روند نزولی یا Down Trend


به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

trend

معنی: تمایل، گرایش معانی دیگر: روند، روال، منوال، جهت، رویه، راستا، امتداد، مسیر، گذر راه، امتداد داشتن، راستا داشتن، رو به (سویی) رفتن، گرایش داشتن، تمایل داشتن، مد، باب روز، رواج، الودگی لوزه وحلق وگلو با سیل

بررسی کلمه

• (1) تعریف: a general course, direction, or tendency.
مترادف: bent, course, current, direction, drift, inclination, movement, tendency
مشابه: aim, intention, leaning, orientation, progress, swing, tenor, wind

[ترجمه ترگمان] گرایش به سوی چاقی در بسیاری از کشورها ادامه دارد
[ترجمه گوگل] روند رو به افزایش چاقی در بسیاری از کشورها ادامه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مطالعات نشان می دهد که استانداردهای زندگی در روند رو به پایین است
[ترجمه گوگل] مطالعات نشان می دهد که استانداردهای زندگی در حال کاهش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] گرایش به زندگی با هم قبل از ازدواج چند دهه قبل آغاز شد
[ترجمه گوگل] یک روند به سمت زندگی کردن با هم قبل از ازدواج چند دهه پیش آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: the latest style; mode.
مترادف: fashion, mode, style, vogue
مشابه: craze, fad, look, rage

[ترجمه ترگمان] دامن کوتاه این گرایش امسال است
[ترجمه گوگل] دامن کوتاه این روند در سال جاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to move or turn in a particular روند نزولی یا Down Trend direction.
مترادف: bear, head, tend
مشابه: aim, swerve, turn, veer

[ترجمه ترگمان] منحنی در روند نمودار به سرعت به سمت بالا می رود
[ترجمه گوگل] منحنی در نمودار گراف به سرعت در حال افزایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] آمار نشان دهنده یک گرایش معکوس به این ثبت در کشورهای دیگر است
[ترجمه گوگل] آمار نشان می دهد روند معکوس نسبت به آن در کشورهای دیگر ثبت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این رویداد تغییر عقیده عمومی را تغییر داد
[ترجمه گوگل] این رویداد روند افکار عمومی را تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] پیمایش ها روندی را دور از مالکیت خانه نشان می دهند و به سمت اقامت اجاره داده می شوند
[ترجمه گوگل] نظرسنجی نشان می دهد که روند دور از مالکیت خانه و به مسکن اجاره شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] متوقف کردن این روند سالم غیر ممکن خواهد بود
[ترجمه گوگل] برای این روند صحیح متوقف خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] با وجود این ارقام نومید کننده ماه، روند اساسی سالم است
[ترجمه گوگل] با وجود آمارهای ناامید کننده این ماه، روند پایدار سالم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک گرایش صعودی در بازار وجود داشت
[ترجمه گوگل] یک روند صعودی در بازار وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آخرین رویداد، نماینده یک روند گسترده تر است
[ترجمه گوگل] آخرین حادثه نماینده یک روند گسترده تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این گرایش به سمت reintegrating افراد بیمار روانی در جامعه است
[ترجمه گوگل] روند این است که افراد مجدد روان در جامعه را مجددا ادغام کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در چند سال گذشته گرایش رو به پایین و رو به پایین در فروش وجود داشته است
[ترجمه گوگل] در چند سال اخیر روند فروش رو به پایین / رو به افزایش بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را روند نزولی یا Down Trend بنویسید

[ترجمه ترگمان] فروشندگان در حال حاضر از این روند آگاهی دارند و قیمت خود را بر این اساس افزایش داده اند
[ترجمه گوگل] معامله گران در حال حاضر عاقلانه به روند و افزایش قیمت های خود را بر این اساس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

hang, addiction, روند نزولی یا Down Trend inclination, appetence, appetency, disposition, liking, tendency, sentiment, trend, would, leaning, turn, anxiety, nisus, gust, gravitation, roll, streak, tilt, inclining, recumbency, fantasy, preoccupation, tenor, declination, yen, proclivity

تخصصی

[شیمی] نظام، گرایش
[عمران و معماری] روند
[زمین شناسی] روند - راستای یک ساختار خطی است در جهتی که آن ساختار به آن سمت شیب دارد.
[بهداشت] روند
[صنعت] روند، تمایل، گرایش
[ریاضیات] روند، انحراف، گرایش، تمایل، روال
[پلیمر] روند
[آمار] روند
[آب و خاک] روند، تمایل

به انگلیسی

• tendency, course, bearing; fashion, mode
slope, incline towards, stretch; have a tendency for; veer in a certain direction
a trend is a change or development towards something new or different.

