روند صعودی یا Up Trend


نکته ای که در هنگام تشخیص روندهای صعودی باید به آن توجه کنید این است که، موج هایی که از لحاظ روند صعودی بررسی می کنیم، باید از لحاظ اندازه مشابه باشند.
در تصویر زیر، از پیوت های مربوط به موج هایی که نسبت به موج اصلی کوچکتر هستند صرف نظر شده است. این پیوت ها با رنگ زرد علامت زده شده اند.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

روند صعودی یکی از مهمترین مفاهیم در آموزش تحلیل تکنیکال است. روندها جهت حرکت قیمت بازار را نشان می دهند، به این معنی که اگر قیمت افزایشی باشد روند صعودی، و اگر قیمت کاهشی باشد روند نزولی است.

تغییرات قیمت سهم ها هیچ گاه به صورت یک خط راست و بدون تغییر جهت حرکت نمی کنند و همواره در لحظاتی دچار تغییر جهت می شوند. این تغییرات جهت سبب به وجود آمدن حرکاتی زیگزاگی در نمودار سهم می شوند، این حرکات زیگزاگی به دنبال یکدیگر قرار می گیرند و موج های مختلفی را به وجود می آورند. با تحلیل حرکت این امواج و تشخیص الگوهای خاص، می توانیم روندهای نزولی و صعودی را شناسایی و از آنها استفاده کنیم. یک روند صعودی، در هر لحظه می تواند تغییر جهت بدهد و اینگونه نیست که روند صعودی همواره به مسیر خود ادامه دهد.

در مبحث پیوت در تحلیل تکنیکال، به بررسی پیوت ها و نحوه تشخیص آنها پرداختیم. پیوت ها بسته به صعودی یا نزولی بودن نام های مختلفی دارند.
نام دیگر پیوت های سقف، قله و نام دیگر پیوت های کف، دره یا حفره است.
در این آموزش به بررسی روندهای صعودی و نحوه تشخیص آنها می پردازیم.

تشخیص روند صعودی

در تحلیل روند صعودی دو قانون وجود دارد:

  1. هر قله یا پیوت سقف از قله قبل از خود بالاتر باشد.
  2. هر حفره یا پیوت کف از حفره قبل از خود بالاتر باشد.

در تصویر زیر، نمونه ای از یک نمودار که دارای روند صعودی است را مشاهده می کنید.

برای تشخیص روند صعودی، طبق آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال، پیوت های نمودار را مشخص کنید.
پس از مشخص نمودن پیوت های سقف و کف، در صورت مشاهده الگوی موجود در تصویر بالا، می توان گفت که نمودار شما دارای روند صعودی است.

نکته ای که در هنگام تشخیص روندهای صعودی باید به آن توجه کنید این است که، موج هایی که از لحاظ روند صعودی بررسی می کنیم، باید از لحاظ اندازه مشابه باشند.
در تصویر زیر، از پیوت های مربوط به موج هایی که نسبت به موج اصلی کوچکتر هستند صرف نظر شده است. این پیوت ها با رنگ زرد علامت زده شده اند.

چنین پیوت هایی که نسبت به پیوت های دیگر به موج های کوچکتری تعلق دارند، مبنای تعیین روند صعودی محسوب نمی شوند.

مواردی که یکی از قله ها، یا یکی از حفره ها شرایط روند صعودی را ندارد

در مواردی که یکی از قله ها یا یکی از حفره ها، شرایط روند صعودی را ندارد، در نمودار از آن قله صرف نظر کرده و قله یا حفره بعدی را بررسی می کنیم.
در تصویر زیر، شرایط روند صعودی در مورد قله ای که با رنگ زرد مشخص شده است صدق نمی کند.
همانطور که مشاهده می کنید، از این قله صرف نظر کرده و به بررسی شرایط روند صعودی در قله بعدی پرداخته ایم.

در هنگام مشاهده چنین مواردی در تحلیل تکنیکال، روش صحیح برخورد با آنها صرف نظر کردن از قله یا حفره، و بررسی روند صعودی در قله یا حفره بعدی است.

مواردی که ارتفاع یا عمق پیوت ها بسیار مشابه است

هنگامی که دو قله ارتفاع تقریباً یکسانی دارند، برای تشخیص ارتفاع هر یک نشانگر ماوس را روی آنها برده، و به مقدار High توجه کنید. هر کدام که مقدار High بیشتری داشت، ارتفاع بیشتری دارد

هنگامی که دو حفره عمق تقریباً یکسانی دارند، برای تشخیص عمق هر یک، نشانگر ماوس را روی آنها برده و به مقدار Low توجه کنید. هر کدام که مقدار Low بیشتری داشته باشد، پایین تر است.

