قیمتِ پیشنهادی (bid)


شهر فوتبالی

تفاوت Spid of Bid-Ask Spender و Bid-Ask Bounce

ویدیو: تفاوت Spid of Bid-Ask Spinner و Bid-Ask Bounce

محتوا

اگرچه اسپرد پیشنهاد خرید و گزاف گویی پیشنهاد قیمت مربوط به قیمت پیشنهاد و قیمت سهام یا سرمایه گذاری دیگر است ، اما این دو اصطلاح به مفاهیم کاملاً متفاوتی اشاره دارند. گسترش پیشنهاد قیمت ، تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست است. این همچنین نشان دهنده هزینه اصلی معامله است که برای تجارت یک سرمایه گذاری اعمال می شود. گزاف گویی پیشنهاد قیمت به یک شرایط نوسان بسیار خاص اشاره دارد و منعکس کننده حرکات قیمت بین پیشنهاد و س askال است.

Bid-Ask Spread

امروزه بیشتر بازارهای مالی ، فارکس ، گزینه ها ، معاملات آتی ، سهام سازمان یافته اند تا سرمایه گذاران بتوانند قیمتِ پیشنهادی (bid) به سرعت آخرین قیمت ها یا قیمت ها را مشاهده کنند. یک پیشنهاد شامل قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست است. قیمت پیشنهادی بالاترین نقطه قیمتی است که خریداران برای خرید آماده قیمتِ پیشنهادی (bid) هستند. قیمت درخواستی کمترین قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش سهام یا دارایی سرمایه گذاری دیگر هستند. همچنین به عنوان قیمت پیشنهادی شناخته می شود.

غذاهای کلیدی

 • قیمت پیشنهادی بالاترین قیمت ممکن است که خریداران در بازار حاضر به پرداخت آن هستند و قیمت درخواست کمترین قیمت ممکن است که فروشندگان آماده دریافت هستند.
 • یک پیشنهاد هم قیمت پیشنهادی و قیمتِ پیشنهادی (bid) هم قیمت پرسش را شامل می شود.
 • اختلاف بین پیشنهاد و درخواست نشان دهنده هزینه انجام تجارت در هنگام خرید و فروش سرمایه گذاران است.
 • بازارهای فعال و نقدینگی معمولاً در مقایسه با بازارهای ضعیف یا نقدینگی ، اسپرد پیشنهاد خرید کمتری دارند.
 • گزاف گویی پیشنهاد قیمت به حرکات قیمت بین پیشنهاد و س askال اشاره دارد ، که می تواند پیشنهاد کند که قیمتها در حال حرکت هستند در حالی که قیمت پیشنهادی تغییر نکرده است.

اسپرد پیشنهاد قیمت ، تفاوت قیمت پیشنهادی و قیمت است. به عنوان مثال ، اگر قیمت پیشنهادی سهام 50 دلار و قیمت درخواست 51 دلار باشد ، اسپرد برابر 1 دلار است. اندازه اسپرد بسته به ابزار متفاوت است و اغلب به عنوان شاخص نقدینگی معاملاتی در نظر گرفته می شود ، بطور معمول بازارهای بسیار نقدشونده و فعال ، اسپرد پیشنهادهای پیشنهادی کوچکتر و بازارهای نقدشوندگی و ریز بازار با اسپرد پیشنهادات خرید گسترده تر را مشاهده می کنند.

معامله گران توجه زیادی به گسترش پیشنهاد قیمت دارند زیرا این می تواند هزینه معامله پنهان قابل توجهی را نشان دهد. اگرچه اسپرد هزینه خاصی نیست که از بازرگانان اخذ می شود ، اما منبع درآمد سازنده بازار و بخشی از هزینه تجارت برای سرمایه گذار است. دستیابی به اسپردهای خوب می تواند به میزان قابل توجهی حاشیه سود یک معامله گر را افزایش دهد ، در حالی که تجارت با اسپردهای بیش از حد می تواند سود خالص یک تاجر را جبران کند. به طور خلاصه ، اسپرد پیشنهاد قیمت ، همراه با کارمزد یا کارمزد دیگر ، هزینه مبادله اساسی تجارت در بیشتر بازارهای مالی امروز را نشان می دهد.