» اصطلاحات تحلیل تکنیکال

روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.

خط روند / Trend line

خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)

روند نزولی / Down trend

به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.

روند صعودی / Up trend

به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.

محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال

نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.

حد ضرر / Stop Loss

به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 300 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 500 تومان خواهد رسید. این 500 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

حد سود / Take Profit

به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)

به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)

به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)

به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)

اشباع خرید / Overbought

به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)

اشباع فروش / Oversold

به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)

ماشه (تریگر) / Trigger

به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)

به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود

به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.

در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)

های و لو / Lowو High

به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.

سوپلای و دیماند / Supply & Demand

سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.

پیوت لاین / Pivot line

خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا

نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.

معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)

معامله گر / Trader

تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.

پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی / Bear Market

اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)

که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است

بازار گاوی / Bull Market

اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)

از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.

شکست به بیرون / Break Out

اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

الگوها (Patterns) در مقابل روند ها (Trends) : تفاوت این دو چیست؟

شناسایی الگوها و روندها تکنیکی است که توسط تحلیلگران برای مطالعه میزان عرضه و تقاضای دارایی که در بازار آزاد معامله می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد. یک روند ، جهت کلی قیمت در طی یک دوره زمانی است. الگو مجموعه ای از داده ها است که از یک فرم قابل تشخیص پیروی می کند ، که سپس تحلیلگران با استفاده از آن سعی در یافتن داده های فعلی می کنند.

نکات کلیدی

روند ، جهت کلی قیمت در طی یک دوره زمانی است.

الگو مجموعه ای از داده ها است که از یک فرم قابل تشخیص پیروی می کند ، که تحلیلگران سپس سعی در یافتن داده های فعلی می کنند.

بیشتر معامله گران در جهت روند معامله می کنند. معامله گرانی که در خلاف جهت روند معامله می کنند ، سرمایه گذاران مخالف روند یا خلاف گرا (contrarian investors) نامیده می شوند.

خطوط روند پایه و اساس اکثر الگوهای نموداری هستند.

روندها

در تحلیل تکنیکال ، روندها با استفاده از خطوط روند یا حرکات قیمت ، وقتی قیمت نوسانات اوج افزایشی را در روند صعودی ایجاد می کند ، یا نوسانات کف کاهشی را در روند نزولی نشان می دهد مشخص می شوند . سه نوع روند اصلی وجود دارد ، صعودی (up) ، نزولی (down) و جانبی (sideways).

روند صعودی (uptrend) با افزایش کلی قیمت مشخص شده است. هیچ روندی به مدت طولانی به سمت بالا حرکت نمی کند ، بنابراین همیشه نوسانات وجود خواهند داشت ، اما جهت کلی باید افزایشی باشد.

روند نزولی (downtrend) زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی به سمت پایین حرکت کند. در حالی که ممکن است قیمت به طور متناوب افزایش یا کاهش یابد ، روند نزولی با قله های پایین تر و فرورفتگی های پایین تر در طول زمان مشخص می شود.

روندها ممکن است در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ایجاد شوند. معمولاً سرمایه گذاران در دارایی هایی سرمایه گذاری می کنند که تا زمان ادامه یافتن روند فعلی سودآورباشند. سرمایه گذاری هایی که فقط در صورت بازگشت روند سودآور هستند دارای ریسک بیشتری هستند. تحلیلگران از خطوط روند و کانال هایی استفاده می کنند که اساساً مرزهایی برای نوسانات قیمت در تلاش برای شناسایی و تعریف روندها هستند. روند صعودی از طریق برخورد قیمت دارایی به یک سری سطوح (higher high) و (higher low) ، مشخص می شود ، در حالی که روندهای نزولی با (lower high) و (lower low) مشخص می شوند. بیشتر معامله گران در جهت روند معامله می کنند. معامله گرانی که مخالف روند سرمایه گذاری می کنند ، سرمایه گذاران مخالف روند نامیده می شوند.

