بازار سهام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بازار بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش ارزش بازار سهام تحلیلی از آیتم‌های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل می‌کند. برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهام خوب بازار بورس را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن‌ها صرف نظر شده است.

نسبت قیمت به درآمد یا P/E

این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان می‌دهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، می‌توان با P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E می‌تواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت‌ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.

سود تقسیمی سهم یا DPS

سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش‌های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار باید این مورد را در شرکت‌های مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یکی دیگر از آیتم‌های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت‌ کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایه‌‌گذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.

میزان نقدشوندگی سهم

قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که می‌توان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش‌ بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید، باز هم می‌توانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیم‌گیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان می‌دهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش می‌شود. در ادامه به عنوان یک معامله‌گر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایه‌گذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایه‌گذار باید قبل از تصمیم‌گیری به نسبت زمان سرمایه‌گذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.

سخن پایانی

یکی از دلایل عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، اتکا به حدس و گمان برای انتخاب سهام است. برای انجام یک سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز باید از ابزارها و روش‌های متناسب استفاده کنیم. در این متن با استفاده از روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بهترین سهام برای خرید در مرداد 1401 را به شما معرفی کردیم. برای کسب این نتایج از شاخص‌ها و ابزارهای مختلفی به منظور کسب نتایج دقیقتر استفاده شده است. این سهم‌ها به صورت پیشنهادی معرفی شده‌اند و لازم است که قبل از هر اقدامی برای خرید و فروش، شخصا وضعیت شرکت‌ها را بررسی کنید.

هیچ روش مطلقی و صد درصدی برای تشخیص این که سهم کدام شرکت در ارزش بازار سهام بورس مستعد رشد است، وجود ندارد. در واقع، ذات بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد. با این حال به کمک روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکالی می‌توان از روی روند بازار و حرکات نمودارهای قیمتی یا از عرضه و تقاضا به نتایج خوبی دست یافت تا در نهایت بتوان بهترین سهام مناسب خرید را با دقت بیشتری تشخیص داد.

تحلیل بنیادی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای انتخاب سهام مناسب رشد است. تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک سهم را با توجه به شرایط و وضعیت اقتصاد و صنعت با بررسی اطلاعات مالی شرکت برآورد می‌کند. سرمایه‌گذار باید با مقایسه ارزش ذاتی و ارزش بازار سهم، به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش آن بپردازد.

با این که معمولا بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سهام شرکت‌های رو به رشدی هستند، که سود مناسبی را به صورت ثابت شناسایی می‌کنند، اما برای خرید تنها به این معیار نمی‌توان اعتماد کرد. برای یافتن سهم خوب باید معیارهای مختلفی را در شرکت بررسی کنید. علاوه بر آیتم‌های تحلیل بنیادی مثل نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نقدشوندگی سهم و . برای انتخاب مطمئن سهام مستعد رشد، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرده و با تلفیق این دو روش تحلیلی بهترین نتیجه را به دست آورد.

در تابلوخوانی بورس سرمایه‌گذار با توجه به حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده، اطلاعات مربوط به خریداران حقوقی و . در کنار ارزیابی شاخص‌ها، روانشناسی بازار و سایر متغیرهای مربوط به ورود و خروج سهامداران، یک شرکت را ارزیابی می‌کند. نتیجه این بررسی با تلفیق با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت معاملاتی را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. در تابلوخوانی معامله‌گر باید با دانش کافی به رصد تمام مقادیر پرداخته و با تامل بیشتری موارد را بررسی کند. به این ترتیب تابلوخوانی نیز یکی از روش‌های خوب برای یافتن سهام مستعد رشد در بازار بورس است.

افزایش ارزش بازار سهام روسیه

افزایش ارزش بازار سهام روسیه

شاخص بورس روسیه که پس از حمله نظامی این کشور به اوکراین، روز گذشته کاهش یافته بود، امروز جمعه 25 فوریه 2022 سیر صعودی در پیش گرفت.

شاخص «آر تی اس» با افزایش 28 درصدی به 949 واحد صعود کرد.

