تعریف قیمت عرضه و تقاضا


قانون عرضه و تقاضا

آموزش با کیفیت مدیریت کننده سیستم عرضه و تقاضا

بازی تعادل عرضه و تقاضا همیشه رویایی است که در شکل گیری تمامی محیط های کسب و کار اثر گذار بوده است، عوامل زیادی برای این حوزه تعریف شده است، عاملی که بسیار اثر گذار است اما به خاطر اثر وضعی کناری خود خیلی به آن پرداخته نشده است موضوع آموزش برای این توازن است. بحث آموزش با کیفیت در هر کدام از طرف عرضه یا تقاضا یکی از ارکان جدی و اثرگذار مدیریت این تقاضا می باشد.مساله کلیدی در این رابطه تحریک صحیح یا ایجاد انگیزه در طرفین این تعادل می باشد.

از زاویه دیگر آموزش با کیفیت یکی از ارکان توسعه پایدار تعریف شده است این موضوع تابع آن است که هرچقدر افراد دانش بیشتری داشته باشند و شرایط درک بهتری را پیدا نمایند شرایط تولیدی و رشد بهتری را در سیستم اقتصادی خواهند داشت و میتوانند مهره مفیدتری باشند و در سیستم های اقتصادی عامل ایجاد رشد بهتری بشوند.

برای فهم تعریف قیمت عرضه و تقاضا بهتر موضوع این توازن را به همان دو قسمت عرضه و تقاضا تقسیم می نماییم و هرکدام از طرفین را به تشریح می پردازیم. در مورد بسیاری از موارد تقاضا شکل دهنده انگیزه برای ایجاد یا ارائه محصول در قالب عرضه می باشد. زمانی که افکارسازی و آموزش برای مصرف یا دلیل مصرف خاصی در جامعه ای از افراد مطرح می شود ، این تقاضای افراد است که با انتخاب ناشی از دانش و آگاه مربوطه هدفمند می شود. به فرض مثال فردی در منطقه ای موفق به کشت با کیفیت محصول زعفران می شود، اگر افراد آن منطقه در جریان چرایی حمایت از این محصول قرار گیرند تقاضای این محصول در بازار بالا می رود، فرآیند این دانش برای ایجاد تقاضا به صورتی است که افراد آن منطقه تحت آموزش های مستقیم یا غیرمستقیم قرار می گیرند که اگر شما این محصول را مصرف کنید باعث رونق تولید و اشتغال بیشتر در منطقه شما می شود یعنی تعداد بیشتری از شما یا فرزندان شما یا دوستان شما به سرکار می روید و این یعنی ثروت بیشتری به این منطقه وارد می شود، وقتی محصول فروش بیشتری دارد، برند بهتری پیدا می کند و وقتی برند بهتری پیدا می کند از سایر مناطق برای آن تقاضا ایجاد می شود ، ایجاد تقاضا بیشتر ثروت آفرینی بیشتر برای این منطقه ایجاد می کند پس سرمایه گذاران بیشتری به این منطقه می آیند ،این یعنی اشتغال بیشتر ، رونق بیشتر و رشد بیشتر منطقه ، وقتی تجمع ثروت در منطقه ای بیشتر میشود رفاه ، درمان و آموزش شرایط بهتری پیدا می نماید و منطقه به سمت رشد بیشتری حرکت می نماید. با درک و آموزش همین یک موضوع ساده ببینید میتوان چقدر رشد و توسعه شرایط برای یک منطقه به وجود آورد و همین موضوعات باعث رشد بیشتر در نقاط مختلف می گردد.

از زاویه دیگر بالارفتن دانش ناشی از آموزش به مردم میفهماند که با هر تغییری در سیستم های استفاده ای چه تغییری در روند زندگی، تولید یا برنامه های شما ایجاد می شود، بسیاری از موارد مانند انرژی، سوخت، مواد مضرر غذایی و ضایعات و بازیافت سرانه مصرف بالاتری از حد بین المللی را در ایران تجربه می نمانید، هنگامی که دانش ناشی از آموزش در اختیار آنها قرار می گیرد مصرف بهینه و کاهش تقاضای کاذب و مخرب را منتج می گردد.یعنی این دانش موجب کاهش تقاضا و بالطبع آن مدیریت هزینه بر و دردسرسازی عرضه آن می شود و باعث کاهش هزینه های سربار مالی و انسانی برای مدیریت این مسایل در کشور می گردد.