الگوها (Patterns)

الگوها یک سری داده هستند که به روش قابل تشخیصی تکرار می شوند. می توان آن ها را در پیشینه یک دارایی که مورد ارزیابی قرار گرفته و یا دارایی های دیگر با خصوصیات مشابه شناسایی کرد. الگوها اغلب شامل مطالعه حجم فروش و همچنین قیمت هستند. الگوها می توانند در یک روند نزولی یا صعودی رخ دهند ، یا می توانند شروع یک روند جدید را نشان دهند.

الگوها شکل گیری های مشخصی هستند که توسط حرکت قیمت های دارایی در نمودار ایجاد می شوند. یک الگو توسط خطی مشخص می شود که نقاط مشترک قیمت مانند قیمت بسته شدن یا سطوح اوج یا کف را در یک دوره زمانی خاص به هم متصل می کند. چارتیست ها به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی جهت آینده قیمت دارایی ها هستند.

الگوها در سه نوع کف (bottoming)، سقف (topping) و ادامه دهنده (continuation) وجود دارند. الگوی “follow-through day” نمونه ای از الگویی است که برخی از تحلیلگران برای شناسایی نقاط کف بازار از آن استفاده می کنند. الگوی سقف سر و شانه ها “head-and-shoulders” در بین معامله گران روزانه و نوسانی محبوب است ، در حالی که الگوهای ادامه دهنده شامل “cup-and-handle” ، “flat base” و “three weeks tight” می باشند.

“روند دوست شماست” یک عبارت متداول در بین تحلیلگران تکنیکال است. اغلب با ایجاد یک نمودار خطی می توان یک روند را یافت. خط روند ، خطی است که بین سقف و کف تشکیل شده است. اگر خط به سمت بالا برود ، روند صعودی است. اگر خط روند شیب نزولی داشته باشد ، روند نزولی است. خطوط روند (Trendlines) پایه و اساس اکثر الگوهای نموداری هستند.

آشنایی با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

تشخیص آینده‌ی قیمت‌ سهام در بازار سرمایه و بورس به سادگی امکان‌پذیر نیست. اما با استفاده از علائم و نشانه‌هایی که قیمت‌ها از خودشان به جای می‌گذارند، می‌توان متوجه حرکت قیمت‌ها در آینده شد. یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان متوجه نقشه‌ی حرکت قیمت در بازار سرمایه شد، «خط روند» می‌باشد. در واقع خط روند از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه و فارکس می‌باشد. تسلط بر این مفهوم بورسی آن‌قدر اهمیت دارد که اگر فردی همین یک عامل را به خوبی یاد بگیرد، نیاز به هیچ استراتژی خاص و پیچیده‌ی دیگری برای تحلیل قیمت سهم در بازار نخواهد داشت. پس برای انجام معاملات موفق و رسیدن به سود، تلاش کنید تا خطوط روند را به خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نکات مهم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه شروع به خواندن این مقاله نمایید، مقاله‌ی آموزشی «حمایت و مقاومت در بورس» را با دقت مطالعه نمایید. چرا که آشنایی با این مفاهیم، پیش‌نیاز یادگیری تحلیل و ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست

مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند (Trend line) خطی است که نشان‌دهنده‌ی مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌باشد. همچنین خط روند در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت را در هر بازه‌ی زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. در واقع، خط روند می‌تواند یک خط حمایتی و یا یک خط مقاومتی باشد. ترسیم خطوط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است. کافی است تا مینیمم‌ها (کف‌های قیمت) یا ماکزیمم‌ها (سقف‌های قیمت) را روند نزولی یا Down Trend در یک نمودار به هم متصل کنید تا متوجه روند کلی بازار یا سهام مورد نظرتان شوید. دقت داشته باشید، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد شد.