روند صعودی چیست؟

روند صعودی

روند صعودی، حرکت قیمت های دارایی مالی زمانی که همه ی جهت ها به سمت بالا باشند، تعریف می‌شود. در روند صعودی هر اوج و سقوط متوالی بالاتر از چیزی است که در اوایل روند پیدا شده است. بنابراین، روند صعودی متشکل از پایین ترین و بالاترین سطح نوسان است. تا زمانی که قیمت باعث پایین آمدن نوسانات بالاتر می‌شود، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که قیمت شروع به نوسان به بالاترین سطح نوسان پایین یا پایین ترین سطح نوسان پایین کرد، این سؤال پیش می‌آید که آیا این روند صعودی به ر وند نزولی تبدیل شده است یا خیر.

نکات کلیدی

  • روند صعودی یک حرکت کلی است که در قیمت بالاتر ایجاد می‌شود و در اثر پایین آمدن نوسانات و اوج های بیشتر نوسان ایجاد می‌شود.
  • اندیکاتورهای فنی و ابزارها ممکن است به شناسایی و تحلیل روند صعودی کمک کنند.
  • تریدرهای روند با خرید در زمان اصلاح قیمت یا افزایش دوباره ی قیمت از Uptrend استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند، سود را براساس مفهوم روند صعودی بالاتر و پایین تر بدست آورند.
  • وقتی قیمت دیگر پایین تر یا بالاتر نرود این سرال پیش می‌آید که آیا ممکن است روند صعودی به روند نزولی تبدیل شود یا خیر.

برخی از تریدرها و سرمایه گذاران فقط معاملات را در طی روند صعودی انتخاب می‌کنند. این تریدرهای روند با استفاده از استراتژی های مختلف از مزایای افزایش یا کاهش قیمت، سود می‌برند.

مفهوم روند صعودی

روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی سود ببرند. فروش دارایی درصورت عدم موفقیت در ایجاد اوج بالاتر و یکی از مهمترین راه‌ها برای جلوگیری از ضررهای بزرگ است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد. برخی از تریدرهای فنی از خط روند استفاده می‌کنند تا روند صعودی را شناسایی کرده و روند معکوس را تشخیص دهند. خط روند در امتداد پایین آمدن نوسان کشیده شده است، که به شما کمک می‌کند تا نشان دهد پایین ترین سطح نوسان آینده چیست.

برخی از تریدرهای فنی برای تجزیه و تحلیل روند صعودی از میانگین های متحرک نیز استفاده می‌کنند. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود، اما هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک می‌رسد، این بدان معناست که اکنون قیمت در یک دوره معین زیر قیمت متوسط معامله می‌شود و بنابراین ممکن است دیگر در روند صعودی نباشد.

اگرچه این ابزارها ممکن است در مشاهده بصری روند صعودی مفید باشند، اما در نهایت قیمت باید صعودهای بالاتر و نوسانات بالاتر را ایجاد کند تا وجود روند صعودی را تأیید کند. هنگامی که یک دارایی نتواند صعود و پایین بالاتری را ایجاد کند، به این معنی است که روند نزولی ممکن است در حال انجام باشد، دارایی متغیر باشد یا پرایس اکشن بسیار ناچیز باشد و تعیین روند روند دشوار باشد. در چنین مواردی، تریدرهای روند صعودی ممکن است تصمیم بگیرند که کنار روند تا زمانی که روند صعودی به وضوح قابل مشاهده باشد.

معامله های روند صعودی

تکنیک های زیادی برای تجزیه و تحلیل و معاملات روند صعودی وجود دارد و پرایس اکشن یکی از این راه ها است. در حالی که استفاده از ابزاری مانند خط روند و اندیکاتور های فنی راه دیگری است.

دو استراتژی متداول معامله پرایس اکشن که با ورودی اضافی از ابزارها و اندیکاتور های فنی قابل تأیید یا ابطال است شامل خرید در هنگام اصلاح قیمت در طی روند صعودی یا خرید در زمانی است که قیمت سعی در بالا بردن یک نوسان جدید دارد، می‌باشد.