در همین حال، نرخ برابری روبل در مقابل دلار با 2 درصد کاهش به 83.6 دلار رسید.

گفتنی است شاخص بورس مسکو (MICEX) روز گذشته با کاهش 14 درصدی به 2656 واحد و شاخص «آر تی اس» نیز با ریزش 38.3 درصدی به 742.91 واحد سقوط کرده بودند.

موضوعات مرتبط
Bu haberi paylaşın

تحلیل

ایران: آمادگی داریم بحث تبادل زندانیان با آمریکا را حل‌وفصل کنیم
پدر مهسا امینی: فیلمی که درباره دخترم از بازداشتگاه نشان دادند تقطیع شده است
انتشار تصاویر رهبر ایران پس از مدت طولانی
واکنش آیت‌الله محقق داماد به جان باختن مهسا امینی
واکنش یکی از مراجع تقلید ایران به جان باختن مهسا امینی

اخبار مشابه

شرکت نفتی روسیه: توقیف دارایی‌هایمان در آلمان غیرقانونی است

شرکت نفتی روسیه: توقیف دارایی‌هایمان در آلمان غیرقانونی است

روسیه: بیش از 400 سرباز اوکراینی کشته شدند

خروج 2 کشتی دیگر حامل غلات از بنادر اوکراین

رژیم اسد: اسرائیل به فرودگاه دمشق حمله کرد

رژیم اسد: اسرائیل به فرودگاه دمشق حمله کرد

پوتین: دولت اوکراین مذاکرات با ما را رد می‌کند

پوتین: دولت اوکراین مذاکرات با ما را رد می‌کند

روسیه: مرکز عملیات ویژه در منطقه میکولائیف اوکراین را هدف قرار دادیم

روسیه: مرکز عملیات ویژه در منطقه میکولائیف اوکراین را هدف قرار دادیم

خبرگزاری آناتولی

facebook logo twitter logo youtube logo instagram logo

سازمانی
دسترسی سریع به اخبار موثق

googleplay logo applestore logo

Changing Cookie Preferences

Mandatory cookies are used on our website www.aa.com.tr in order to provide you with a better service. These cookies cannot be disabled via the "Cookie Control Panel". You can view the cookies used on our site via the "Cookie Control Panel" and change your preferences.

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the web site, in order to make valid reports on the use of their web site.

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Used by Google Analytics to throttle request rate.

This cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics. (Alexa Analytics is an Amazon company.)

افزایش قیمت ۶۳ درصد بازار سهام /کاهش ارزش معاملات

اقتصاد نیوز : امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۰ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان بود که ۳۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

افزایش قیمت 63 درصد بازار سهام /کاهش ارزش معاملات

در معاملات روز چهارشنبه، چهارم اسفند ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳ هزار و ۴۶۱ واحدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۳۳۷ واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۶۵۷ واحدی در سطح ۳۳۰ هزار و ۳۱۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۶۰ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۵۸۹ واحد قرار گرفت.

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، ۳۰۹ نماد رشد قیمت داشتند که ۲۱۷ نماد بورسی و ۹۲ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۱۵۵ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۰۵ نماد بورسی و ۵۰ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۶۳ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۳۲ درصد بازار افت قیمت داشتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص‌ها

در روز چهارشنبه قیمت سهام اغلب نمادهای خودرویی افزایش یافت. در سوی دیگر بازار، اغلب نمادهای پالایشی افت قیمت داشتند و گروه‌‌ «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» قرمززترین گروه‌‌‌ بازار بود.

امروز نمادهای «نوری»، «رمپنا» و «وبملت» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند و «فخوز»، «پارسان» و «تاپیکو» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «زاگرس»، «شگویا» و «فزر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «اتکای»، «کزغال» و «شرانل» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و وبملت و خساپا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فزر، تجلی و فرابورس پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معاملات

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۰ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان بود که ۳۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام نیز افت کرد و با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان رسید که ۲۹ درصد از کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد.

متن کامل این گزارش را با تیتر «ریتم تکراری بورس /پالایشی ها قرمزترین نماد شدند» در اقتصادنیوز بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.