نحوه ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

نحوه ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

چگونگی ترسیم مدلهای مختلف خط روند در تحلیل تکنیکال

گفتیم که بر اساس شرایط بازار و نمودار، یک خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. در واقع خط روند در تحلیل تکنیکال توسط مقاومت‌ها و حمایت‌ها ساخته می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس ۳ نوع خط روند داریم. روند صعودی، روند نزولی و روند ساید یا خنثی (روند خنثی، سهمی است که بدون روند حرکت می‌کند و با اینکه صعودها و نزول‌هایی دارد، اما روند مشخصی در آن دیده نمی‌شود). حال بیایید با هم چگونگی ترسیم انواع خطوط روند را بررسی کنیم.

۱. ترسیم خط روند صعودی (Uptrend line)

برای ترسیم این نوع از خط روند در تحلیل تکنیکال کافی است تا نقاط کمینه‌ی قیمتی به یکدیگر وصل کنیم. سپس به یک خط با شیب مثبت خواهیم رسیم که به آن «خط روند صعودی» می‌گویند. در شکل شماره ۱ می‌بینید که خط روند ماهیت صعودی دارد و نقش حمایتی دارد. همان‌طور که در تصویر شماره ۱ می‌بینید، طی این روند صعودی برای معامله‌گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن وجود داشته است.

۲. ترسیم خط روند نزولی (Downtrend line)

این نوع از خط روند توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. در این حالت که درست برعکس حالت اول می‌باشد، برای ترسیم خط روند، کافی است تا بیشینه‌ی قیمتی را به هم وصل کنیم. بعد از وصل کردن این نقاط به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر «خط روند نزولی» خواهد بود. همان‌طور که در شکل شماره ۲ می‌بینید، خط روند در این نمودار از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت این نمودار با نمودار قبلی این است که نمودار قبلی برای معامله‌گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کرد. در حالی‌که نمودار دوم یا فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی را فراهم می‌کند. (خروج از سهم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران). یا اینکه موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند. (فروش سهم در بازارهای دو طرفه مثل بازار جهانی).

عوامل موثر بر اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

عوامل موثر بر اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

چه عواملی بر اعتبار خط روند موثر خواهد بود

همانطور که پیش از این گفتیم، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. اما عوامل متعدد دیگری بر اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

❶ تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچقدر که تعداد برخورد نقاط قیمتی به خط روند بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

❷ شیب خط روند: هرچقدر که شیب خط ترسیم شده بیشتر باشد، خط روند در تحلیل تکنیکال از پایداری و اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود و احتمال شکست آن وجود دارد. معمولاً شیب ۴۵ درجه در تحلیل‌ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می‌شود.

❸ شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود، احتمال شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال بیش‌تر است. مثلا اگر سهمی برای چند روز متوالی صف فروش یا خرید شود و با درصدهای ۴- یا ۵- بسته شود، پتانسیل بیش‌تری برای شکست خط روند خواهد داشت.

❹ بازه زمانی بررسی سهم: اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال به بازه‌ی زمانی بررسی سهم نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال سهم الف ممکن است در بازه‌ی زمانی سه ماه اخیر نزولی بوده باشد. در حالی‌که در بازه ‌زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته، اصلاحی بیش نبوده باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت که خط روندهای بلندمدت از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

شرایط شکست خط روند در بورس چیست؟

شرایط شکست خط روند در بورس چیست

چه شرایطی باعث شکست خط روند در بورس می‌شود

شکسته شدن خط روند به این معناست که قیمت‌ها تمایل دارند تا روند خود را عوض کنند. اما شکسته شدن خط روند در تحلیل تکنیکال همیشه به منزله‌ی تغییر روند قیمت نیست. شکست خطوط روند، زمانی معتبر است که شرایط زیر را داشته باشد:

❶ بالا روند نزولی یا Down Trend بودن اعتبار خط روند: هرچقدر که اعتبار خط روند بالاتر باشد، شکست آن نیز اعتبار بالاتری خواهد داشت.

❷ کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی: میزان تغییر قیمت در زمان شکست نیز بر اعتبار خط روند اثر دارد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، آن شکست معتبرتر محسوب می‌شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش خیلی بالاتر خواهد بود.

