خبره اکسپرت Expert


Server Error in '/fa/journal' Application.

Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: BC30456: 'ToSafeString' is not a member of 'String'.

Source Error:


Source File: C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb Line: 31

Warning: BC40056: Namespace or type specified in the Imports 'SID.Website' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Source Error:

C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0

آموزش نرم افزار Expert Choice برای مهندسان صنایع

آموزش expert choice در سایت صنایع سافت بصورت دوره ای نتشر میشود برای اینکه از آخرین مقالات ما بصورت رایگان باخبر بشید آخر همین مقاله ایمیلتونو وارد کنید. اکسپرت چویس نرم افزاری قدرتمند و ابزاری مناسب برای تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی است که توسط توماس الساعتی Tomas L. Saaty (عراقی الاصل) در سال ۱۹۷۰ در دانشگاه پنسیلوانیا ارائه گردید. این نرم افزار به صورت رایگان در اینترنت قابل دسترسی و دانلود است. سعی کنید آخرین نسخه ی نرم افزار را تهیه و نصب نمایید.

آموزش expert choice

 • در یک گروه و دسته حداکثر ۹ عامل یا عنصر قرار دهید. بررسی و مطالعه گروه های دارای بیش از ۹ عنصر با روش های شبکه عصبی مناسب تر و دقیق تر خواهد بود.
 • عناصر قابل مقایسه را در یک دسته یا گروه قرار دهید و عناصر را به دلیل تفاوت در مقدار، از یکدیگر جدا نکنید. به عبارت بهتر، عناصر کم اهمیت و عناصر دارای اهمیت زیاد را در دسته های مجزا قرار دهید.

اجرای Expert Choice

با اجرای این نرم افزار پنجره ی خوش آمدگویی(Welcome to Expert Choice) به صورت زیر و در زیر آن، پنجره ی اصلی نرم افزار باز می شود.

آموزش expert choice

در پنجره ی Welcome :
 • در صورتی که بخواهید مدل جدیدی را ایجاد کنید کلید Create new model را انتخاب کنید. در این صورت، باید روش مدلینگ را از بین دو روش مستقیم (Direct) و ساختاری (Structuring) انتخاب نمایید.
 • اگر بخواهید یکی از مدل های موجود و از قبل تهیه شده را باز کنید، پس از انتخاب کلید رادیویی Open existing model، می توانید یکی از گزینه های Recent (مدل های اخیرا استفاده شده)؛ Samples (مدل های نمونه) یا Browse (رفتن به مسیر مدل موجود بر روی هارد یا هر حافظه ی جانبی دیگر) را انتخاب کنید.
ایجاد مدل جدید:

با انتخاب روش مستقیم (Direct)، پنجره ی New file name باز می شود. نام دلخواهی برای فایلتان انتخاب و با کلیک بر روی کلید Open در مسیر دلخواه ذخیره نمایید. البته می توانید پنجره ی Welcome را ببندید و سپس از منوی File و انتخاب گزینه ی New، مدل جدیدی را ایجاد کنید. کلیک بر روی آیکن New در نوار ابزار، ساده ترین روش برای ایجاد مدل جدید است. در هر صورت، پنجره ی New file Name ظاهر خواهد شد.

پس از وارد کردن نام دلخواه برای مدل و کلیک بر رویOpen ، پنجره ی Goal description باز می شود. در این پنجره می توانید توصیف یا عنوانی از هدف (Enter a description for your goal) بنویسید. در مراحل بعد، معیارها در ذیل این هدف تعریف و ایجاد می شوند. البته درج این هدف اختیاری است و می توانید با کلیک بر روی okدر هر صورت (نوشتن یا ننوشتن توضیح) به مرحله ی بعد بروید. در صورت عدم نوشتن هدف، به صورت پیش فرض، نام Goalتوسط نرم افزار تعیین می شود.

آموزش expert choice

وارد کردن معیارها

معیارها در واقع همان متغیرهای موردنظر شما هستند که اطمینان دارید بر روی موضوع مورد مطالعه (مثل متغیرهای موثر در مکان یابی یک سایت احداث سد یا متغیرهای تعیین کننده ی درجه ی یک پارک یا هتل یا… ) تاثیرگذارند. برای وارد کردن اولین معیار، ابتدا بر روی هدف کلیک کرده و سپس:

Edit/Insert child of current Node

می توانید با راست کلیک کردن بر روی هدف و انتخاب گزینه ی Insert child of current Node نیز نیز معیار جدیدی ایجاد کنید. با اینکار، در زیرمجموعه ی هدف، گره ای (Node) ایجاد می شود که همان معیار اول است. نامی مناسب برای این معیار انتخاب و با زدن کلید Enterهم معیار اول ذخیره می شود و هم گره یا معیار بعدی ایجاد می شود. به همان صورت، برای معیار دوم و معیارهای بعدی این کار را تکرار نمایید. پس از وارد کردن آخرین معیار، برای پایان یافتن ورود معیارها، دو بار کلید Enter را بزنید.

