حاشیه سود خالص در بورس


جزئیات یک افتخار جهانی برای صنعت پتروشیمی ایران

صعود ۱۴ پله‌ای «گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس» در رتبه‌بندی جهانی ICIS‌ /رتبه دوم جهان در افزایش حاشیه سود عملیاتی به بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران رسید/ فارس، ۱۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار در شرایط تحریم و کرونا محصول فروخت

به گزارش خبرگزاری موج، در تازه‌ترین رده‌بندی موسسه بین‌المللی ICIS، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ایستادن در رده ۲۳ دنیا و کسب رتبه دوم در خصوص افزایش حاشیه سود عملیاتی، یک افتخار جهانی برای صنعت پتروشیمی کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته دکتر علی عسکری در مراسم معارفه خود با بیان اینکه هلدینگ خلیج‌فارس یک گوهر است و امیدواریم این گوهر در آینده بیشتر بدرخشد، تاکید کرده بود: اگر امروز این شرکت در جایگاه ۳۷ جهان و رتبه دوم خاورمیانه است، باید با توسعه دانش فنی و روش‌های دیگر از جمله تجمیع ظرفیت‌های پتروشیمی کشور به رتبه اول خاورمیانه برسیم و در رده‌های بالای این جدول در سطح بین‌المللی قرار بگیریم.

حالا بعد از گذشت هشت ماه از این سخنان، موسسه ICIS، به عنوان معتبرترین موسسه مستقل که هرساله شرکت‌های مطرح شیمیایی و پتروشیمیایی جهان را در شاخص‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و نتایج رتبه‌بندی آن‌ها را منتشر می‌کند، امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ضمن ارتقا ۱۴ پله‌ای جایگاه قبلی خود موفق به کسب رتبه ۲۳ در میان یکصد شرکت شیمیایی و پتروشیمیایی جهان شد.

در این ارزیابی که بر اساس اطلاعات عملکرد فروش سال ۲۰۲۱ انجام شده، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس موفق به فروش ۱۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار محصول شده و سود عملیاتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۴۳ درصد افزایش به حدود چهار و نیم میلیارد دلار رسیده است.

همچنین رتبه‌های دوم جهان بیشترین افزایش حاشیه سود عملیاتی، رتبه هفتم جهان در بیشترین افزایش فروش و رتبه هفتم جهان در بیشترین افزایش حاشیه سود خالص در برای اولین بار و در بین ۱۰۰ شرکت برتر شیمیایی جهان توسط گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس کسب شده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حالی به این موفقیت بزرگ دست پیدا کرده که نام این شرکت و شرکت‌های تابعه آن بصورت مستقیم در لیست تحریم‌های ظالمانه آمریکا بوده و همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های مطرح در دنیا و منطقه در این رده‌بندی به دلیل شرایط ناشی از پاندمی کرونا و رکود اقتصادی دچار افت قابل توجه تولید و فروش شده‌اند، اما گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس توانسته است حتی در شرایط کرونا و تحریم روند رو به رشد خود را حفظ کرده و ارتقایی قابل توجهه داشته باشد.

گفتنی است، رتبه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این رده‌بندی معتبر در سال گذشته؛ جایگاه سی و هفتم در میان یکصد شرکت برتر دنیا بوده است و رتبه ۲۳ کسب شده اخیر بهترین رتبه این شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون است.

الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین

مقدمه: در این پژوهش از الگوی اقتصادسنجی و شبکه عصبی پایه شعاعی برای افزایش اثربخشی، کاهش هزینه و زمان روش تحلیل بنیادی در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع مواد و محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و وسایل اندازه‌گیری پزشکی و اپتیکی استفاده شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و طرح آن از نوع شبه‌تجربی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 30 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1384 است. ساخت الگو و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Eviews نسخه 7 و Clementine نسخه 12 انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که حاشیه سود خالص در بورس الگوی انتخابی شامل PC1 (جمع دارایی‌های جاری و جمع بدهی‌ها)، PC2 (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش دارایی‌های ثابت مشهود، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص)، بازده سهام و سود هر سهم قدرت توضیح‌دهندگی بالایی برای پیش‌بینی قیمت سهام دارد.
نتیجه‌گیری: شبکه عصبی در پیش‌بینی قیمت سهام از دقت خوبی برخوردار است. هم‌چنین، مقایسه دقت دو الگو بیانگر دقت بیش‌تر شبکه عصبی پایه شعاعی نسبت به الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی در پیش‌بینی قیمت سهام است.