پیشنهاد گزاف گویی

گزاف گویی پیشنهاد قیمت یک موقعیت خاص است که قیمت سهام یا دارایی دیگر در محدوده بسیار محدود بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواست به عقب و جلو بازگردد. این اتفاق می افتد زمانی قیمتِ پیشنهادی (bid) که معاملات در پیشنهاد و قیمت درخواستی وجود دارد ، اما هیچ حرکت واقعی در قیمت وجود ندارد. گزاف گویی همچنین می تواند زمانی اتفاق بیفتد که قیمت پیشنهادی جهش پیدا کند و برابر با قیمت فروش لحظه ای قبل شود ، اما پس از آن به سطح اولیه خود کاهش می یابد.

با استفاده از مثال قبلی پیشنهاد قیمت ، قیمت پیشنهادی بسیار سریع بین 50 تا 51 دلار برگشت و برگشت می کند. حال ، بگویید این اتفاق برای چندین ساعت در طول روز معاملات رخ می دهد ، در حالی که قیمت بین 50 تا 51 دلار حرکت می کند. قیمت لزوما تغییر نمی کند و بنابراین هیچ حرکت واقعی در قیمت وجود ندارد. با این حال ، حرکت 1 دلاری در سهام 50 دلاری نشان دهنده 2٪ است.

بنابراین ، اگرچه ممکن است به نظر برسد که سهام وقتی بین پیشنهاد 50 دلار و درخواست 51 دلار حرکت می کند ، در حال حرکت 2٪ است ، اما اگر کسی به قیمت اواسط بازار (میانگین پیشنهاد و درخواست) نگاه کند ، اصلاً حرکت نمی کند. 50.50 دلار برای هر سهم. به همین دلیل برخی از معامله گران هنگام تلاش برای ارزیابی نوسانات واقعی سهام یا سایر سرمایه گذاری ها ، به اندازه گزاف پیشنهادی برای خرید پیشنهاد می کنند.

تفاوت Spid of Bid-Ask Spender و Bid-Ask Bounce

ویدیو: تفاوت Spid of Bid-Ask Spinner و Bid-Ask Bounce

محتوا

اگرچه اسپرد پیشنهاد خرید و گزاف گویی پیشنهاد قیمت مربوط به قیمت پیشنهاد و قیمت سهام یا سرمایه قیمتِ پیشنهادی (bid) گذاری دیگر است ، اما این دو اصطلاح به مفاهیم کاملاً متفاوتی اشاره دارند. گسترش پیشنهاد قیمت ، تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست است. این همچنین نشان دهنده هزینه اصلی معامله است که برای تجارت یک سرمایه گذاری اعمال می شود. گزاف گویی پیشنهاد قیمت به یک شرایط نوسان بسیار خاص اشاره دارد و منعکس کننده حرکات قیمت بین پیشنهاد قیمتِ پیشنهادی (bid) و س askال است.

Bid-Ask Spread

امروزه بیشتر بازارهای مالی ، فارکس ، گزینه ها ، معاملات آتی ، سهام سازمان یافته اند تا سرمایه گذاران بتوانند به سرعت آخرین قیمت ها یا قیمت ها را مشاهده کنند. یک پیشنهاد شامل قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست است. قیمت پیشنهادی بالاترین نقطه قیمتی است که خریداران برای خرید آماده هستند. قیمت درخواستی کمترین قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش سهام یا دارایی سرمایه گذاری دیگر هستند. همچنین به عنوان قیمت پیشنهادی شناخته می شود.

غذاهای کلیدی

 • قیمت پیشنهادی بالاترین قیمت ممکن است که خریداران در بازار حاضر به پرداخت آن هستند و قیمت درخواست کمترین قیمت ممکن است که فروشندگان آماده دریافت هستند.
 • یک پیشنهاد هم قیمت پیشنهادی و هم قیمت پرسش را قیمتِ پیشنهادی (bid) شامل می شود.
 • اختلاف بین پیشنهاد و درخواست نشان دهنده هزینه انجام تجارت در هنگام خرید و فروش سرمایه گذاران است.
 • بازارهای فعال و نقدینگی معمولاً در مقایسه با بازارهای ضعیف یا نقدینگی ، اسپرد پیشنهاد خرید کمتری دارند.
 • گزاف گویی پیشنهاد قیمت به حرکات قیمت بین پیشنهاد و س askال اشاره دارد ، که می تواند پیشنهاد کند قیمتِ پیشنهادی (bid) که قیمتها در حال حرکت هستند در حالی که قیمت پیشنهادی تغییر نکرده است.