توجه: مستطیل خاکستری رنگ کنار (سمت چپ) هدف، پس از وارد کردن اولین معیار به رنگ زرد تبدیل می شود که معنایش خبره اکسپرت Expert این است که یک معیار در زیر هدف ایجاد شده است. پس از وارد کردن معیارهای دوم و سوم و… ، رنگ زرد مستطیل به قرمز تبدیل می شود. مفهوم رنگ قرمز این است که معیارها ارزیابی و وزن دهی نشده اند.

وارد کردن زیرمعیارها

زیرمعیارها، عوامل یا متغیرهایی هستند در گروه یکی از معیارهای تعیین شده قرار می گیرند. برای مثال، چنانچه معیاری به نام “آب و هوا” در مدل تعریف شده باشد، زیرمعیارهایی مانند میزان بارش، دما، رطوبت و … می توان در زیرمجموعه ی معیار آب و هوا ایجاد کنیم. برای ایجاد زیرمعیار هر معیار از قبل ایجاد شده، معیار موردنظر را انتخاب(بر روی آن کلیک می کنیم) و سپس همانند روش وارد کردن معیار؛ از نوار منو، Edit/Insert child of current Node را اجرا می کنیم. برای متوقف کردن فرایند وارد کردن زیرمعیارها، دوبار Enter کنید.

اضافه کردن آلترناتیوها (Alternative) یا گزینه ها

در این مرحله، پروژه یا پروژه هایی که قرار است با یکدیگر مقایسه شوند را باید وارد کرد. برای مثال، در صورتی که قرار است دو پارک، دو حوزه ی آبخیز، دو فروشگاه، دو خط تولید و …. را با یکدیگر مقایسه کنیم، هریک از این موارد، یک گزینه یا آلترناتیو گفته می شود. لازم به توضیح است که تنها در صورتی که هدف، مقایسه ی زوجی باشد، به گزینه یا آلترناتیو نیاز دارید، اما برای تحلیل سلسله مراتبی و مکان یابی نیازی به ایجاد گزینه نیست. برای اضافه کردن آلترناتیو:

آموزش expert choice

نکته: در صورتی که هدف مکان یابی است و مقایسه ی زوجی مدنظر نباشد، نیازی به ایجاد گزینه یا آلترناتیو نیست.

وزن دهی معیارها:

برای وزن دهی معیارها، بر روی نام مدل کلیک کرده و سپس: Assessment/ Pairwise پنجره ی زیر ظاهر می شود.

آموزش expert choice

آموزش expert choice

قبل از انجام این مرحله، باید پرسشنامه ها توسط کارشناسان مجرب و خبره تکمیل شود. پرسشنامه باید بر اساس معیارها و زیرمعیارهای تعیین شده طراحی شود. به عبارت بهتر، هر معیار، زیرمعیار و آلترناتیوی که مدنظر محقق است و در اکسپرت چویس ایجاد می شود، باید در پرسشنامه آورده شده و توسط کارشناسان مرتبط و توانمند از ۱ تا ۹ امتیازدهی شود. هرقدر تعداد پرسشنامه ها بیشتر و توان علمی و تجربه ی کارشناسان تکمیل کننده ی پرسشنامه بالاتر باشد، دقت و اعتبار نتایج بیشتر خبره اکسپرت Expert خواهد بود. پس از تکمیل تمام پرسشنامه ها، از امتیازات داده شده به هر معیار، زیرمعیار و آلترناتیو باید میانگین هندسی بگیریم. نمونه ای از یک پرسشنامه تکمیل شده توسط یک کارشناس در زیر ارائه گردیده است.

شماره پرسشنامه ۳:

نام و نام خانوادگی متخصص (اختیاری): مدرک تحصیلی و تخصص اصلی: دکتری منابع طبیع – گرایش آبخیزداری

محل خدمت و سمت: کارشناس آبخیزداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

احتراماً، پرسشنامه ای که پیش رو دارید، به منظور کسب نظرات کارشناسی شما نخبگان و کارشناسان محترم در خصوص وزن و اهمیت هریک از معیارها و زیر معیارهای زیست محیطی در راستای انجام کار تحقیقی تحت عنوان، رتبه بندی اثرات زیست محیطی انواع فعالیت های گردشگری جنگل جهت تدوین و تحلیل استراتژی های مدیریتی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در شهرسنندج) با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره، تنظیم شده است. امید است با حوصله و دقت، نظر خود را با انتخاب گزینه های مورد نظر، اعلام فرمائید.