کلیدواژه‌ها

 • پیش‌بینی قیمت سهام
 • تحلیل بنیادی
 • داده‌های تابلویی
 • شبکه عصبی پایه شعاعی
 • صنایع دارویی و شیمیایی

عنوان مقاله [English]

Modelling and Predicting the Stock Price of the Pharmaceutical and Chemical Companies Listed on the Stock Exchange via New Methods and Models

نویسندگان [English]

 • O. Aman Dad 1
 • M. Salehi 2
 • M. Fallahi 3

Introduction: In this research, econometrics and Radial Base Function neural networks have been used to increase the effectiveness, decrease time and costs for predicting the stock price of the material industries and pharmaceutical products, and the medical and optical measuring instruments companies by the method of fundamental analysis.
Method: The current research is an applied one and it has a quasi-empirical design. The statistical population of the research consist of 30 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2005 to 2011. Designing the model and analyzing data have been done through Eviews Software Version 7, and Clementine Version 12.
Results: The results of the research indicate that the selected model includes PC1 (the sum of current assets, and the sum of liabilities), PC2 (current ratio, quick ratio, the ratio of tangible fixed assets turnover, gross profit margin, operational profit margin, and net profit margin), return on equity and earnings per share has a high explanatory ability to predict the stock price.
Conclusion: Neural network has a good accuracy in predicting the stock price. Moreover, the comparison of these two models state that the Radial Base Function neural network is more accurate than the model of econometrics of panel data in predicting the stock price.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fundamental Analysis
 • Pharmaceutical and Chemical Industries
 • Predicting the Stock Price
 • Radial Basis Function Neural Network

مراجع

1 Amandad, O.; Seyfi Ghobadi, H.; Baharlooyi, F.; and R. Hoseinipour (2014). “The Modeling and Prediction of Stock Prices in the Mining Industry in Tehran Stock Exchange”, Iranian Journal of Business and Econimics, Vol. 1, No. 2, pp. 41-50.

2 Motevasseli, M. and B. Taleb Kashefi (2006). “A Comparative Investigation of Power Neural Networks with the Inputs of Technical Analysis Indicators for Predicting Stock Prices”, Nameye Mofid Journal, Vol. 54, pp. 57-82. [In Persian]

3 Sinaie, H.; Mortazavi, S.; and Y. Teimuriye-asl (2005). “Predicting the Index of the Tehran Stock Exchange by Using Artificial حاشیه سود خالص در بورس Neural Networks”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 41, pp. 59-83. [In Persian]

4 Mohammadi, A. and H. Dastyar (2013). “The Evaluation of Pharmaceutical Companies Efficiency and Ranking them by Using Data Envelopement Window Analysis Approach”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 23-39. [In Persian]

5 Salehi, M. and F. Davtalabe Tousi (2014). “Investigating the Effect of Ownership Structure on the Firm Value of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Panel Data Analysis”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 79-100. [In Persian]

6 Abbasi, E.; Ahmadi, S. H.; and E. Heydari (2013). “Ranking the Pharmaceutical Companies by Multi-Criteria Decision-Making Integrative Approach and Genetic Algorithm”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 57-77. [In Persian]

7 Tolouie Ashlaghi, A. and Sh. Haghdoust (2007). “Modeling the Prediction of Stock Prices by Using a Neural Network and Comparing with Mathematical Predictive Methods”, Economic Research, Vol. 25, pp. 237-252. [In Persian]

8 Ashrafzade, S. H. and N. Mehregan (2008). Econometric of Panel Data, 1 st Edition, Tehran: Tehran University Research Cooperation Institute. [In Persian]

9 Aboie Mehrizi, A. (2006). “Stock Price Forecasting by Using Neural Networks ANFIS”, M. A. Thesis in Financial Management, Institute of Research and Planning Institute of Higher Education. [In Persian]

10 Abarbanell, J. and B. Bushee (1998). “Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy”, The Accounting Review, Vol. 73, حاشیه سود خالص در بورس No. 1, pp. 19-45.