حتی با افزایش قیمت، بالا و پایین می‌شود. حرکات پایین تر، اصلاح قیمت نامیده می‌شود. اگر یک تریدر یا سرمایه گذار معتقد باشد که قیمت پس از بازپرداخت بالاتر ادامه خواهد یافت، آنها می توانند در زمان صلاح قیمت خرید کنند و از افزایش قیمت متعاقب آن در صورت رسیدن سود ببرند.

برخی از تریدر روند، خرید در هنگام اصلاح قیمت پرخطر یا وقت گیر می‌دانند، زیرا در مورد افزایش دوباره قیمت و زمان آن اطمینان وجود ندارد. این معامله گران ممکن است ترجیح دهند صبر کنند تا قیمت مجدداً به طور قطعی افزایش یابد. این بدان معناست که آنها ممکن است نزدیک به بالاترین سطح نوسان قبلی، یا هنگامی که دارایی به قلمرو جدید جدید فشار می‌آورد، خرید خود را پایان دهند.

هر دو استراتژی برای ورود به تجارت به معیارهای ورود مشخصی نیاز دارند. معامله گرانی که در حین بازپرداخت خرید می‌کنند ممکن است فقط درصورتی که قیمت نزدیک به سطح حمایت پیش بینی شده باشد مانند یک روند صعودی، میانگین متحرک یا سطح اصلاح فیبوناچی به دنبال خرید باشند. آنها همچنین ممکن است منتظر بمانند تا فروش در جلو برگشت کند و قبل از خرید قیمت شروع به افزایش کند.

تریدرهایی که نزدیک به بالاترین قیمت های قبلی خریداری می‌کنند، زیرا می خواهند ببینند که قیمت دوباره بالاتر می‌رود، ممکن است تصمیم بگیرند که فقط در صورت بالا رفتن از سطح مقاومت کوتاه مدت، وارد شوند. این می‌تواند الگوی تلفیقی یا نمودار بالا باشد. متناوباً، آنها ممکن است منتظر روند صعود قیمت به بالاترین حد در جهش شدید حجم باشند، یا اینکه یک نشانگر فنی یک سیگنال خرید را فلش کند.

خطر با توقف حد ضرر کنترل می‌شود. این به طور معمول زیر پایین ترین نوسان اخیر قرار می‌گیرد، زیرا تریدر انتظار دارد قیمت بالاتر رود.

راه های خروج از تجارت سودآور فراوان است. این موارد می‌تواند در مواقعی باشد که قیمت نوسان کمتری را نشان می‌دهد، اندیکاتور فنی نزولی می‌شود، یک خط روند یا یک میانگین متحرک شکسته شده و یا یک ضرر متوقف شده است.

نمونه ای از تجزیه و تحلیل و معاملات یک روند صعودی

نمودار زیر Facebook Inc. (FB) نمونه های بی شماری از معاملات بالقوه را با استفاده از پشتیبانی یا نفوذ مقاومت در برابر افزایش حجم نشان می‌دهد. یک میانگین متحرک برای کمک به یافتن مناطق حمایتی احتمالی اضافه شده است.

چندین خرید با فلش هایی برجسته شده است که شکست مقاومت را در افزایش حجم نشان می‌دهد. قیمت در حالی که در یک روند صعودی کلی قرار داشت، ادغام شد و پس از آن شکسته شد. انتظار برای افزایش حجم مهم بود. در غیر این صورت، ممکن است معاملات خیلی زود یا در زمان های ایده آل وارد شده باشد.

Facebook Inc

فلشهای سبز کوچکی که به افزایش حجم مرتبط نیستند، معاملات بالقوه ای است که در حین اصلاح یا پشتیبانی انجام شده اند. در این موارد، معاملات در جایی مشخص می‌شوند که قیمت برای مدت کوتاهی به زیر میانگین متحرک سقوط می‌کند، اما سپس دوباره صعود می‌کنند.

استراتژی های زیادی وجود دارد که می‌تواند با روند صعودی همراه باشد. اینها استراتژی های کلی ورود برای اهداف نمایشی هستند.

آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها

همانطور که می دانید، روندها (Trends) جهت حرکت قیمت را در گذشته نشان می دهند. از آنجا این روندها نشان دهنده قدرت و تمایل سرمایه گذاران است، تا وارد نشدن فشاری قوی تر برخلاف جهت بازار نمی توان انتظار بازگشت جهت آن را داشت. لذا این مقاله جهت آشنایی با انواع روند ها برای شما عزیزان تهیه شده ُ تا توانایی تصمیم گیری بهتری در بازار متلاطم رمزارزها داشته باشید.