ویژگیهای منطقه مورد بررسی

پارک جنگلی آبیدر واقع در شهر سنندج می باشد که با توجه به اینکه در این پارک جنگلی که آینده تفرجگاهی خوبی را در انتظار است، امکانات توقفگاهی (کمپینگ) و در کنار آن، دیگر فعالیتهای تفریحی را میتوان در نظر گرفت که برای اجرا باید تمام مسائل زیست محیطی را در نظر گرفت که کمترین تخریب را به محیط زیست منطقه و جنگل مورد مطالعه وارد نماید و در نهایت جهت توسعه این فعالیت ها و کاهش اثرات منفی، استراتژی های مدیریتی را تدوین و تحلیل کرد

فعالیت های گردشگری پیشنهادی در منطقه:

۱- خانه کوهنورد

با توجه به قابلیت تعریف مسیر کوهنوردی که در ارتباط با این پارک جنگلی می باشد، می توان مسیر ویژه ای را برای طبیعت نوردی در محدوده جنوبی پارک در نظر گرفت که در حقیقت، درگاه ورود و خروج کوهنوردان می باشد. این مسیر در عین حال می تواند شامل امکانات زیر باشد.

 1. سرویس بهداشتی
 2. مجموعه فضاهای باز و نیم باز و بسته، برای استراحت، بسته به موقعیت زمانی و فصل

۲- کمپینگ:

این نوع فعالیت که همراه با ساخت و ساز و بهره برداری می باشد در مسیر خضر زنده می تواند شامل امکانات زیر باشد.

 1. سوئیت هایی با طراحی ویژه و الهام گرفته از جنگل جهت اقامت شبانه گردشگران
 2. رستوران ، بوفه و سرویس بهداشتی
 3. فضایی جهت بازی کودکان (شهربازی)
 4. پارکینگ

۳- ورزش های کوهستانی:

این نوع فعالیت شامل انواع ورزش های زمستانی، هوایی و … می باشد که هیچ گونه ساخت و ساز و بهره برداری در اجرای این نوع فعالیت صورت نمی گیرد.

مقایسه های زوجی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای مشخص کردن میزان اهمیت گزینه ها از مقایسات زوجی میان معیارها نسبت به هدف، زیرمعیارها نسبت به معیارها و گزینه ها نسبت به زیرمعیارها استفاده می شود که این مقایسه ها توسط متخصصان کارشناسان خبره انجام میگیرد و در نهایت تیم تحلیل گر مسئله با ترکیب این نسبت ها، گزینۀ بهینه برای فرآیند تصمیمگیری را مشخص می کنند. مقایسه زوجی به معنای بررسی اهمیت دو عنصر (مثلا دو معیار) نسبت به عنصر سطح بالایی خود در سلسله مراتب تصمیم گیری است. بررسی این اهمیت ها به پیشنهاد توماس ستی (TomasSaaty) بنیانگذار این تکنیک تصمیم گیری از قضاوت های شفاهی به اندازه های کمی تبدیدل شده اند که در جدول شماره (۱) نحوه این تبدیل بیان شده است.

توضیح جدول شماره (۱): مقدار ۲برای اهمیت بین ۱ و ۳ به کار می رود، مقدار ۴ برای اهمیت بین ۳و ۵ به کار می رود، مقدار ۶ برای اهمیت بین ۵ و ۷ به کار می رود، مقدار ۸ برای اهمیت بین ۷ و ۹ به کار می رود. در مقایسه های زوجی متخصصین باید بین هر جفت از عناصر موجود در سلسله مراتب مقایسه ای از نظر اهمیت نسبت به عنصر سطح بالایی این دوعنصر انجام دهند که در این مقایسه، یکی از اعداد بین ۱تا ۹ را برای درجه اهمیت یک عنصر نسبت به عنصر دیگر انتخاب می کنند.

نحوه طراحی پرسشنامه مقایسه های زوجی در این کار پژوهشی:

برای اینکه کارشناسان در فرآیند مقایسه های زوجی به بهترین شکل مقایسه های زوجی را انجام دهند، به جای طراحی ماتریس های مقایسه زوجی و خواستن اعداد از کارشناسان، نوعی جدول های مقایسه زوجی طراحی گردید تا کارشناسان به ساده ترین نحو یکی از اعداد را برای انجام مقایسه زوجی انتخاب کنند. در این جداول کارشناس کافی است تا یک علامت، مثلا یک تیک، در هر مقایسه زوجی در جداول بگذارد.