11 Beygi, S. (2011). “Comparing the Technical and Fundamental Approach in Predicting Stock Price and Presenting a Combined Model by Intelligent Systems”, M. A. Thesis in Economy, University of Tabriz, The Faculty of Social Sciences and Humanities. [In Persian]

12 Mehrani, K. (2010). Stock Evaluation (Methods and Models): The Framework of Fundamental Analysis and Stock Value, 1 st Edition, Tehran: Mehraban Publications. [In Persian]

13 Mahdavi, Gh. and K. Goudarzi (2011). “Presenting an Artificial Neural Network for Predicting the Systematic Risk by Using Macro Variables of Economics (A Case Study: Saipa Corporation)”, Journal of Economic Research, Vol. 11, No. 4, pp. 218-237. [In Persian]

14 Yadav, N.; Yadav, Sh.; and P. Dhanda (2013). “Stock Price Prediction Using Neural Network”, Journal of Harmonized Research, Vol. 1, No. 2, pp. 146-153.

15 Monajjemi, A.; Abzari, M.; and A. Raaiyati Shavazi (2009). “Predicting Stock Prices in the Tehran Stock Exchange by Using Fuzzy Neural Network and Genetic Algorithm and Comparing it with Artificial Neural Network”, Journal of Quantitative Economics, Vol. 3, No. 6, pp. 1-26. [In Persian]

16 Hatami, N.; Mirzazadeh, H.; and R. Ebrahimpour (2010). “The Combination of Neural Networks for Predicting Stock Price”, Journal of Economic Sciences, Vol. 10, No. 2, pp. 61-80. [In Persian]

17 Nazarian, R.; Gandali Alikhani, N.; Naderi, E.; and A. Amiri (2013). “Forecasting Stock Market Volatility: A Forecast Combination Approach”, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), No. 46786, Posted. 7, Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46786.[Online][14 May 2013]

18 Cao, Q.; Leggio, K. B.; and M. J. Schniederjans (2005). “A Comparison Between Fama and Frenchs Model and Artificial Neural Networks in Predicting the Chinese Stock Market”, Computers and Operations Research, Vol. 32, No. 10, pp. 2499-2512.

19 Desai, J.; Trivedi, A.; and N. Josh (2013). “Forecasting of Stock Market Indices Using Artificial Neural Network”, Working Paper, Available at: http://ssrn.com/abstract=2214219, pp. 1-18. [Online][14 May 2013]

20 Mayankkumar, B. P. and R. Y. Sunil (2014). “Stock Price Prediction Using Artificial Neural Network”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 3, No. 6, pp. 13755-13762.

21 Hafezia, R.; Shahrabib, J.; and E. Hadavandi (2015). “A Bat-Neural Network Multi-agent System (BNNMAS) for Stock Price Prediction: Case Study of DAX Stock Price”, Applied Soft Computing, Vol. 29, pp. 196-210.

22 Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis (Springer Series in Statistics), 2 nd Edition, New York: Springer Publications.

23 Salimifar, M.; Razmi, M.; and M. Abou-torabi (2010). “Investigating the Relationship between Indicators of Financial Development and Economic Growth in Iran”, Journal of Quantitative Economics, Vol. 7, No. 1, pp. 75-103. [In Persian]

24 Momeni, M. and A. Faalle-ghayyoumi (2012). Statistical Analyses by Using SPSS, 6 th Edition, Tehran: Ata Zenouz Publications. [In Persian]

بیمه تجارت‌نو حاشیه سود خالص خود را ارتقا داد

بررسی شاخص‌های عملکردی شرکت بیمه تجارت‌نو در سال ۹۹ حکایت از رشد چشمگیر و جایگاه مناسب این شرکت در حاشیه سودخالص (سودخالص به حق بیمه صادره) دارد.

چابک‌آنلاین ، زهرا نامداری ، حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت‌‌های بیمه، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌ کردن سود خالص به کل فروش محاسبه ‌می‌شود.

شرکت بیمه تجارت‌نو در سال 99 فروش خود را به رقم ۱۱,۱۴۰,۳۴۰ میلیون ریال رساند که با رشد 91 درصدی نسبت به سال 98 روبرو بود.

همچنین سود خالص شرکت بیمه تجارت‌نو در سال منتهی به 29 اسفند 1399 با رشدی 182 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۳,۶۲۱,۳۱۶ میلیون ریال رسیده است.

گزارش ها نشان می دهد که حاشیه سود خالص(سودخالص به حق بیمه صادره) شرکت بیمه تجارت‌نو در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399 به 33 درصد رسیده، درحالیکه حاشیه سود خالص این شرکت در سال 98 حدود 22 درصد بوده است.

شرکت بیمه تجارت‌نو در سال 99 موفق شده تا جایگاه پنجم صنعت بیمه را در حاشیه سودخالص در بین 23 شرکت بیمه جنرال فعال در بازار سرمایه از آن خود کند.