اسپرد پیشنهاد قیمت ، تفاوت قیمت پیشنهادی و قیمت است. به عنوان مثال ، اگر قیمت پیشنهادی سهام 50 دلار و قیمت درخواست 51 دلار باشد ، اسپرد برابر 1 دلار است. اندازه اسپرد بسته به ابزار متفاوت است و اغلب به عنوان شاخص نقدینگی معاملاتی در نظر گرفته می شود ، بطور معمول بازارهای بسیار نقدشونده و فعال ، اسپرد پیشنهادهای پیشنهادی کوچکتر و بازارهای نقدشوندگی و ریز بازار با اسپرد پیشنهادات خرید گسترده تر را مشاهده می کنند.

معامله گران توجه زیادی به گسترش پیشنهاد قیمت دارند زیرا این می تواند هزینه معامله پنهان قابل توجهی را نشان دهد. اگرچه اسپرد هزینه خاصی نیست که از بازرگانان اخذ می شود ، اما منبع درآمد سازنده بازار و بخشی از هزینه تجارت برای سرمایه گذار است. دستیابی به اسپردهای خوب می تواند به میزان قابل توجهی حاشیه سود یک معامله گر را افزایش دهد ، در حالی که تجارت با اسپردهای بیش از حد می تواند سود خالص یک تاجر را جبران کند. به طور خلاصه ، اسپرد پیشنهاد قیمت ، همراه با کارمزد یا کارمزد دیگر ، هزینه مبادله اساسی تجارت در بیشتر بازارهای مالی امروز را نشان می دهد.

پیشنهاد گزاف گویی

گزاف گویی پیشنهاد قیمت یک موقعیت خاص است که قیمت سهام یا دارایی دیگر در محدوده بسیار محدود بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواست به عقب و جلو بازگردد. این اتفاق می افتد زمانی که معاملات در پیشنهاد و قیمت درخواستی وجود دارد ، اما هیچ حرکت واقعی در قیمت وجود ندارد. گزاف گویی همچنین می تواند زمانی اتفاق بیفتد که قیمت پیشنهادی جهش پیدا کند و برابر با قیمت فروش لحظه ای قبل شود ، اما پس از آن به سطح اولیه خود کاهش می یابد.

با استفاده از مثال قبلی پیشنهاد قیمت ، قیمت پیشنهادی بسیار سریع بین 50 تا 51 دلار برگشت و برگشت می کند. حال ، بگویید این اتفاق برای چندین ساعت در طول روز معاملات رخ می دهد ، در حالی که قیمت بین 50 تا 51 دلار حرکت می کند. قیمت لزوما تغییر نمی کند و بنابراین هیچ حرکت واقعی در قیمت وجود ندارد. با این حال ، حرکت 1 دلاری در سهام 50 دلاری نشان دهنده 2٪ است.

بنابراین ، اگرچه ممکن است به نظر برسد که سهام وقتی بین پیشنهاد 50 دلار و درخواست 51 دلار حرکت می کند ، در حال حرکت 2٪ است ، اما اگر کسی به قیمت اواسط بازار (میانگین پیشنهاد و درخواست) نگاه کند ، اصلاً حرکت نمی کند. 50.50 دلار برای هر سهم. به همین دلیل برخی از معامله گران هنگام تلاش برای ارزیابی نوسانات واقعی سهام یا سایر سرمایه گذاری ها ، به اندازه گزاف پیشنهادی برای خرید پیشنهاد می کنند.

قیمتِ پیشنهادی (bid)

قوانین و مقررات وب سایت را خوانده و قبول کرده ام.