اگر کارشناس اهمیت عنصر A را از عنصر B بیشتر ترجیح داده باید علامت را در سمت چپ که عنصر با اهمیت قویتر (A) در آن سمت قرار دارد، منظور کند، یا اگر اهمیت عنصر B را از عنصر A بیشتر ترجیح داده باید علامت را در سمت راست که عنصر با اهمیت قویتر (B) در آن سمت قرار دارد، منظور کند. مثلا اگر کارشناس، اهمیت عنصر A را به عنصر B3 برابر ترجیح داد باید چنین عمل نماید:

سوال های پرسشنامه

مثال: سوال ۱: اهمیت گروه معیار فیزیکی بیشتر است یا گروه معیار زیستی و به چه میزان؟

مقایسه معیارها

مقایسه معیارهای بعد فیزیکی
مقایسه معیارهای بعد زیستی
مقایسه زیر معیارهای بعد اقتصادی
مقایسه معیارهای بعد وضعیت آلودگی های زیست محیطی
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار منابع آب
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار توپوگرافی
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار آب و هوا
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار پسماند
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار پساب
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار پوشش گیاهی
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار حیات وحش
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار تغییر کاربری اراضی
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار فاصله تا جاده های دسترسی
گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار افزایش فعالیت های اقتصادی

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش expert choice بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش اکسپرت نویسی

اکسپرت (Expert) در لغت به معنای خبره تعریف شده است. اما در واقع باید Expert و آموزش اکسپرت نویسی را نوعی سیستم نرم افزاری بدانیم که از کدهای برنامه نویسی تشکیل شده است. این سیستم می تواند کارهای بزرگی انجام دهد و از برخی خبره اکسپرت Expert فرمول ها و محاسبات برای تعیین بهترین نقاط ورود به بازار سرمایه گذاری استفاده کند. بسیاری از معامله گران از نوشتن Expert برای تعیین نقطه کلیدی ورود به بازار استفاده می کنند. اما نمی توان گفت که همه Expert ها همیشه می توانند نتیجه مطلوبی برای معامله گران داشته باشند. Expert ها استراتژی هایی هستند که در ترجمه کدهای برنامه نویسی موفق بوده اند. در نتیجه این کدها مانند هر کد دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارند.

شرکت طراحی متاتریدر 4 موفق به ارائه امکاناتی بر روی این نرم افزار شده است که معامله گران می توانند روش های معاملاتی خود را به برنامه تبدیل کنند. با این کار می توانند بازار را مدیریت کرده و از بازار به بهترین شکل ممکن برای کسب سود استفاده کنند. آموزش اکسپرت نویسی در میان معامله گران سهام به عنوان “اکسپرت فارکس” یا “ربات فارکس” شناخته می شود.

انواع دسته بندی های آموزش اکسپرت نویسی

اکسپرت نویسی به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند:

 • اکسپرت نویسی تمام اتوماتیک
 • اکسپرت نویسی نیمه اتوماتیک

در ادامه به بیان تفاوت های این دو دسته از آموزش اکسپرت نویسی می پردازیم.

آموزش اکسپرت نویسی - علیرضا شریفی

آموزش اکسپرت نویسی پایه تا پیشرفته رایگان

این گروه از آموزش اکسپرت نویسی پایه تا پیشرفته رایگان همانطور که از نامشان پیداست تمام تحلیل ها و تحقیقات بازار را به صورت خودکار انجام می دهند و در صورت یافتن فرصت مناسب معامله را انجام می دهند. آموزش اکسپرت نویسی پیشرفته معاملات کاملاً خودکار باید با احتیاط استفاده شوند زیرا آنها به حساب معاملاتی شما دسترسی کامل دارند و در صورت بروز نقص می توانند به حساب شما آسیب جدی وارد کنند. به عنوان مثال، چند ماه پیش یکی از کاربران این وب سایت سودآور، اقدام به اکسپرت نویسی بر روی حساب دلاری خود کرد. این متخصص یک مشکل کوچک در طراحی داشت و توانست با هر به روز رسانی قیمت در یک زمان خاص یک معامله جدید باز و بسته کند. او پس از یک ساعت متوجه چنین مشکلی شد، اما بیش از 800 تراکنش روی حساب صورت گرفت که منجر به ضرر 400 دلاری شد.

اکسپرت نویسی نیمه اتوماتیک (کاربردی)

این ربات های تجاری معمولا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده می شوند. به عنوان مثال، روش مدیریت سرمایه شما به این صورت است که پس از انجام معامله باید چندین ساعت بازار را زیر نظر داشته باشید. اینجاست که وظیفه اکسپرت نویسی انجام این کار است تا شما معامله اصلی را انجام دهید و مدیریت بقیه را به متخصص بسپارید.

محبوبیت آموزش اکسپرت نویسی در بین معامله گران سهام

صرفه جویی در زمان و انرژی

یک آموزش اکسپرت نویسی رایگان خوب طراحی و برنامه ریزی شده می تواند ساعت ها به طور خستگی ناپذیر کل بازار را کاوش کند و فرصت های ناب معاملاتی را آشکار کند. این باعث صرفه جویی در وقت و انرژی شما می شود.

بدون هیجان معامله می کنید

احساسات می توانند تاثیر زیادی بر نتایج کار شما در بورس داشته باشند. احساسات ممکن است به شما انگیزه دهد که یک معامله با ضرر را نگه دارید، یا ممکن است باعث شود که خیلی زود از یک معامله پرسود خارج شوید قبل از اینکه سود کامل را دنبال کنید. خودکار کردن تراکنش ها به شما کمک می کند از چنین احساساتی جلوگیری کنید.