حاشیه سود یا مارجین در بازار بورس چیست؟

حاشیه سود یا مارجین در بازار بورس چیست؟

مارجین در بازار بورس به چه معنی است؟ قبل از اینکه در مورد مارجین و حاشیه سود صحبت کنیم بهتر است تا اطلاعاتی در خصوص سرور مجازی بورس توشن در اختیارتان قرار دهیم.

سرور مجازی بورس توشن یکی از نکات کلیدی برای موفقیت در بازار بورس است.

هر چه از سرعت اینترنت بالاتری برای انجام معاملات در بازار سرمایه استفاده کنید در این بازار موفق تر خواهید بود.

در مطالب قبلی شما را با ترید در بایننس آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا در خصوص مارجین و حاشیه سود اطلاعات بیشتری به دست آورید.

مارجین در بازار بورس

مارجین در بازار بورس چیست؟

نسبت سود شرکت تقسیم بر درآمد آن را مارجین می گویند.

مارجین یکی از نسبت های مالی با اهمیت به حساب می آید.

به زبان ساده شرکت به ازای هر فروش به اندازه حاشیه سود، سود دریافت می کند.

حاشیه سود را می توان براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زیان شرکت محاسبه کرد.

مارجین یکی از شاخص های مهم برای افرادی است که به صورت طولانی مدت یا به فعالیت حاشیه سود خالص در بورس در بازار بورس می پردازند.

مفهوم ارزش خالص دارایی ‌ها و حاشیه سود در بورس چقدر است؟

ارزش خالص دارایی‌ ها (NAV)

ارزش خالص دارایی‌ ها که با NAV نمایش داده می شود یک شرکت سرمایه‌ گذاری با ویژگی‌های یک صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک می باشد که نتیجه تفاوت کل دارایی ‌ها منهای کل بدهی‌ های آن می باشد.

در ارزشیابی شرکت‌ها، ارزش خالص دارایی ها را به واسطه تفاوت ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها حساب می‌ کنند و در صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک،NAV را از طریق کسر بدهی صندوق از ارزش روز کل پرتفوی به دست می‌آورند.

توجه تحلیلگران مالی غالباً به محاسبه نوع دوم NAV است زیرا از این طریق سهام شرکت مربوطه قیمت‌ گذاری می‌ شود.

نسبت سود پس از کسر مالیات به فروش خالص را حاشیه سود می گویند که یکی از نسبت های مالی مهم به حساب می آید.

با مطالعه اطلاعات بالا با حاشیه سود و مارجین آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

تحلیل بنیادی سهام شرکت بهمن دیزل/ بازدهی نماد خدیزل در یک سال اخیر چقدر بود؟

بهمن دیزل در سال 1400 رشد 142 درصدی در سود خالص داشته که این رشد سودآوری در بهار امسال به 331 درصد رسیده است. روند فروش شرکت بهمن دیزل در سال جاری نشان از افزایش 320 درصدی فروش ماهانه در 5 ماهه اخیر به نسبت 5 ماهه سال گذشته دارد. سهام خدیزل در یکسال اخیر دو مرحله افزایش سرمایه 700 درصدی و 111 درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل بنیادی سهام شرکت بهمن دیزل/ بازدهی نماد خدیزل در یک سال اخیر چقدر بود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ا ز اکوایران، خدیزل یکی از سهام های مؤثر بر شاخص صنعت خودرو و قطعات بورس تهران به شمار می رود که در بازار دوم فرابورس معامله می شود. ارزش بازاری خدیزل 8.66 هزار میلیارد تومان بوده و این نماد در روز معاملاتی 27 شهریور ماه با ورود پول حقیقی بی سابقه ای مواجه بوده است. قیمت سهام خدیزل در معاملات روز 27 شهریور 5 درصد افزایش داشت و این سهم ورود پول حقیقی 5.93 میلیارد تومانی را تجربه کرده است. سهام شرکت بهمن دیزل در یک سال گذشته دو بار به علت مجمع و افزایش سرمایه بسته شده است که باعث ایجاد دو گپ قیمتی در نمودار قیمت خدیزل شده است. این شرکت در سال 1400 به نسبت سال 99 افزایش سود خالص 142 درصدی داشته که با وجود افت حاشیه سود ناخالص خدیزل اتفاق افتاده و این روند نزولی در سه ماهه سال جاری نیز ادامه داشته است.