❸ حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست یک خط روند باید حجم معاملات بالاتر از میانگین روزهای دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دوباره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست معتبر نباشد.

❹ همراه شدن شکست با یک الگو: چنانچه شکست با یک الگو همراه باشد، اعتبار بالاتری خواهد داشت. پس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مثلاً وقتی نمودار سهم در انتهای یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه‌ی سقف باشد و قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند، شکست خط روند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

چگونگی معامله با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال

چگونگی معامله با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال

به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

با توجه به موارد گفته شده برای معامله بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال دو روش کلی وجود دارد. تریدرها از این دو روش برای انجام معاملاتشان استفاده می‌نمایند.

۱. در حالت اول، قیمت در مسیر حرکتی خودش با خطوط روند برخورد کرده و قادر به شکست آن نیست. در این زمان معامله‌گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند و در شرایط معکوس از آن به‌عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.

۲. در حالت دوم، خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته می‌شود. در این چنین حالتی خط روند در تحلیل تکنیکال خاصیت معکوس پیدا می کند. برای مثال اگر خط روند نزولی، نقش مقاومت داشته باشد پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود. در این مواقع اکثر تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت به خط روند بازگردد. (پولبک) سپس در همان نقطه وارد یک معامله‌ی کم ریسک می‌شوند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی ترسیم آن صحبت کردیم. استفاده از این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا برای ورود و خروج به موقع در یک سهم، تصمیم درست بگیرید. توصیه می‌شود برای آموزش بهتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام تمام نکات مهم و ضروری در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری صحیح را به کاربران خود آموزش خواهد داد. این سامانه‌ی هوشمند به تمام عزیزانی که اول راه هستند و قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند، پیشنهاد می‌کند تا برای کسب دانش بیش‌تر در جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار، از دوره های آموزش آنلاین بورس استفاده نمایند.

مباحث پیشرفته تر در خصوص خط روند (بخش تکمیلی)

بر طبق آنچه داو در بیان شاخص های صنعت و راه آهن گفته است هر نشانه یا اخطار، زمانی اهمیت دارد که هر دوی این شاخص ها (صنعت و راه آهن) اخطار یا علامت مشابهی را نشان بدهند و بدین گونه یکدیگر را تأیید کنند. وی در یافت که شرط آغاز روند افزایشی این است که هر دو شاخص از موج (بالاترین رقم موج )دوم بالاتر قرار بگیرند. هر چند به نظر او لزومی نداشت که هر دو اخطار یا علامت باید در یک زمان ایجاد شوند. اما هر چه فاصله میان آنها کمتر باشد تأیید قوی تری بر تشخیص روند به دست می دهد.
داو متوجه شد که هر گاه این دو شاخص، واگرایی ایجاد کنند (بر خلاف هم حرکت کنند) روند قبلی همچنان پابرجا باقی می ماند.

تشایه علائم صادره در شاخص صنعت و راه آهن

حجم معاملات باید روند را تصدیق کند:

به عقیده داو حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم در تأیید اخطارهایی می باشد که از تحلیل قیمت به دست آمده اند. به بیان ساده تر حجم معاملات می بایست همسو با جهت روند اصلی باشد. در روندهای بزرگ صعودی، حجم معاملات باید همراه با افزایش قیمت ها بالا رود. در روندهای نزولی، حجم معامله در نوسانات مثبت کاهش و در نوسانات نزولی افزایش پیدا می کند. از نظر داو اخطارهای خرید و فروش مبتنی بر قیمت نهایی می باشد و حجم معاملات یک عامل ثانویه می باشد. بدون شک حجم معاملات چه افزایش داشته باشند و چه کاهش، عامل مهمی در تصمیم گیری ها محسوب می شود. معامله گران آگاه اطلاعات مربوط به حجم معاملات را با تغییرات قیمت مقایسه می کنند تا دریابند آیا آنها یکدیگر را تأیید می کنند یا خیر؟

روندها تا زمانی که اخطار قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند.