انعطاف پذیری

اکسپرت نویسی می تواند از طیف بسیار گسترده ای از اطلاعات مختلف از جمله اطلاعات حساب معاملاتی، اطلاعات تولید شده توسط اندیکاتورهای مختلف، اطلاعیه های اقتصادی، حرکات خاص قیمت و غیره استفاده کند. توانایی ایجاد برنامه های پیچیده به شما این امکان را می دهد که استراتژی هایی طراحی کنید که اجرای آن ها توسط انسان ممکن نیست یا بسیار دشوار است. این توانایی اکسپرت نویسی را به ابزاری قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است.

توانایی تست استراتژی ها در بازار گذشته

فرض کنید قصد خرید طلا را بر اساس استراتژی شخصی خود دارید. اگر می دانستید قیمت طلا در آینده افزایش می یابد یا قیمت طلا کاهش می یابد چه می کنید؟ Expert به شما امکان می دهد استراتژی خود را در بازار گذشته تجزیه و تحلیل کنید و صحت آن را آزمایش کنید. این امکان فوق العاده به بهینه سازی استراتژی کمک زیادی می کند.

آموزش اکسپرت نویسی رایگان - علیرضا شریفی

مزایای عمومی اکسپرت ها

 • آن ها همیشه یکسان رفتار می کنند.
 • اکسپرت ها به دلیل اینکه انسان نیستند هرگز دچار استرس و هیجان انسان نمی شود!
 • هیچ طمعی برای کسب سود بیشتر وجود ندارد.
 • اکسپرت نویسی می تواند بدون هیچ خستگی ۲۴ ساعته سرمایه ما را معامله و مدیریت کند.
 • اکسپرت نویسی می تواند استراتژی ما را در تاریخچه بازار قبلی بررسی و آزمایش و نتایج آزمون استراتژی دقیق را محاسبه کند.
 • سرعت بسیار بالا در محاسبات و کار ریاضی.
 • امکان مدیریت چندین حساب به طور همزمان.

خطرات استفاده از آموزش اکسپرت نویسی

اکسپرت های ناکارآمد

طراحان اکسپرت گاهی اوقات ادعا می کنند که تخصص آن ها بسیار سودآور است، تا زمانی که واقعاً درست باشد، عالی است. در واقع، قبل از استفاده از یک اکسپرت در مورد واقعی، باید به طور کامل بررسی و پشتیبان گیری شود و چند ماه در حساب های آزمایشی تست شود تا مطمئن شوید.

نیاز به مدیریت انسانی

اکسپرت ها مانند انسان باهوش نیستند! آن ها فقط مجموعه ای از قوانین و منطق ریاضی هستند، بنابراین آن ها به مدیری نیاز دارند که همیشه رفتار و معاملات آن ها را ارزیابی کند.

دسترسی 24 ساعته

اکسپرت باید 24 ساعت شبانه روز کار کند و به اینترنت و متاتریدر دسترسی داشته باشد. این یک مشکل برای کاربران است. راه حل این مشکل استفاده از سرویس سرور مجازی vps است.

رفتار ثابت در شرایط متغیر

نمی توان انکار کرد که رفتار حرکتی هر جفت شاخص یا ارز با رفتار بقیه نمودارها متفاوت است. برای کارایی بهتر، هر اکسپرت باید با توجه به مکانی که قصد استفاده از آن را دارید بهینه سازی شود و مقادیر ورودی آن به بهترین شکل انتخاب شوند.

اهمیت آموزش اکسپرت نویسی - علیرضا شریفی

اهمیت آموزش اکسپرت نویسی چیست؟

بدون شک تمامی معامله گرانی که وارد بازارهای مالی می شوند، به دنبال انجام بهترین معامله و کسب بیشترین سود از بازار هستند. از این رو این افراد نیازمند گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و تحلیل روند بازار با کمک اکسپرت نویسی هستند. آن ها نیازی به استفاده از آموزش اکسپرت نویسی برای بررسی منظم قیمت ها در بازارهای مالی ندارند.

زیرا اکسپرت نرم افزار روند قیمت بازار را بسیار دقیق و با نهایت دقت تجزیه و تحلیل می کند و بهترین نقطه را برای ورود به معامله تعیین می کند. معامله گران می توانند از تخصص مدیریت سرمایه برای تعیین باز و بسته شدن معاملات و سایر موارد در بازارهای مالی استفاده کنند. البته بهتر است در نظر داشته باشید که ساختار اکسپرت در هر نمودار بسته به نوع و میزان ورودی ها متفاوت خواهد بود. پس لازم است برای استفاده صحیح از نرم افزارهای خبره با انواع کارشناسان آشنا شوید. معامله گران در دوره های آموزشی تخصصی انواع اکسپرت های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک را آموزش می بینند.