روند صعودی یا Up Trend:

در این نوع روند، فشار خریداران پیوسته قدرتمندتر بوده و با توجه به بیشتر بودن حجم تقاضا نسبت به عرضه آن، قیمت در حال افزایش است. البته به این معنا نیست که قیمت کالای مذکور پیوسته در حال افزایش باشد، بلکه پس از هر فشار افزایشی، مقداری کمتر از رشد قبلی ریزش کرده و پس از حمایت مجدد، به مسیر افزایشی خود ادامه می دهد (مثال تصویر ۲). در چنین بازاری ورود با پوزیشن لانگ (Buy) در نزدیکی سطح حمایت (Support Area) توصیه می شود.

روند نزولی یا Down Trend:

این نوع روند برخلاف نوع قبلی، ناشی از فشار فروشندگان است. در چنین بازاری حجم عرضه بیشتر از تقاضا بوده و به طبع آن قیمت رو به کاهش است. به اینگونه که قیمت کالا، سهام یا جفت ارز پس از هر کاهش، مقداری کمتر از افت پیشین خود بازگشته و پس از برخورد به محدوده مقاومت (Resistance Area) به مسیر کاهشی خود ادامه می دهد (مثال تصویر ۳). در چنین بازاری ورود با پوزیشن شورت (Sell) در نزدیکی سطح مقاومت توصیه می گردد.

روند خنثی یا Sideways Market:

در بازارهای بدون روند، قیمت به صورت پی در پی در حال نوسان بین دو خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) است (مثال تصویر ۴). در چنین روندی که محبوبیت زیادی بین اسکالپرها (Scalpers) دارد، فشار خریداران و فروشندگان یا به بیانی دیگر حجم عرضه و تقاضا برابر است و هیچ یک از این گروه توانایی غلبه بر گروه مقابل را ندارند. در چنین بازاری معامله های کوتاه مدت با خرید در نزدیکی محدوده حمایت و فروش آن پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومت توصیه می شود.

البته لازم به ذکر است که ورود در بازارهایی با روند خنثی، دارای ریسک بیشتر نسبت به دو نوع قبلی است. چراکه تجربه ثابت کرده که قیمت، تمایل به حرکت در جهتی مشخص داشته و در صورت بروز تغییر در روند، این امکان وجود دارد که ضرر زیادی متحمل شوید.

امیدواریم این مقاله به آشنایی شما با انواع روند و درک هرچه بیشتر شما از اهمیت آن کمک کرده باشد.

Uptrend چیست؟ 3 امن ترین استراتژی تجارت در یک روند صعودی

(1) روند صعودی چیست؟ نحوه تعریف یک روند صعودی و چند نمونه فوق العاده کلاسیک.

(2) 2 سیگنال و 3 استراتژی تجارت ایمن با دقت بالا در روند صعودی.

“80٪ از اوقات ، بازار به یک طرف می رود. و تمام معامله گران حرفه ای وقتی بازار وارد روند می شود ، 20٪ باقی مانده را متمرکز می کنند. به همین دلیل است که گرایش وجود دارد ، پول وجود دارد. “

برای درک بهتر امور ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا بازار روند را تأیید کند. سپس ، بر یافتن نقاط ورود ایمن تمرکز کنید.

این مقاله می تواند مقاله ای باشد که به شما کمک می کند درآمد زیادی در تجارت داشته باشید. بنابراین ، امیدوارم که آن را با دقت بخوانید و به خاطر بسپارید. سعی می کنم از ساده ترین کلمات برای انتقال به شما استفاده کنم.

Uptrend چیست؟ خصوصیات و برخی الگوهای روند صعودی

روند صعودی یک روند صعودی در بازار است. قیمت ها در مدت زمان مشخصی به طور مداوم افزایش می یابند. آنها قله های بالاتر را پس از قله ها و فرورفتگی های بالاتر را پس از فرورفتگی ها ایجاد می کنند.

Uptrend چیست؟

ویژگی های اساسی یک روند صعودی

قله زیر از قله قبلی بالاتر است. قله (2) بالاتر از قله (1) است. قله (3) بالاتر از قله (2) و قله (4) بالاتر از قله (3) است.

فرورفتگی زیر بالاتر از دهانه قبلی است. Trough (B) بالاتر از Trough (A) است. دقیقاً به همین ترتیب ، با بالا رفتن تدریجی دهانه ها ، قیمت افزایش می یابد.