عملکرد مالی شرکت تولید بهمن دیزل از ابتدای سال 99

خدیزل مشابه شرکت تولید محور خودرو در سال های اخیر با مشکل اساسی کاهش حاشیه سود ناخالص روبرو بوده که در سال جاری نیز این مشکل شدیدتر شده است. حاشیه سود ناخالص خدیزل در سال گذشته 10 درصد به نسبت سال 99 کاهش یافته و در سه ماهه سال جاری 15 درصد به تسبت بهار 1400 افت داشته است. این مشکل نه تنها برای خدیزل، بلکه برای تمام شرکت های خودروسازی که درگیر قیمت گذاری دستوری و یا انحصار تقاضا هستند و نمی توانند محصولات خود را به قیمت اصولی آن در بازار عرضه کنند وجود دارد اما خدیزل به نسبت سایر خودروساز ها از این نظر شرایط بهتری دارد. با عملیاتی شدن عرضه خودرو در بورس کالا و رونمایی محصولات و کشندهای جدید بهمن دیزل همراه با اخذ مجوز عرضه خودرو های خود در این بازار متشکل می توان برای صورت های مالی آتی این شرکت رشد حاشیه سودناخالص را پیش بینی کرد.

سودآوری خدیزل 06.27

بهمن دیزل در سال 1400 به نسبت سال 99 رشد درآمدی 207 درصدی داشته است. سود ناخالص خدیزل در سال 1400 به دلیل افزایش 291 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی، 158 درصد رشد داشته است. با وجود کاهش حاشیه سود ناخالص این شرکت، خدیزل توانسته است با رشدی که در درآمد خود ایجاد کرده سود ناخالص خود را به خوبی افزایش دهد. هزینه های عملیاتی خدیزل در سال 1400 رشد 133 درصدی داشته و سود عملیاتی خدیزل در سال قبل 162 درصد افزایش داشته است. هزینه های مالی و مالیات بر درآمد بهمن دیزل در سال گذشته به ترتیب 507 و 161 درصد رشد داشته است که در نهایت سود خالص خدیزل را از 414 میلیارد تومان سال 99 با رشد 142 درصدی به 999 میلیارد تومان رسانده است.

عملکرد مالی سالانه خدیزل06.27

صورت های مالی سه ماهه بهمن دیزل در سال جاری نشان دهنده رشد سود ناخالص و خالص این شرکت با وجود تداوم روند کاهشی در حاشیه سود ناخالص است. خدیزل در بهار امسال به نسبت بهار 1400 با وجود افزایش 590 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی رشد 331 درصدی را در سود ناخالص تجربه کرده است. این شرکت در کنترل هزینه های خود عملکردی خوبی را نشان داده و در هزینه های عملیاتی و مالی خود به ترتیب تنها افزایش 269 درصدی و 177 درصدی را به ثبت رسانده درحالی که درآمد های عملیاتی این شرکت رشد 417 درصدی داشته است. سود خالص بهار امسال برای خدیزل به 140 میلیارد تومان رسیده و به نسبت سود خالص 32 میلیارد تومانی بهار 1400 رشد 331 درصدی داشته است.

عملکرد مالی سه ماهه خدیزل06.27

فروش محصولات بهمن دیزل در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. این شرکت در سال قبل 2هزار و 769 میلیارد تومان فروش داشته و متوسط فروش ماهانه خدیزل کمتر از 231 میلیارد تومان بوده است. در 5 ماهه سال جاری متوسط فروش ماهانه خدیزل بیش از 337 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 46 درصدی میانگین فروش تا ماه پنجم 1401 دارد. مجموع فروش 5 ماهه سال قبل برای بهمن دیزل 402 میلیارد تومان بوده که در 5 ماهه امسال این عدد با رشد 320 درصدی به هزار و 687 میلیارد تومان رسیده است. روند درآمدزایی خدیزل در کنار روند سودآوری این شرکت با وجود تغییر نحوه عرضه خودرو ها در ماه های قبل احتمال تداوم روند رو به رشد این شرکت را در ماه های آتی بالا برده و احتمال می رود حاشیه سود این شرکت در صورت های شش ماهه سال جاری افزایش یابد.