در بعد عرضه موضوع آموزش نمود بسیار جدی تری و قابل لمس تری از خود نشان میدهد ، علت آن این است که در پروسه تقاضا این آموزش اثر تدریجی و در طی زمان ایجاد می نماید اما در فرآیند عرضه این اثر رویت سریع تر و قابل لمس تری را خواهد داشت. بسیاری از تولید کنندگان یا سرویس دهندگان خدمات مختلف بزرگترین مساله خود را مدیریت بازار و جا ماندن در عرصه رقابت می دانند. فرآیند آموزش به صورت کلاسیک به 5 حوزه دانشی در توسعه عرضه برای مدیریت و کشش بیشتر تقاضای بازار به سمت خود اقدام می نماید این 5 رسته به شرح زیر است:

آموزش های حوزه فنی : این آموزش ها به صورت عمومی به جنبه های فنی و زیرساختی کسب و کار معطوف می گردد. هدف این آموزشها تولید یا ارائه سرویس با کیفیت است که منجر به ایجاد محصول قوی تر و رقابتی تری می گردد.این دانش فنی باعث کاهش هزینه های تولید ، تولید بهینه، تقویت محصول در حوزه رقابت و در نهایت امکان رشد خلاقیت و توسعه محصول می شود.

آموزش های حوزه مدیریت : آموزشهای حوزه مدیریت شامل فرآیندها، استانداردها و اصول ایجاد بهره وری در ارائه خدمات و کیفیت و هزینه داخلی سیستم هاست که منجر توسعه از دورن سازمان و ایجاد ظرفیت های رقابتی در درون سازمان می شود، ماحصل این گروه آموزشها کاهش هزینه های درون سازمانی و افزایش خلاقیت های کسب و کار و توسعه سیستم ها می باشد. آموزش های حوزه مدیریت شامل مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت روابط بین گروهی ، فرآیندهای اجرایی، مهندسی کیفیت و بهره وری ، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی ها و برنامه های سازمانی می گردد.

گروه دیگر آموزش های حوزه مدیریت آموزشهای مربوط به امور مالی و مدیریت بهینه منابع و دارائی هاست که موجب بهره وری بیشتر و کاهش هزینه تولید و رقابتی تر شدن قیمت ها و در نتیجه دریافت سهم بیشتری از سبد تقاضای بازار می گردد.

آموزش های حوزه بازاریابی: شاید سریعترین و قابل لمس ترین قسمت آموزشهای کسب و کار همین قسمت بازاریابی است چون زودتر از سایر قسمت ها نتایج آن نمایش داده میشود.آموزش های بازاریابی به کسب و کار ها کمک می نماید که بتوانند جذب مشتری یا افزایش تقاضا داشته باشند و آن ها سهم بیشتری از عرضه درون بازار را تجربه نمایند، این آموزش ها معمولا شامل اصول بازاریابی و فروش، مدلهای کسب و کار و توسعه آن، مدلهای رشد مالی، برندسازی، بازاریابی های خرد ، مدیریت مشتری و تبلیغات می گردد که همه اینها هدف توسعه تقاضا به سمت این تولید کننده یا سرویس دهنده و رشد عرضه آن را دارند که با دریافت این مهم کسب و کار سود ده تر و پایداری تری را خواهند داشت.

آموزشهای حوزه حقوق و قوانین: همه کسب و کارها برای بقای خود در بازار و زنجیره عرضه و تقاضا نیازمند دانستن موارد قانونی و حقوقی کسب و کار خود هستند و باید بدانند در مقابل مصرف کنندکان ، کشور و سازمانهای آن و رقبای خود چه مسئولیت های اخلاقی و قانونی را دارند و در مقابل آنها باید چه پاسخگویی هایی و چه انتظاراتی را داشته باشند. دانستن این قوانین و اصول به کسب و کار کمک شایانی جهت پایداری و توسعه بازارهای خود میدهد و به آنها کمک جدی در مدیریت بازار تفاضا و خفظ خود در مقابل تهدیدات خواهد نمود.