ویژگی های اساسی یک روند صعودی

اینها دو نشانه اساسی برای شناسایی روند صعودی بازار هستند. وقتی قیمت از یک اوج فراتر رود ، روند صعودی یا Up Trend ناگزیر یک بالاترین قیمت جدید ایجاد می کند. وظیفه شما این است که منتظر بمانید تا بازار یک جوی جدید بالاتر از یک قدمت قبلی را تأیید کند. اگر این اتفاق بیفتد ، می توانید ادعا کنید که روند صعودی ایجاد شده است.

برخی از الگوهای محبوب روند صعودی

الگوی 1: کاملترین روند روند صعودی یا Up Trend صعودی

روند صعودی درصورتی که خط ترندی را ترسیم کند ، کامل در نظر گرفته می شود.

خط روند چیست؟ Trendline یک خط روند است. در یک روند صعودی ، خط روند یک خط مستقیم اتصال دهنده ها است. این به عنوان یک خط حمایت از بازار عمل می کند. و وقتی قیمت روند صعودی را لمس کرد ، دوباره برگشت خواهد کرد.

در یک روند صعودی ، شما فقط باید یک خط مستقیم ترسیم کنید که 3 دهانه را به یکدیگر متصل کنید. بنابراین ، ما یک روند صعودی صعودی داریم. این کاملترین مورد محسوب می شود.

خط روند در یک روند صعودی چیست؟

الگوی 2: قیمت از مقاومت خارج شده و وارد روند صعودی می شود

سیگنال 1: قیمت در حال حرکت به پهلو است ، سپس از مقاومت خارج شده و افزایش می یابد => Peak (2) در آینده قطعاً بالاتر از اوج (1) خواهد بود.

سیگنال 2: قیمت مقاومت به تازگی منتقل شده را دوباره آزمایش می کند و سپس برگشت می کند => این باعث ایجاد فرورفتگی (B) بالاتر از فرورفتگی (A) می شود.

=> بازار در یک بازه زمانی مشخص به پهلو می رود. سپس از مقاومت خارج شده و به شدت افزایش می یابد و روند صعودی ایجاد می کند.

قیمت از مقاومت خارج شده و وارد یک روند صعودی می شود

الگوی 3: روند صعودی سطوح (پشتیبانی / مقاومت) را ایجاد می کند.

این یکی از 3 الگوی روند صعودی فوق العاده کلاسیک است که باید به خاطر بسپارید.

با افزایش قیمت ها و شکل گیری اوج جدید ، این قله به یک منطقه مقاومت تبدیل می شود. اگر قیمت از یک اوج عبور کند (از مقاومت خارج شود) و افزایش یابد ، این مقاومت همیشه به یک منطقه پشتیبانی تبدیل می شود. و من در مجموع آنها را سطح می نامم. قیمت سقوط می کند ، این سطح را لمس می کند ، و همچنان ادامه می یابد. روند صعودی مدام اینگونه تکرار می شود.

روند صعودی سطوح پشتیبانی / مقاومت را ایجاد می کند

الگوی 4: سایر الگوهای روند صعودی

روندهای صعودی همیشه یکسان نیستند. گاهی اوقات ، به سادگی قله های بالاتر را بعد از قله ها و فرورفتگی های بالاتر را بعد از فرورفتگی ها ایجاد می کند. اما به هیچ وجه از هیچ قانونی پیروی نمی کند.

روند صعودی چه زمانی به پایان رسیده است؟

پاسخ ساده است. زمانی است که شرایط صعودی شکسته می شود. اوج و فرورفتگی قبلی دیگر بالاتر از قبلی نیست => روند صعودی پایان یافته است.

با پایان روند صعودی ، بازار احتمالاً برای جمع شدن حرکت صعودی به یک طرف سقوط خواهد کرد. یا به یک روند نزولی وارد می شود.

روند صعودی پایان یافت

نمونه های دقیق الگوی روند صعودی

من همه تئوری هایی را که باید در هنگام صعود بازار صعود کنید ، به شما معرفی کرده ام. و اکنون ، قبل از مراجعه به اصول و چگونگی تجارت در یک روند صعودی ، برخی از الگوهای محبوب روند صعودی را که ممکن است با آنها روبرو شوید ، نشان خواهم داد.

– الگوی صعودی عالی ، که در آن می توانیم یک خط روند ترسیم کنیم.