دیدگاه کاربران

سلام گوشی من a01 هست کدوم نسخه رو دانلود کنم لگ نزنه

برترین بازی ها و برنامه ها

 • بازی های برتر
 • برنامه های برتر

Samorost 3

online

Sniper Fury

online

Battle for the Galaxy

Twitch

Mimo: Learn coding

Seven - 7 Minute Workout

محبوترین سازنده های بازی های اندروید

بازی های Electroinic Arts

الکترونیک آرتز Electroinic Arts

بازی های Gameloft

بازی های Nekki

بازی های Supercell

تبلیغات در فارسروید

ریپورتاژ با ریپورتاژ ، اپلیکیشن خود را به دنیا معرفی کنید

راهنمای قالب جدید فارسروید

راهنمای قالب

برای راحتی شما امکاناتی در قالب نسخه جدید قرار دادیم . با گذاشتن وقت همه موارد مشخص خواهند بود اگر سوالی داشتید از طریق صفحه تماس با ما ارسال کنید .

نرم افزار ها

فارسروید با آرشیوی قدرتمند شامل 16.000+ اپلیکیشن و 10 سال فعالیت عاشقانه با افتخار در میان برترین و بروزترین رسانه های اینترنتی فارسی زبان قرار گرفته است. در این سال ها تلاش کرده ایم تا همچون یکی از اعضای خانواده ی شما در کنارتان باشیم. صد البته که در این مسیر تا حد زیادی موفق بوده ایم به گونه ای که هم اکنون پربازدیدترین، قابل اعتمادترین و بروزترین رسانه اندروید کشور هستیم. همانگونه که گفته شد، به روز بودن یکی از اهداف ویژه فارسروید است و تلاش کرده ایم تا با ایده های خاص همواره جلوتر از سایر رقبا باشیم و خرسندیم که در اکثر زمینه های رقابت پیشرو بوده ایم. در نهایت باید گفت نتیجه سال ها تلاش پرفراز و نشیب برای مخاطبین مان اعتبار این روزهای فارسروید است که آن را مدیون شما همراهان همیشگی مان هستیم!

قیمتِ پیشنهادی (bid)

اپلیکشین مووی باکس

شهر فوتبالی

فروشگاه جم دیکاردو

توجه :
بازی فقط روی اندروید با پردازنده 64 بیتی [ARM64] نصب می شود
آپدیت جدید مخصوص پردازنده 64 بیتی است و برای نسخه 32 بیتی / ARM نسخه ای وجود ندارد
اگر با خطای "نصب نشد" روبرو شدید موبایل شما سخت افزار لازم برای نصب بازی را ندارد / سر ما و خودتون رو درد نیارید و بیخیال بازی بشید

دانلود باکس

 • دانلود فایل نصبی اصلی بازی با لینک مستقیم - 56 مگابایت

گزارش بروزرسانی

فارسروید همیشه آخرین نسخه بازیها و برنامه ها را عرضه می کند - شما با مقایسه ورژن گوگل پلی بازی/برنامه با ورژن فارسروید می توانید پی ببرید که آیا این اپ نیاز به بروزرسانی دارد یا خیر؟! اگر ورژن ما قدیمی است از این فرم برای اطلاع رسانی استفاده کنید و مطمئن باشید که ما سریعا بازی/برنامه را بروزرسانی می کنیم!

گزارش بروزرسانی اطلاعات

اگر توضیحات این صفحه مشکل املایی/نگارشی دارد یا اگر امتیاز یا اطلاعات دیگر موجود مشکل و نیاز به ویرایش دارد از این فرم برای اطلاع رسانی به ما استفاده کنید - ما سریعا به پیام شما ترتیب اثر می دهیم!

گزارش خرابی لینک

اگر لینک دانلود موجود در دانلودباکس مشکل دارد و نمی توانید فایل را دریافت کنید از این فرم برای اطلاع رسانی استفاده کنید ؛ ما سریعا مشکل را بررسی و حل می کنیم!

Report Copyright violance

If you are the creator of this game / app and you do not want your application to be in Farsroid, use this form to report this issue! You must send all the positive documents so that we can address this issue, and if it is correct, we will definitely remove it from Farsroid!