آموزش های توسعه فردی: آموزش های توسعه فردی در اصل آموزشهایی هستند که باعث رشد مهمترین اعضای زنجیره بازار یعنی انسانها می شود ، یادمان باشد که انسانها در یک موضوع عرضه کننده و در مابقی موضوعات مصرف کننده و تقاضا کننده خواهند بود.این آموزش در اصل کیفیت توسعه ای را رقم میزند و به زعم بسیاری از متخصصین و اندیشمندان مهمترین قسمت آموزش هستند که کیفیت آن برای توسعه سایر بخش ها بسیار ضروری است. این آموزش ها معمولا شامل آموزشهای روانشناختی ، علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، علوم ارتباطی، علوم سیاسی ، فلسفه ، خودشناسی ، توسعه فردی و ارتباطات موثر و سایر توانایی های مربوط به رشد و توسعه انسانی می باشد.

در نهایت باید گفت یک سیستم اقتصادی برای پایداری و تجربه توسعه دائمی طبق چرخه PDCA یا چرخه بهره وری به صورت دائمی نیازمند افزایش دانش و ارتقای دانشی خود و اجزای درون خود است که اولین و سریعترین راه حل این توسعه استفاده از آموزش می باشد.

قانون تقاضا چیست؟

تقاضا اینگونه تعریف می شود که آمادگی مصرف کنندگان به منظور خرید میزان معینی از دارایی ها ، کالاها یا خدمات با یک قیمت خاص می باشد. بدین ترتیب، قیمت تعریف قیمت عرضه و تقاضا کالا و ترجیحات مصرف‌کنندگان از عناصر اصلی قانون تقاضا هستند.

شاید تصور کنیم که تعداد مشتری هایی که علاقه دارند میزان معینی از کالاها را خریداری کنند وابسته به تعدادی متغیر است. در این صورت یکی از پراهمیت‌ترین متغیرها، قیمت دارایی محسوب می شود.

بدین شکل جنبه ی عرضه و تقاضا منعکس می گردد. در قانون تقاضا بیان شده است که با بالا رفتن قیمت کالاها، میزان تقاضا کم می شود و با پایین آمدن قیمت، میزان تقاضا بالا می رود .

قانون تقاضا در وضعیت زیر رخ می دهد:

زمانی که قیمت یک دارایی یا یک کالا افزایش پیدا می کند، مصرف کنندگان تصمیم به خرید کمتری می گیرند. ولی اگر قیمت کاهش پیدا کند، مسلما بیشتر به خرید همان کالا تمایل نشان داده می شود .

زمان تحلیل قانون تقاضا، برنامه تقاضا وجود دارد . این برنامه نشان‌دهنده ی یکسری مقادیری است که مصرف کنندگان تمایل دارند هر واحد با قیمت های گوناگون را بخرند. در برنامه تقاضا دو شرایط موجود است که برنامه تقاضای فردی و برنامه تقاضای بازار را شامل می شود. برنامه تقاضای فردی نشان‌دهنده ی مقادیر کالای مدنظر می باشد که یک خریدار، فردی آماده می باشد با هزینه های گوناگون در یک زمان مشخص خرید نماید. برنامه تقاضای بازار مقادیر یک کالای خاص را که تمامی مشتریان در یک مدت زمان معین با قیمت بازار معین می خرند، شرح می دهد.

در نهایت، قانون تقاضا نشان‌دهنده ی ارتباط میان میزان تقاضا و قیمت دارایی می باشد. اکثر مصرف کنندگان ترجیحشان این است که کالاها را در قیمت پایین بخرند. این نکته بسیار مهم است که درک کامل و درستی از قانون تقاضا به منظور پیش بینی نمودن بعضی از رویدادهای اقتصادی داشته باشید. به طور مثال کاهش تقاضا برای مسکن، اغلب ضعیف شدن اقتصاد را نشان می دهد.