الگوی صعودی عالی با خط روند

– روند صعودی سطوح (حمایت / مقاومت) را ایجاد می کند.

الگوی روند صعودی سطح مقاومت و پشتیبانی را ایجاد می کند

– الگوی روند صعودی نردبان ، که در آن قیمت افزایش می یابد و قله ایجاد می کند و سپس به یک طرف می رود.

الگوی روند صعودی نردبان

اصول تجارت در یک روند صعودی

اصول خاصی در روند صعودی وجود دارد که باید آنها را بخاطر بسپارید.

– اگر سعی کنید با یک قطار در حال اجرا مبارزه کنید ، آن شما را تکه تکه می کند. همین روند صعودی ، معروف به یک روند صعودی. اگر می خواهید با دستورات DOWN علیه آن مبارزه کنید ، پس احتمال از دست دادن پول زیاد است. بنابراین ، در یک روند صعودی ، فقط باید سفارشات UP را باز کنید .

– 80٪ مواقع ، بازار به یک طرف می رود. و در 20٪ باقی مانده ، بازار روند مشخصی را نشان می دهد. بنابراین تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید ، صبورانه صبر کنید. ما فقط زمانی معامله می کنیم که احتمال برنده شدن به بالاترین حد برسد. و روند قیمت کلید باز کردن سفارشات موفق است.

اصول تجارت در یک روند صعودی

– قیمت فقط در یک دوره زمانی به طور مداوم افزایش می یابد. بنابراین ، هرچه قیمت بالاتر رود ، احتمال خاتمه روند صعودی بیشتر است. برای برخی از بازرگانان حرفه ای ، هرچه قیمت بالاتر باشد ، مقدار پولی که معامله می کنند کمتر است.

سیگنال ها و نحوه معامله گزینه های باینری در Uptrend

mantra: در یک روند صعودی ، فقط می توانید سفارشات UP را باز کنید. لطفا این را در ذهن داشته باشید.

2 سیگنال بسیار مهم در روند صعودی وجود دارد که باید بدانید. آنها (i) الگوهای شمع معکوس صعودی با دقت بالا و (ب) سطوح (پشتیبانی / مقاومت) هستند که در یک روند صعودی شکل گرفته اند.

(i) قابل اطمینان ترین الگوهای شمع معکوس صعودی

فقط 3 الگوی شمعدان با دقت بالا در یک روند صعودی وجود دارد. آنها الگوهای شمع Bullish Pin Bar (شمعدان چکش) ، Bullish Engulfing و Morning Star هستند . اینها 3 نوع شمعدان معکوس صعودی هستند که از دقت بالایی (حدود 80٪) در بازار برخوردار هستند. و من نحوه استفاده از این 3 الگوی شمعدان را در روند صعودی در زیر نشان خواهم داد.

قابل اعتمادترین الگوهای شمع معکوس صعودی

(ii) سطح (پشتیبانی / مقاومت)

بازار صعودی قله های زیر را بالاتر از دوره های قبلی ایجاد می کند. این قله ها در روند صعودی به یک منطقه مقاومت تبدیل می شوند. وقتی قیمت از یک نقطه اوج عبور می کند (از مقاومت خارج می شود) و افزایش می یابد ، تمایل به آزمایش مجدد دارد.

در یک روند صعودی قرار می گیرد

بنابراین ما 2 سیگنال در یک روند صعودی برای باز کردن سفارشات UP داریم. و اکنون ، آنها را با هم ترکیب می کنم و 3 استراتژی برای تجارت گزینه های باینری ارائه می دهم.

استراتژی 1: خط روند همراه با شمعدان Doji یا Bullish Pin Bar

این یک استراتژی تجاری با استفاده از خط روند است. در این زمان ، روند روند به عنوان یک خط پشتیبانی عمل می کند. وقتی قیمت ها الگوهای شمعدانی متعادلی مانند Doji یا Candlesticks برگشتی صعودی مانند Bullish Pin Bar ، این یک سیگنال قابل اعتماد برای بازگشت بازار است.

Trendline همراه با شمعدان Doji یا Bullish Pin Bar

یک سفارش UP را باز کنید وقتی: قیمت یک شمعدان Doji یا Bullish Pin Bar (الگوی شمعدان چکش) را روی خط روند صعودی ایجاد می کند.

اگر الگوی شمع Bullish Pin Bar (شاخص قویتر) دقیقاً بالاتر از خط روند صعودی یا Up Trend روند ظاهر شود ، تقریباً قطعی است که قیمت ها مجدداً برگشت خواهند کرد.