گزارش شما با موفقیت ارسال شد

تصاویر بازی

نقد و بررسی ها

سلام دوستان اومدم efootball 23 رو براتون نقد کنم و تغییراتشو نسبت به نسخه ۲۱ بگم.
بازی نسبت به نسخه ۲۱ تغییر زیادی داشته و اولین تغییرش pay to win بودنش هست.
درسته که کونامی بازیو در کنسول و pc برای نصب رایگان کرده ولی در عوضش کاملا pay to win کردش.
و کاربرا اصلا از این تغییر راضی نیستن.
دومین تغییر اینکه گیم پلی بازی کاملا عوض شده ، میتونید خودتون سرعت پاس رو تنظیم کنید ، نوع سانت رو خودتون انتخاب کنید ، (سانت آروم و سرعتی) ، استاتینگ شوت به بازی اضافه شده (شوت سرعتی) ، و مهم ترین تغییر اینه که دفاع دیگه فقط با فشار دادن یک دکمه کنترل نمیشه، (که خودش بره توپ رو براتون بگیره)، و باید خودتون دفاع رو کنترل کنید، (حتی در بعضی شرایط دفاع رو عقب ببرید تا مهاجم نتونه نفوذ کنه) و کلی تغییر دیگه.
در کل گیم پلی بازی سخت تر و به واقعیت نزدیک تر شده و من خودم از این تغییر راضیم.
سومین چیزی که کاملااا عوض شده نحوه مکس کردن بازیکن هاست.
در نسخه ۲۱ یک دکمه فشار میدادی خود بازیکن مکس میشد ولی دیگه اینطور نیست.
باید خودت بازیکن رو مکس کنی ، حالا چه بصورت دستی (شوت و پاس و اینا رو بالا ببری) ، چه بصورت خودکار خود کامپیوتر برات بالا ببره (پیشنهاد نمیشه) چون معمولا یک اورال از اونی که باید باشه کمتر میزنه.
برای مکس کردن درست بازیکن ها پیشنهاد من به شما برنامه efhub 23 هست که میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و در اون بهترین نحوه مکس کردن هر بازیکن هست.
و البته یادتون نره که حتماً هماهنگی تیمی رو به صد برسونید، همون (team play list) و برای هر بازیکن حداقل یک یا دو ترینر به هماهنگی تیمی بدید.
چهارمین نکته اینه که بازی دیگه نیازی به قند شکن نداره و بدون ف.یلتر بالا میاد ، فقط برای اینکه توی مچ آنلاین بازی براتون لگ نزنه بهتره از قند شکن های Master v.p.n و Tik v.p.n که در گوگل پلی موجود هستن استفاده کنید.
همین دیگه نکته دیگه ای نمیمونه شرمنده که نقدم زیاد شد امیدوارم براتون مفید باشه.

فهرست پروژه ها

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز کارفرمایان پروژه‌های خودشون رو ثبت می کنند تا توسط مجریان (فریلنسرها) انجام بشه.

 • سیستم پیشرفته‌ی امانت گذاری وجه مانع ضرر مالی شما میشه.
 • با ثبت سفارش پیشنهاد قیمت مقرون به صرفه دریافت می کنی.
 • همه پروژه ها (307622)

سلام وقت بخیر ما یک سایت وردپرسی کاریابی داریم که یکسری قابلیت هایی رو میخوایم بهش اضافه کنیم. Offishland.com قالب ترجمه شده و بالا اومده. این قابلیت ها مربوط به یک سایت کاریابی میباشد. لطفا به واتساپ

سلام. طراحی پنل فروشندگی شبیه به پنل فروشندگی دیجی کالا با برنامه فریم ورک لاراول انجام بشه. امکانات از قبیل: درج محصولات - مدیریت محصولات - مدیریت تنوع و قیمت گذاری سفارش های تایید شده لیست محموله ها

سلام وقت همه بخیر و نیکی برای پیج اینستاگرامم نیاز به تعدادی طراحی بنر با سبک فتومونتاژ داشتم و همچنین نیاز به ساخت موشن گرافیک دارم تعداد طراحی فتومونتاژ حدود 10-15 تایی هست و تعداد موشن گرافی هام

#کد_پروژه: 42272 موضوع: پروژه اباکوس // برای مدل سازی با اباکوس پیام میدم سکوی دریایی بحث گسترش ترک خستگی اطلاعات سکو و موج رو میدم من جناب، ابتدا با نیروی امواج اتصال ضعیف تعیین میشه. سپس دراتصال ضع