فروش ماهانه خدیزل06.27

مجمع عمومی بهمن دیزل

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهمن دیزل با حضور حدود 90 درصد سهامداران و هیئت مدیره شرکت برگذار شد. در این مجمع مطرح شد: در سال مالی گذشته به حوزۀ کامیون سنگین و خودروی باری سبک وارد شدیم. هم اکنون در بازار کامیونت سهم 46 درصدی و در بازار مینی بوس سهم 28 درصدی داریم و در مجموع در بازار خودروی تجاری در فروش و خدمات پس از فروش رتبۀ اول کشور را داریم. امیدواریم امسال به سطح تولید و فروش سال 96 یعنی قبل از شروع تحریمها برگردیم. در سال گذشته به بازار کشنده وارد شدیم که به تنهایی، و در برابر بیش از 20 رده محصول دیگر، 42 درصد بازار حمل و نقل را در حاشیه سود خالص در بورس حاشیه سود خالص در بورس اختیار دارد و بازار با اهمیتی است. محصول امپاور ویژگیهای منحصر بفردی در بازار کشور دارد. از جمله استاندارد ADR108 اروپا برای حمل کالای خطرناک همچون فرآورده نفتی را اخذ کرده است. امپاور BD500 را عرضه کرده ایم و عرضۀ BD560 با توان بالاتر در دست اقدام است. عرضۀ محصول جدید فورس برای پاسخ به تقاضای بازار برای کامیونت خوابدار بود که در سال گذشته اتفاق افتاد. در نظر داریم این محصول را در ظرفیتهای متنوع تری از 5 تا 12 تن عرضه کنیم که با توجه به خلأ بازار، محصول 12 تن در اولویت است. توسعۀ یک پلتفرم برای کامیون 18 و 26 تن در دست اقدام است و با تکمیل و عرضۀ BD300 و BD400 در کلیۀ سگمنتهای بازار باری حضور خود را تکمیل خواهیم کرد. به تبع افزایش میزان تولید خط رنگ را راه اندازی کردیم، همچنین برای اولین بار در کشور خط تست جاده ای برای حاشیه سود خالص در بورس خودروی سنگین احداث کردیم. فاز اول مونتاژ وانت کارا در حال فعالیت است و در نظر داریم ظرفیت آن را تا 15 هزار دستگاه در سال توسعه دهیم. از مونتاژ این محصول به سمت مجموعه سازی خواهیم رفت. با توجه به جایگاه برتر شرکت در صنعت، نیاز به ایجاد یک مجتمع تعمیرگاهی مرکزی داشتیم که به این منظور ملک کمپارس در جادۀ مخصوص خریداری شده که موقعیت و مساحت مناسبی دارد. جابجایی خطوط تولید، تجهیز سایت جنوبی جهت افزایش ظرفیت و احداث خط تولید شاسی، پروژه های توسعه ای هستند که افزایش ظرفیت و بهره وری تولید را دنبال می کنند. مجمع شرکت بهمن دیزل، تقسیم ده درصد از سود خالص را تصویب و هیئت مدیره را مکلف کرد ظرف سه ماه جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نماید. مجوز افزایش سرمایه 111 درصدی خدیزل از محل سود انباشته صادر شد‌.

بازدهی تعدیل شده ماهانه نماد خدیزل در 12 ماه اخیر

سهام شرکت بهمن دیزل در 12 ماهه اخیر دو افزایش سرمایه را تجربه کرده که در مرحله اول 700 درصد و در مرحله دوم 111 درصد به سرمایه این شرکت اضافه شده است. این اتفاق دو گپ قیمتی در روند قیمتی سهام خدیزل ایجاد کرد که برای دقیق شدن بازدهی قیمتی سهام این شرکت، بازدهی ماهانه سهام خدیزل را به نسبت گپ قیمتی افزایش سرمایه تعدیل کرده ایم. نماد خدیزل در شش ماهه سال دوم سال 1400 بازدهی قابل توجهی نداشت اما با شروع سال جاری روند رو به رشد قابل توجهی را در پیش گرفت و قیمت سهام این شرکت در فروردین امسال بیش از 31 درصد رشد داشت. خرداد ماه نیز به واسطه احتمال تأثیری که مجمع خدیزل امکان داشت برای این سهام داشته باشد ورود پول را به این نماد کشاند و قیمت خدیزل بیش از 15 درصد در این ماه رشد کرد. مرداد ماه با حاشیه سود خالص در بورس وجود رشد قیمت شرکت های خودرویی به واسطه اخبار برجامی برای خدیزل افت قیمت داشت. شهریور ماه صنعت خودرویی و دیگر صنایع ریالی بازار نزولی شدند و سهام خدیزل نیز تا 27 شهریور نزدیک به 14 درصد افت قیمت داشته است. با تمام این تفاسیر سهام خدیزل به نسبت سایر نماد های خودرویی بورس تهران بازدهی قیمتی خوبی داشته است و با عملکرد مالی این شرکت احتمال تداوم این بازدهی در ماه های آتی وجود دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.