نکات مهم در استفاده از اسکپرت ها

 • حتماً عملکرد اسکپرت ها را بررسی کنید.
 • قبل از استفاده از آن در یک حساب واقعی، حتما آن را در یک حساب آزمایشی تست کنید.
 • ظرفیت حساب های شما محدود است، تنظیمات تخصصی را بهینه کنید تا کمترین میزان ریسک متوجه حساب شما باشد.
 • هنگام استفاده از افراد متخصص، نباید احساسات خود را وارد کنیم. به عنوان مثال، برنامه را به صورت دستی فعال و غیرفعال کنید.
 • باید به اسکپرت ها و برنامه ای که داده ایم ایمان داشته باشیم. شاید گاهی اوقات بازار سقوط کند. پس شک نکنید و صبور باشید.
 • اگر بتوانید بر استراتژی خود مسلط شوید، برای شما بسیار مفید خواهد بود زیرا به نقاط قوت و ضعف خود پی خواهید برد.

سخن پایانی درباره آموزش اکسپرت نویسی

علیرغم داشتن ویژگی های منحصر به فرد، کارآمد و مفید، نوشتن اکسپرت می تواند با اشکالات و خطراتی همراه باشد. در این مقاله سعی شده است مزایا و معایب کلی استفاده از آموزش اکسپرت نویسی را توضیح دهیم. با خواندن این مقاله به راحتی می توانید قضاوت کنید که آیا می خواهید از فرصت اکسپرت نویسی استفاده کنید یا خیر.

آموزش اکسپرت نویسی

بسیاری از معامله گران از نوشتن Expert برای تعیین نقطه کلیدی ورود به بازار استفاده می کنند. اما نمی توان گفت که همه Expert ها همیشه می توانند نتیجه مطلوبی برای معامله گران داشته باشند. Expert ها استراتژی هایی هستند که در ترجمه کدهای برنامه نویسی موفق بوده اند. در نتیجه این کدها مانند هر کد دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارند.

آموزش اکسپرت نویسی

دیده بان ایران- اکسپرت (Expert) در لغت به معنای خبره تعریف شده است. اما در واقع باید Expert و اکسپرت نویسی را نوعی سیستم نرم افزاری بدانیم که از کدهای برنامه نویسی تشکیل شده است. این سیستم می تواند کارهای بزرگی انجام دهد و از برخی فرمول ها و محاسبات برای تعیین بهترین نقاط ورود به بازار سرمایه گذاری استفاده کند. بسیاری از معامله گران از نوشتن Expert برای تعیین نقطه کلیدی ورود به بازار استفاده می کنند. اما نمی توان گفت که همه Expert ها همیشه می توانند نتیجه مطلوبی برای معامله گران داشته باشند. Expert ها استراتژی هایی هستند که در ترجمه کدهای برنامه نویسی موفق بوده اند. در نتیجه این کدها مانند هر کد دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارند.

1

آموزش اکسپرت نویسی تمام اتوماتیک (هوشمند)

این گروه از آموزش اکسپرت نویسی همانطور که از نامشان پیداست تمام تحلیل ها و تحقیقات بازار را به صورت خودکار انجام می دهند و در صورت یافتن فرصت مناسب معامله را انجام می دهند. آموزش اکسپرت نویسی معاملات کاملاً خودکار باید با احتیاط استفاده شوند زیرا آنها به حساب معاملاتی شما دسترسی کامل دارند و در صورت بروز نقص می توانند به حساب شما آسیب جدی وارد کنند. به عنوان مثال، چند ماه پیش یکی از کاربران این وب سایت سودآور، اقدام به اکسپرت نویسی بر روی حساب دلاری خود کرد. این متخصص یک مشکل کوچک در طراحی داشت و توانست با هر به روز رسانی قیمت در یک زمان خاص یک معامله جدید باز و بسته کند. او پس از یک ساعت متوجه چنین مشکلی شد، اما بیش از 800 تراکنش روی حساب صورت گرفت که منجر به ضرر 400 دلاری شد.

اکسپرت نویسی نیمه اتوماتیک (کاربردی)

این ربات های تجاری معمولا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده می شوند. به عنوان مثال، روش مدیریت سرمایه شما به این صورت است که پس از انجام معامله باید چندین ساعت بازار را زیر نظر داشته باشید. اینجاست که وظیفه اکسپرت نویسی انجام این کار است تا شما معامله اصلی را انجام دهید و مدیریت بقیه را به متخصص بسپارید.

محبوبیت آموزش اکسپرت نویسی در بین معامله گران سهام

صرفه جویی در زمان و انرژی

یک اکسپرت نویسی خوب طراحی و برنامه ریزی شده می تواند ساعت ها به طور خستگی ناپذیر کل بازار را کاوش کند و فرصت های ناب معاملاتی را آشکار کند. این باعث صرفه جویی در وقت و انرژی شما می شود.