: فقط اسم روش رو میخوام همین یک درخواست دیگری هم داشتم اینکه این مقاله رو نگاهی بندازن ببین که به ۱-کدوم روش nlp انجام شده(فقط اسم روش)۲-داده ورودیش چی بوده تا شب وقت دارم برای این باید یادگیری ماش

با سلام و احترام یک سامانه داریم روی لینوکس از طریق داکر نصب شده است میخواستیم تغییراتی روی کدهای سامانه بدهیم آموزش یک تغییر هم کافی است

سلام من میخواستم چند جدول در پاورپوینت برایم درست کنیدجداول صفحات : ۵، ۶، ۷، ۸،۹، ۱۱، ۱۲،۱۳،۱۵۱۶،۱۷٫۱۸،۱۹،۲۰

سلام وقت بخیر این سورس کد که ضمیمه کردم میخوام تبدیل بشه به سورس کد Mq5 و بعد به سورس mq5 سه تا ورودی میخوام اضافه بشه دقیقا بگم سه تا تایم فریم.باتشکر

دو گزارش در رابطه با کارخانه نئوپان /و ام دی اف و اچ دی اف/ با فرمت فایل زیر در رابطه با نحوه کار ، دستگاه ها ، انواع دستگاه ها، واحد فروش، واحد کنترل کیفیت ، خرید چوب ، برخورد همکاران و توضیحات کافی

سلام اپلیکیشنی میخوام شبیه اپ برترین ها فقط قسمت کسب وکارها رو داشته باشه و ساده تر هم میخوام تمام ایتم ها نیاز نیست حدود مبلغ هم ۱تومن تا ۱۰ تومن هست

برای نوشتن پایان نامه نیاز به یک دستیار دارم تا متن رو ویرایش کنه مثلا نیم فاصله گذاری، عوض کردن لحن نوشته و. در کل کار سختی نیست و کافیه ورد بلد باشید ولی زمان بر هست. سرعت برام خیلی قیمتِ پیشنهادی (bid) مهم هست چون و

یک مقاله صد صفحه ای انگلیسی داریم که میخواهم به عربی ترجمه شود. ترجمه بصورت تخصصی خواهد بود. در صورت عدم وجود فریلنسری با این تخصص این پروژه را مجبورا از انگلیسی به فارسی میخواهم. ضمنا این پروژه در 3

سلام کسی با نرم افزار مدل سازی MIKE SHE و هم چنین ماژول Autocalibration خود نرم افزار کار کرده و تسلط کامل بهش رو داره؟

پاداش برای مجری

260,000 تومان

سلام قصد ساختن یک کانال یوتوب دارم که هنوز عنوانی براش انتخاب نکردم. طراحی لوگوش رو می خوام انجام بدین و اگه عنوانی هست که پیشنهاد می تونین بدین بهم بگین. محوریت ش ویلاگ در کشور های خارجی و آموزش در ز

تعیین موضوع و انجام کامل یک پروژه ی پایانی کارشناسی ارشد از پروپوزال تا پایان نامه. لطفا قیمت پیشنهادی را بفرمایید. ممنون

- طراحی،ساخت و تجاری سازی یک سیستم هشداردهنده زمین لرزه با استفاده از سنسور پیزوالکتریک - پایان نامه ب علاوه پروژه ساخت - کارشناسی ارشد الکترونیک - پروژه نمونه خارجی دارد ولی نمونه داخلی ندارد - فایلهزینه انجام پروژه ها چقدر است؟

هزینه انجام پروژه ها در پارسکدرز توسط متخصصان و فریلنسر‌ها مشخص می‌شود که معمولا قیمتی منصفانه و رقابتی است.

برای انجام پروژه چقدر زمان لازم است و پروژه ها توسط چه کسی انجام می‌شود؟

با توجه به تعداد بسیار زیاد فریلنسر‌های عضو پارسکدرز مدت زمان انجام پروژه ها کوتاه تر از هرجای دیگر خواهد بود.درواقع شما مشخص می کنید که برای پروژه خود چقدر زمان دارید و متخصص‌های پارسکدرز بر آن اساس به شما پیشنهاد خواهند داد. پس اگر عجله دارید همین الان پروژه خود را سفارش دهید.
پروژه های توسط فریلنسر‌ها و متخصص‌های پارسکدرز از سراسر ایران انجام می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.