بیشتر تعریف قیمت عرضه و تقاضا بخوانید:

عاشق نوشتن و دنیای ارز دیجیتال هستم، و حدود 2 ساله بعنوان یک تحلیل گر و محقق در دنیای زیبای ارزهای دیجیتال و بلاکچین فعالیت دارم.
خوشحالم که عضوی از تیم بزرگ تالار ارزدیجیتال هستم و امیدوارم مطالبی که میذارم مفید واقع بشه.

جزئیات عرضه هایما در بورس کالا | قیمت و نحوه ثبت نام

روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد و در این مورد امروز ششم شهریور۵۰۰ دستگاه هایما SV در بستر این بازار عرضه خواهد شد.

بازار خودرو - هایما s7

به گزارش همشهری آنلاین، موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کالا برداشته شد و در این مورد ۲۶ مرداد ماه ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تالار صنعتی شد. بر این اساس امروز در نخستین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالای ایران، ۳۰۰ دستگاه هایما S۷ مشکی و ۲۰۰ دستگاه هایما S۷ سفید عرضه می شود.

بر اساس اطلاعیه عرضه، هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش در یک کد عرضه خودرو و صرفا برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاری فقط به اسم شخص خریدار خودرو خواهد بود. همچنین در این اطلاعیه اشاره شده صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود و خریداران جهت تحویل تعریف قیمت عرضه و تقاضا خودرو باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس کالا با مراجعه به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و در زمان مقرر که طی پیامک اطلاع رسانی می شود اقدام به ایجاد و تکمیل صفحه شخصی کرده و ضمن انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو، بیمه گر را نیز انتخاب و نسبت به واریز وجوه هزینه های جانبی اقدام کنند.

خریدار چقدر باید پرداخت کند؟

قیمت پایه هایما S۷ تولیدی ایران خودرو در بورس کالای ایران ۷۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. هزینه‌های جانبی نیز در دو بخش تعریف شده که اولین بخش مجموعا ۱۳ درصد مبلغ معامله است و شامل ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد عوارض شهرداری، ۳ درصد مالیات و عوارض شماره گذاری و یک درصد مالیات نقل و انتقال ماده ۳۰ قانون دائمی مالیات برارزش افزوده بوده و براساس مبلغ معامله محاسبه و اعلام می شود.

بخش دیگر هزینه ها جمعا به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال به منظور هزینه هوشمندسازی، صدور و ارسال کارت خودرو و کارت سوخت به مبلغ یک میلیون و ۹۸ هزار و ۵۰۰ ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

چگونه باید در بورس کالا خودرو خریداری کنیم؟

متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس کالا ابتدا باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و به صورت آنلاین یا حضوری کد بورس کالا را دریافت می‌کنند. البته پیش‌تر باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده باشند.

متقاضیان پس از تعریف قیمت عرضه و تقاضا اخذ کد بورس کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می‌دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کالا را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود.

پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می‌گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

قانون عرضه تعریف قیمت عرضه و تقاضا و تقاضا

یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد مطرح می شود این است که چگونه قیمت کالاها و عوامل تولید تعیین می گردد. چرا برخی از آنها ارزان و بعضی دیگر گران هستند. برای ساده کردن موضوع، چگونگی تعیین قیمت کالاها را مورد