استراتژی 2: الگوی شمع معکوس در سطوح یک روند صعودی ظاهر می شود

این استراتژی فوق کلاسیک TLS (روند ، سطح ، سیگنال) است. این ترکیبی از روندها ، سطوح و الگوهای شمعدان است. و این یکی از فرمول های درآمدزایی بسیاری از معامله گران گزینه های باینری در سراسر جهان است.

قیمت در یک روند صعودی معمولاً متمایل به بازآزمایی سطوح تازه عبور شده با الگوهای شمع معکوس صعودی است. این شرطی است که شما می توانید سفارش UP خود را باز کنید. این سایت عمیقاً به استراتژی تجارت TLS تمرکز خواهد کرد.

یک الگوی شمع معکوس در سطوح یک روند صعودی ظاهر می شود

یک سفارش UP را باز کنید وقتی که: قیمت با روند شمعدانی مانند Bullish Pin Bar ، Bullish Engulfing و Morning Star سطح را در یک روند صعودی دوباره آزمایش می کند.

استراتژی 3: الگوهای شمع معکوس در یک روند صعودی

همیشه نمی توانید روند صعودی داشته باشید. قیمت همیشه برای ایجاد الگوی شمعدان سطح قبلی را دوباره آزمایش نمی کند. بنابراین ، این استراتژی معاملات گزینه های باینری متولد شد. نام آن TS (روند و سیگنال) است.

یا می توانید آن را ساده تر بدانید: قیمت در یک روند صعودی سیگنال های تجاری را ایجاد می کند که الگوهای شمعدانی معکوس صعودی قابل اعتماد هستند. این زمانی است که می توانید سفارشات UP را باز کنید .

الگوی شمعدانی معکوس در یک روند صعودی

در نتیجه

  • روند دوست ما است. بی شک ، روند بهترین دوست معامله گران است. و اصل این است: روندهایی وجود دارد ، معاملات انجام می شود. هیچ روندی به معنای هیچ کاری نیست.
  • در یک روند صعودی ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر سیگنال باشید و سفارشات UP را باز کنید. تشخیص اینکه بازار در یک روند صعودی قرار دارد برای شما دشوار نیست. با این حال ، انتظار با صبر و حوصله برای نقاط ورود بسیار دقیق بسیار دشوار است.
  • Bullish Pin Bar ، Bullish Engulfing و Morning Star 3 الگوهای دقیق شمعی هستند که به عنوان سیگنال های ورود در روند صعودی استفاده می شوند.
  • نمودار شمعدان ژاپن را باز کرده و تاریخچه قیمت را مرور کنید. تأیید کنید آیا دانشی که امروز در مورد How to Trade Blog خوانده اید صحیح است یا خیر. ما مقالاتی خواهیم داشت که در مورد استراتژیهای تجارت با استفاده از روندها و الگوهای شمعدان توضیح داده شده است. لطفا منتظر آن باشید

لطفاً این مقاله را مجدداً با جزئیات بخوانید. زیرا به احتمال زیاد پول شما از دانش موجود در این مقاله بدست می آید. من مقالات مفصلی در مورد هر استراتژی خواهم داشت ، که مثالها و نحوه باز کردن سفارشات خاص در معاملات گزینه های باینری را آورده است.

امیدوارم این مقاله به شما کمک کند تا درک کنید روند صعودی چیست و همچنین چگونگی شناسایی و استفاده از آن در تجارت.

خطوط روند (Trend Lines)

گفتیم در یک بازار صعودی شاهد نظم خاصی هستیم که بر روی قله‌ها و دره‌های نمودار بوجود میاید به اینصورت که هر قله به اندازه یک پله بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد و همینطور، هر دره‌ به اندازه یک پله بالاتر از دره قبلی تشکیل می‌شود. در بسیاری از مواقع این دره‌ها همگی با یکدیگر هم‌راستا شده و بر روی یک خط مستقیم و مورب قرار می‌گیرند. به این خط اصطلاحا خط روند صعودی یا Up Trend می‌گوییم که نقش یک محدوده حمایتی را برای نمودار ایفا می‌کند. این خط درواقع میزان میل و اشتیاق بازار به صعود را نشان می‌دهد و هرچه شیب آن تندتر باشد یعنی قدرت و شتاب صعودی بازار بیشتر است.