ماهیت این اصل بیان می کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد مگر اینکه یک نیروی خارجی سبب تغییر جهت آن بشود. ابزارهای تکنیکی متعددی به عنوان اندیکاتور اخطار بازگشت توسط معامله گران تازه کار به کار برده می شوند که برخی از این اندیکاتورها می توانند اخطارهای سریع تری در مورد افت حرکت (صعودی یا نزولی) ارائه کنند. البته همه آنها قابل اعتماد نیستند و گاهی اوقات ادامه روند فعلی شانس بیشتری می یابد.
یکی از دشوارترین کارها برای کاربران نظریات داو و حتی تعقیب کنندگان روند، تشخیص تفاوت میان رخداد تصحیح قیمت در روند فعلی و رخداد شروع اولین دوره روند مخالف است. کاربران نظریات داو در اغلب موارد با اخطارهای اولیه بازگشت روند موافق نیستند لذا تا تأیید آن منتظر می مانند.
یک نکته مهم.
به شکل زیر توجه نمایید. به نظر شما چه روندی در بازار حکم فرماست؟

تشخیص الگوی روند بازار

از یک طرف بازار به دلیل تشکیل دره های بالاتر، افزایشی است که خط روند ۱-۳ در آن ترسیم شده است و از طرفی به دلیل تشکیل قله های پایین تر، کاهشی است که خط روند ۴-۶ در آن ترسیم شده است، مجددا تأمل نمایید آیا بازار دارای روندی صعودی است یا نرولی؟
در پاسخ بایستی به این نکته توجه نمایید که به نظر نگارنده بازار افزایشی یا صعودی (13ullish) با روند صعودی (Up Trend) متفاوت می باشد؛ به همین ترتیب بازار کاهشی یا نزولی (Bearish) با روند نزولی (Down Trend) متفاوت می باشد. این نکته ای است که افراد زیادی آن را اشتباه گرفته و لذا در تحلیل خود با مشکل مواجه می گردند. یک بازار می تواند افزایشی باشد اما لزوما دارای روند صعودی نمی باشد به همین ترتیب یک بازار می تواند کاهشی باشد اما لزوما دارای روند نزولی نمی باشد.
اگر در نمودار فقط به تشکیل دره های بالاتر توجه نمایید نمی توانید روند صعودی بازار را مشخص نمایید بلکه در این حالت فقط می توانید بازار افزایشی را تشخیص دهید و این چیزی را مشخص نمی کند چه بسا که در هر لحظه بازار بازگشت نماید. برای مثال ممکن است بازار در یک الگوی مثلث قرار داشته که در آن دره های بالاتر تشکیل می گردد اما قله های بالاتر تشکیل نمی گردد و در نهایت با شکست خط به اصطلاح صعودی خود ریزش نماید (شکل زیر).

تشکیل روند نزولی یا Down Trend یک الگوی مثلث که بازار کاهشی و افزایشی را نشان می دهد

به همین ترتیب اگر در نمودار فقط به تشکیل قله های پایین تر توجه نمایید نمی توانید روند نزولی بازار را مشخص نمایید بلکه در این حالت فقط می توانید بازار کاهشی را تشخیص دهید؛ همانند آنچه که در تصویر بالا مشاهده می نمایید. بازار در بخشی از نمودار، افزایشی است بدون آنکه روند صعودی باشد و در بخشی دیگر، کاهشی است بدون آنکه روند نزولی باشد.
همچنین یک روند صعودی را نمی توان صرفا با تشکیل قله های صعودی متوالی توصیف نمو چه بسا که بازار قله های بالاتر تشکیل دهد و در همان حال دره های پایین تری نیز تشکیل دهد برای مثال در نمودار زیر که یک مثلث پهن شونده وجود دارد، بازار دو قله صعودی متوالی تشکیل داده اما دره ها در آن سیر نزولی داشته است.

الگوی مثلث پهن شونده که بازار افزایشی و کاهشی را نشان می دهد

به همین ترتیب یک روند نزولی را نمی توان صرفا با تشکیل دره های نزولی متوالی توصیف نمود چه بسا که بازار دره های پایین تر تشکیل دهد و در همان حال قله های بالاتری تشکیل دهد؛ همانند آنچه که در نمودار بالا مشاهاده می نمایید. نتیجه اینکه مشخص می شود برای تعیین هر روندی بایستی هم به قله و هم به دره توجه نمایید که در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.