قانون عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا

قانون عرضه و تقاضا

نویسنده: دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی


یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد مطرح می شود این است که چگونه قیمت کالاها و عوامل تولید تعیین می گردد. چرا برخی از آنها ارزان و بعضی دیگر گران هستند. برای ساده کردن موضوع، چگونگی تعیین قیمت کالاها را مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل را می توان در مورد قیمت عوامل تولید نیز کم و بیش به کار گرفت. به علاوه فرض می کنیم که در بازار، رقابت کامل حاکم است. بعداً نیز مفصلاً راجع به بازار رقابت کامل و انواع دیگر بازار صحبت خواهیم کرد.
به طور خلاصه می توان گفت بازار رقابت کامل، بازاری است که در آن تعداد زیادی فروشنده، کالای مشابه ای را به تعداد زیادی خریدار عرضه می کنند. گفتیم که بازار در محاورات روزمره به منطقه ای خاص اطلاق می گردد که در آن کالاها مبادله می شوند. ولی از نظر اقتصادی هرگاه مبادله ای (خرید و فروش) انجام شود، نوعی بازار به وجود آمده است.
قیمت در بازار به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود. آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، عرضه و تقاضا را به دو تیغه قیچی تشبیه می کند که برای بریدن پارچه لازم هستند. او معتقد است عرضه و تقاضا مانند دو تیغه قیچی عمل کرده و با کمک یکدیگر، قیمت کالاها در بازار را تعیین می کنند. عرضه منعکس کننده شرایط کمیابی و تقاضا بیان کننده خواسته ها و نیازهای افراد می باشد. اگر کالایی کمیاب باشد ولی کسی تمایل برای اکتساب آن نداشته باشد واضح است که آن کالا نمی تواند قیمتی داشته باشد.
از طرف دیگر اگر کالایی مورد تقاضا واقع شود ولی به وفور در دسترس باشد (مثل هوا) قیمت آن صفر است. کالایی که عرضه آن در مقایسه با تقاضا برای آن، کمیاب است دارای قیمتی بیش از صفر می باشد.
بنابراین در می یابیم که قیمت کالا به وسیله تقاضا و عرضه برای آن کالا تعیین می شود. به عبارت دیگر تقاضا و عرضه عوامل تعیین کننده قیمت کالا هستند. بدین ترتیب لازم است جهت اطلاع از چگونگی تعیین قیمت کالا، ابتدا مفاهیم تقاضا و عرضه را مورد بررسی بیشتری قرار دهیم.

مقدار تقاضا در هفته

قیمت به ازاء هر کیلوگرم

جدول مذکور رابطه بین قیمت برنج و مقداری از آن که به وسیله مصرف کننده ی الف مورد تقاضا واقع می شود را نشان می دهد. مصرف کننده وقتی برای به دست آوردن کالایی تقاضا دارد که بتواند قیمت آن را نیز پرداخت. اگر مصرف کننده تمایل به خرید کالایی داشته باشد ولی قادر به پرداخت آن نباشد، در حقیقت تقاضای او در بازار در نظر گرفته نمی شود و در واقع نمی تواند تقاضایی برای اکتساب کالا داشته باشد. در جدول فوق مشاهده می گردد که چنانچه قیمت برنج در بازار هر کیلو 5 ریال باشد، مصرف کننده حاضر و قادر است 10 کیلو از آن را خریداری کند. اگر قیمت به 4 ریال کاهش پیدا کند، او 20 کیلو خریداری می کند.
تنها براساس جدول تقاضای مصرف کننده الف نمی توان قیمت برنج را در بازار تعیین کرد. همان گونه که در ابتدا گفته شد قیمت به وسیله تقاضا و عرضه در بازار تعیین می شود.
توجه کنید که در جدول تقاضا بایستی محدوده ی زمانی که در آن مقادیر مختلف کالا با قیمت های گوناگون تقاضا واقع می شود، معین باشد. مثلاً می گوئیم اگر قیمت هر کیلو برنج 5 ریال باشد، در هفته (در روز یا در ماه و. ) مقدار 10 کیلو تقاضا می شود.

خصیصه اساسی تقاضا را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
وقتی که قیمت کالایی کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش می یابد، یا وقتی که قیمت کالایی افزایش پیدا کند تقاضا برای آن کاهش می یابد. به طور خلاصه می توان گفت که رابطه معکوسی بین قیمت و مقدار تقاضا در بازار وجود دارد. اقتصاددانان به این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، قانون تقاضا می گویند.

رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا را می توان در دستگاه مختصات دو بعدی به صورت منحنی تقاضا نشان داد. در دستگاه مختصات، مقدار تقاضا را بر روی محور Xها و قیمتهای مختلف کالا را بر روی محور Yها در نظر می گیریم. در جدول 1 دیدیم که مصرف کننده ی الف به ازاء قیمت های مختلف، مقادیر مختلفی از کالا را تقاضا می کند. هر مجموعه از قیمت و مقدار مربوطه، نقطه ای را در دستگاه مختصات تعیین می کنند. اگر نقاط مذکور را که با مجموعه های مختلف قیمت و مقدار به دست آمده اند به هم وصل کنیم، منحنی ای ایجاد می شود که آن را منحنی تقاضا نامند.
در شکل 1، منحنی تقاضای مصرف کننده ی الف رسم شده است.
چون رابطه ی معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا وجود دارد، شیب منحنی نزولی و به سمت راست است. رابطه بین قیمت و مقدار تقاضا را می توان از جدول تقاضا و یا منحنی تقاضا تعیین کرد.
تابع تقاضا را می توان به صورت Q=f (p) نوشت. Q مقدار تقاضا و p قیمت کالا است. البته مقدار تقاضا تابع متغیرهای دیگری چون درآمد و سلیقه مصرف کننده و قیمت کالاهای جانشین است که در این جا از ذکر بیشتر آنها خودداری می شود. (1)

قانون عرضه و تقاضا

3- تقاضای فرد و تقاضای بازار

تاکنون تقاضای مصرف کننده ی «الف» برای برنج را بررسی کردیم و منحنی مربوطه را رسم نمودیم. در حقیقت در بازار، مصرف کنندگان زیادی وجود دارند که می توانند متقاضی خرید برنج باشند (شرایط بازار رقابت کامل را به یاد بیاورید- تعداد بی شمار مصرف کننده). مصرف کننده ی «ب» هم به ازاء قیمت های مختلف در بازار، مقادیر گوناگونی را تقاضا می کند که قطعاً با مقادیری که مصرف کننده ی «الف» تقاضا داشت، اختلاف دارند. جدول 2، تقاضای مصرف کننده ی «ب» برای برنج را نشان می دهد.

قانون عرضه و تقاضا

مقدارتقاضا در هفته

قیمت به ازاء هر کیلوگرم

با فرض اینکه در بازار فقط 3 مصرف کننده وجود دارد، با جمع مقادیر تقاضای آنها به ازاء قیمت های مختلف، تقاضای بازار به دست خواهد آمد. جدول 3 مقادیر تقاضای افراد «الف»، «ب»، «ج» و مجموع تقاضای آنها که تقاضای بازار است را به ازاء قیمت های مختلف نشان می دهد.

اثرات افزایش نرخ بهره بر تورم و نقدینگی مردم در بازار ایران

روشهای جدید ارتباط با مشتری

این روزها موضوع اقتصاد برای بسیاری از افراد مورد توجه قرار گرفته و سوالات زیادی را برای مردم به وجود آورده است؛ لذا ما در این مقاله اثرات افزایش نرخ بهره بر تورم و تعریف قیمت عرضه و تقاضا نقدینگی مردم در بازار ایران را بررسی خواهیم کرد.

از آنجایی که انسانها ذاتا به دنبال کسب سود و منفعت خود هستند، به روشهایی فکر می کنند که در آن بیشترین درآمد را داشته باشند تا به هدف خود برسند؛ در واقع این همان تعریف ساده علم اقتصاد می باشد.

علم اقتصاد، دانش مربوط به استفاده حداکثری از منابع محدود موجود است؛ از بارزترین موضوعاتی که در بحث علم اقتصاد به ذهن خطور می کند، موضوع پول و ارزش پول است.

با توجه به اینکه تمام کشورها در جهان معاملات خود را با پول و یا معادل ارزش آن انجام می دهند، مشاهده می شود که ارزش پول هر کشور با دیگری متفاوت است.

اثر تورم بر نقدینگی و بازار ایران

نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره از جمله عواملی هستند که بر ارزش پول اثر می گذارند.

به تمام وجوه نقد افرد که شامل اسکناس و مسکوک در دست و موجود در حسابهای بانکی آنان است، پول گفته می شود.

بنابراین داشتن مقادیر زیاد وجه نقد باعث افزایش خرید مردم می شود و در صورتی که تولید کنندگان داخلی نتوانند پاسخگوی این نیاز باشند، کالاهای خارجی جایگزین کالاهای آنان شده که علاوه بر افزایش قیمتها، منجر به افزایش بیکاری و عواقب ناشی از آن خواهد شد.