بدون هیجان معامله می کنید

احساسات می توانند تاثیر زیادی بر نتایج کار شما در بورس داشته باشند. احساسات ممکن است به شما انگیزه دهد که یک معامله با ضرر را نگه دارید، یا ممکن است باعث شود که خیلی زود از یک معامله پرسود خارج شوید قبل از اینکه سود کامل را دنبال کنید. خودکار کردن تراکنش ها به شما کمک می کند از چنین احساساتی جلوگیری کنید.

انعطاف پذیری

اکسپرت نویسی می تواند از طیف بسیار گسترده ای از اطلاعات مختلف از جمله اطلاعات حساب معاملاتی، اطلاعات تولید شده توسط اندیکاتورهای مختلف، اطلاعیه های اقتصادی، حرکات خاص قیمت و غیره استفاده کند. توانایی ایجاد برنامه های پیچیده به شما این امکان را می دهد که استراتژی هایی طراحی کنید که اجرای آن ها توسط انسان ممکن نیست یا بسیار دشوار است. این توانایی اکسپرت نویسی را به ابزاری قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است.

مزایای عمومی اکسپرت ها

 • آن ها همیشه یکسان رفتار می کنند.
 • اکسپرت ها به دلیل اینکه انسان نیستند هرگز دچار استرس و هیجان انسان نمی شود!
 • هیچ طمعی برای کسب سود بیشتر وجود ندارد.
 • اکسپرت نویسی می تواند بدون هیچ خستگی ۲۴ ساعته سرمایه ما را معامله و مدیریت کند.
 • اکسپرت نویسی می تواند استراتژی ما را در تاریخچه بازار قبلی بررسی و آزمایش و نتایج آزمون استراتژی دقیق را محاسبه کند.
 • سرعت بسیار بالا در محاسبات و کار ریاضی.
 • امکان مدیریت چندین حساب به طور همزمان.

خطرات استفاده از آموزش اکسپرت نویسی

اکسپرت های ناکارآمد

طراحان اکسپرت گاهی اوقات ادعا می کنند که تخصص آن ها بسیار سودآور است، تا زمانی که واقعاً درست باشد، عالی است. در واقع، قبل از استفاده از یک اکسپرت در مورد واقعی، باید به طور کامل بررسی و پشتیبان گیری شود و چند ماه در حساب های آزمایشی تست شود تا مطمئن شوید.

نیاز به مدیریت انسانی

اکسپرت ها مانند انسان باهوش نیستند! آن ها فقط مجموعه ای از قوانین و منطق ریاضی هستند، بنابراین آن ها به مدیری نیاز دارند که همیشه رفتار و معاملات آن ها را ارزیابی کند.

دسترسی 24 ساعته

اکسپرت باید 24 ساعت شبانه روز کار کند و به اینترنت و متاتریدر دسترسی داشته باشد. این یک مشکل برای کاربران است. راه حل این مشکل استفاده از سرویس سرور مجازی vps است.

رفتار ثابت در شرایط متغیر

نمی توان انکار کرد که رفتار حرکتی هر جفت شاخص یا ارز با رفتار بقیه نمودارها متفاوت است. برای کارایی بهتر، هر اکسپرت باید با توجه به مکانی که قصد استفاده از آن را دارید بهینه سازی شود و مقادیر ورودی آن به بهترین شکل انتخاب شوند.

اهمیت آموزش اکسپرت نویسی چیست؟

بدون شک تمامی معامله گرانی که وارد بازارهای مالی می شوند، به دنبال انجام بهترین معامله و کسب بیشترین سود از بازار هستند. از این رو این افراد نیازمند گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و تحلیل روند بازار با کمک اکسپرت نویسی هستند. آن ها نیازی به استفاده از اکسپرت نویسی برای بررسی منظم قیمت ها در بازارهای مالی ندارند.

سخن پایانی درباره آموزش اکسپرت نویسی

علیرغم داشتن ویژگی های منحصر به فرد، کارآمد و مفید، نوشتن اکسپرت می تواند با اشکالات و خطراتی همراه باشد. در این مقاله سعی شده است مزایا و معایب کلی استفاده از آموزش اکسپرت نویسی را توضیح دهیم. با خواندن این مقاله به راحتی می توانید قضاوت کنید که آیا می خواهید از فرصت اکسپرت نویسی استفاده کنید یا خیر. همچنین در صورت نیاز می توانید برای یادگیری بهتر اکسپرت نویسی و تسلط بیشتر در آن در دوره های آموزش تحلیل تکنیکال یا آموزش ترید در اصفهان علیرضا شریفی شرکت کنید تا بتوانید قدرت خود را در بازار های مالی افزایش دهید.

تفاوت هوش مصنوعی و سیستم های خبره — راهنمای کاربردی

پیش‌تر در مطلب «تفاوت هوش مصنوعی و رایانش نرم» به تفاوت‌های «هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence) و «رایانش نرم» (Soft Computing) پرداخته شد. در این مطلب به تفاوت هوش مصنوعی و سیستم های خبره (Expert Systems) پرداخته شده است.