تورم یا Inflation در اصل به معنای ورم کردن و دمیدگی غیر واقعی است و منظور از آن در علم اقتصاد افزاش سطح عمومی قیمتها می باشد.

تعاریف مختلف و نظریه های متفاوتی از تورم وجود دارد و اصلی ترین آنان افزایش قیمتها به طور نامنظم است.

مفهوم قبلی تورم که به پیش از قرن نوزهم باز می گردد، به افزایش حجم پولی اشاره می کرد که توانایی تبدیل کردن به طلا را نداشت، اما پس از قرن نوزدهم مفهوم جدید آن رایج گردید که به افزایش سطح قیمتها در مدت زمان مشخص بین دو تاریخ گفته می شود.

معمولا تورم زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها و خدمات به طور غیر معمول و غیر واقعی افزایش یابد و تعادلی میان تقاضا برای خرید و محصولات مورد ارائه در جامعه وجود نداشته باشد.

در کشورهای پیشرفته نرخ تورم درصد بسیار پایینی دارد و قیمتها نسبتا ثابت هستند؛ زیرا همیشه متناسب با نیاز جامعه تولید صورت می پذیرد، اما از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته مقدار تولید کالا و خدمات بسیار پایین تر از تقاضای مردم است و قیمت فروش کالاها به طور غیر واقعی بالا است، لذا اصطلاحا در آنجا قیمتهای متورم وجود دارد.

تمام افرادی که پول خود را در بانک پس انداز می کنند، به طور همزمان نمی خواهند پول خود را برداند، در این شرایط بانکها می توانند با مبالغی که نزد خود دارند اقدام به دادن وام کنند و در قبال این کار از مردم سود یا همان بهره دریافت نمایند.

تمام افرادی که تاکنون از بانک وام دریافت کرده اند می دانند که درصدی بیشتر از آنچه که از بانک می گیرند باید به بانک پس بدهند و این درصد به طور ساده همان نرخ بهره یا Interest rate می باشد.

در واقع از آنجایی که پول به مرور ارزش خود را از دست می دهد و مبلغ وام به تدریج بازپرداخت می شود، درصدی به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری از وام گیرنده دریافت می گردد.

نرخ بهره که در تمام کشورها توسط بانکهای مرکزی تعیین می شود، یک ابزار بسیار مهم در سیاستهای پولی است و برای کنترل نقدینگی، نرخ تورم، مقدار سرمایه گذاری، نرخ بیکاری و دیگر متغیرهای اقتصادی استفاده می شود.

کاهش نرخ بهره به معنی کاهش هزینه سرمایه گذاری، دریافت ساده تر پول از طرف مردم، افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش مصرف خواهد بود؛ در صورتی که به طور نادرست اعمال شود می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود که عواقب خطرناکی خواهد داشت.

اما افزایش نرخ بهره سپرده گذاران را به سرمایه گذاری در بانکها تشویق می کند و از طرف دیگر این افزایش باعث می شود که وام گرفتن برای گروهی گران باشد و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.

لذا این افزایش نرخ بهره باعث کاهش نقدینگی جامعه می گردد و همزمان قدرت و رغبت خرید را برای مردم کم می کند و تقاضا کاهش می یابد؛ در نتیجه افت تقاضا و تولید پول باعث کاهش نرخ تورم می گردد.

بانکهای مرکزی در تمام کشورها همواره از نرخ بهره به منظور ابزار کنترل نرخ تورم عرضه و تقاضا استفاده می کنند و در دوره های مختلف این نرخ کاهش یا افزایش یافته است؛ ولی تعیین زمان دقیق تغییرات نرخ نیازمند بررسی دقیق و مطالعات فراوان است.

نویسنده: محمدجواد قدیمی مذاکره کننده بین الملل

این مطلب چه‌ اندازه برایتان تعریف قیمت عرضه و تقاضا مفید بوده است؟

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد رأی: 8

به به بسیار عالی و خوب
ممنون از مطلب خوب و با ارزش شما دوست گرانقدر که در کوتاهترین کلام جامع ترین و قابل درک ترین مفهوم تورم رو بیان فرمودید .سپاس فراوان 🙏🙏🙏🙏🌹اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.