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، مسائل پیچیده مربوط به خودکارسازی یک سیستم را مدیریت می‌کند. این کامپیوتری شدن، احتمالا با استفاده از زمینه‌هایی مانند «پردازش تصویر» (Image Processing)، «علوم ادراکی» (Cognitive Science)، «سیستم‌های عصبی» (Neural Systems)، «یادگیری ماشین» (Machine Learning) و دیگر موارد، قابل انجام است. هوش مصنوعی در واقع روی ساخت ماشین‌ها، چارچوب‌ها و دستگاه‌های گوناگونی مدیریت دارد که کارها را به روش انسانی انجام می‌دهند.

تفاوت هوش مصنوعی و سیستم های خبره -- راهنمای کاربردی

در ادامه، عملکرد اصلی سیستم‌های خبره بیان و در بخش انتهایی این مطلب، هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

سیستم‌های خبره

یک سیستم خبره، در واقع یک نرم‌افزار هوش مصنوعی است که از دانش ذخیره شده در پایگاه دانش برای حل مسائلی که نیازمند کارشناس انسانی هستند استفاده می‌کند. بنابراین، سیستم‌های خبره، دانش انسانی را در پایگاه دانش خود ذخیره می‌کنند. این سیستم‌ها می‌توانند به کاربران توصیه‌ها و همچنین، توضیحاتی را پیرامون چگونگی رسیدن به یک نتیجه یا توصیه خاص، ارائه کنند. در تصویر زیر، یک شمای کلی از سیستم‌های خبره را مشاهده می‌کنید.

تفاوت هوش مصنوعی و سیستم های خبره -- راهنمای کاربردی

تفاوت هوش مصنوعی و سیستم های خبره

 • موتور استدلال
 • پایگاه دانش
 • رابط کاربری
 • ماژول اکتساب دانش

جمع‌بندی

هوش مصنوعی یکی از موضوعات داغ و جذابی است که امروزه توجهات زیادی را هم در بخش آکادمیک و پژوهشی و هم در صنعت، به خود جلب کرده است. آگاهی دقیق از مفهوم هوش مصنوعی، یک مسئله مهم است که ضمن ورود به این حوزه و استفاده از کاربردهای آن، باید حاصل شود. در این راستا، پیش از این در مجله فرادرس، طی مقالات متعددی به مفهوم هوش مصنوعی به طور کامل و جامع پرداخته شده است. برخی از این مطالب، برای مطالعه بیش‌تر علاقه‌مندان به این حوزه، در ادامه ارائه شده‌اند.

اصطلاحات مهم و متداول هوش مصنوعی

یکی از چالش‌های کلیدی افراد ضمن فراگیری هوش مصنوعی، تعدد لغات و اصطلاحات تخصصی این حوزه و سردرگمی پیرامون مفاهیم آن‌ها است. در مطالب «اصطلاحات متداول هوش مصنوعی — راهنمای کاربردی» و «اصطلاحات مهم و رایج هوش مصنوعی — پادکست پرسش و پاسخ» به این مفاهیم و اصطلاحات پرداخته شده است. همچنین، در مطلب «هوش مصنوعی و تعاریف متعدد آن»، تعاریف گوناگونی که برای هوش مصنوعی ارائه شده اند،‌ مورد بررسی قرار گرفته است.

هوش مصنوعی چیست؟

کسب آشنایی مقدماتی و متوسط پیرامون هوش مصنوعی، یکی از دغدغه‌های افرادی است که قصد ورود به این حوزه را دارند. در بسیاری از موارد، حتی افرادی که در زمینه هوش مصنوعی مشغول به فعالیت هستند نیز با سرگذشت و مبانی، مسائل، رویکردها، ابزارها، کاربردها و فلسفه آن آشنایی کامل ندارند. مجله فرادرس، طی یک مجموعه مقاله، به طور کامل و جامع به این مباحث پرداخته است.

هوش مصنوعی و دیگر زمینه‌ها

مباحثی مانند «یادگیری ماشین» (Machine Learning)، «رایانش نرم» (Soft Computing)، «علم داده» (Data Science)، «داده‌کاوی» (Data Mining) و «تحلیل داده» (Data Analysis) شباهت‌های زیادی با هوش مصنوعی دارند و بعضا، با آن اشتباه گرفته می‌شوند. برای آشنایی بهتر با مفاهیم زمینه‌های بیان شده و تفاوت‌های آن‌ها با هوش مصنوعی، مطالعه مطالب زیر توصیه می‌شود.

سایر موارد

در نهایت، علاقه‌مندان به کسب آگاهی پیرامون آینده هوش مصنوعی و نقش و کاربردهای آن در کسب و کار، می‌توانند از مطالب زیر استفاده کنند.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.