خط روند صعودی خط موربی است که دره‌ها را در یک بازار صعودی، به یکدیگر متصل می‌نماید. این خط درواقع محل احتمالی تشکیل دره‌های بعدی را نشان می‌دهد. حتی با اتصال دو دره متوالی نیز می‌توان یک خط روند صعودی را ترسیم نمود، اما ترجیح می‌دهیم خط روند صعودی را حداقل با اتصال سه دره متوالی و هم‌راستا تعریف کنیم.

در یک بازار صعودی حتما باید هر دره به اندازه یک پله بالاتر از دره قبل قرار داشته باشد، اما الزامی به وجود چنین نظم دقیقی بر روی قله‌ها وجود روند صعودی یا Up Trend ندارد. به همین دلیل خط روند صعودی حتما باید بر روی دره‌ها رسم بشود، نه قله‌ها. و ترسیم خط روند صعودی بر روی قله‌ها اصولا امر بی معنایی است، اگرچه ممکن است بعضا چنین نظمی بر روی قله‌ها نیز تصادفا بوجود آمده باشد. در تصویر زیر می‌توانید خط روند صعودی ترسیمی بر روی نمودار دلار آمریکا به فرانک سویس را مشاهده کنید:

خط روند صعودی درواقع سود مورد انتظار معامله‌گران را در طول زمان نمایش می‌دهد. این سود ممکن است برابر با نرخ بهره بانکی، نرخ رشد متوسط بازار ویا هر مقدار دیگری باشد که ناخودآگاه تبدیل به بهره مورد انتظار معامله‌گران گشته است. هرچه شیب این خط تندتر باشد یعنی انتظار معامله‌گران برای کسب سود بیشتر است. کف بازار مرتبا بالا و بالاتر میاید زیرا معامله‌گران که نگران جا ماندن از بازار هستند سعی می‌کنند هربار خریدهای خود را اندکی زودتر و گران‌تر از موعد قبل انجام دهند. فروشندگان نیز که انتظار کسب یک سود حداقل را دارند، حاضر به فروش ارزان‌تر از این مقدار نیستند. برایند نیروهای فوق موجب می‌شود کف بازار با یک شیب تقریبا ثابت و مشخص مرتبا بالاتر بیاید.

در یک بازار نزولی، قدرت بطور کامل در دست فروشندگان است بنابراین سقف بازار(یعنی قله‌ها) مرتبا پایین و پایین‌تر می‌رود. به خط موربی که قله‌ها را در یک بازار نزولی به یکدیگر متصل می‌نماید اصطلاحا خط روند نزولی یا Down Trend گفته می‌شود، این خط درواقع محل احتمالی تشکیل قله‌های بعدی را نشان می‌دهد

به نظر می‌رسد خطوط روند اگر شیب بسیار تند یا بسیار کند داشته باشند، عمر کوتاهی داشته و نمی‌توانند در بلندمدت دوام بیاورند. خطوط روند که شیب تقریبا 45 درجه(یعنی یک به یک) داشته باشند بهترین و باثبات‌ترین شرایط را برای یک روند پایدار در بلندمدت پدید می‌آورند.

هنگام ترسیم خط روند باید حتما تمامی پیوت‌های مجاور بهم را به یکدیگر متصل نمایید و پریدن از روی یک قله یا دره، و اتصال سایر قله‌ها و دره‌ها به یکدیگر صحیح نمی‌باشد. بعنوان مثال خط روند ترسیمی در تصویر زیر اشتباه است زیرا یک دره مهم را جا انداخته است. نمی‌توان دره شماره2 را جا انداخت و دره‌های شماره 1 و 3 را به یکدیگر متصل نمود:

گام ترسیم خط روند نباید یکی از پیوت‌های ماژور را رج زد. وقتی می‌گویم خط روند در تصویر بالا اشتباه رسم شده یعنی این خط هیچگونه خاصیت حمایت‑مقاومتی خاصی ندارد و هنگامی که قیمت به این خط نزدیک بشود نمی‌توان انتظار واکنش مناسبی را از جانب بازار داشت. یادتان باشد تحلیل تکنیکال صرفا نقاشی کردن بر روی چارت نیست! هریک از خطوط ترسیمی بر روی نمودار حتما باید معانی و کاربردهای مشخصی داشته باشند، وگرنه ترسیم آنها بی‌معنی است. خطوط روند صحیح در نمودار قبلی باید بصورت زیر رسم بشوند:

اینبار خطوط روند به درستی رسم شده‌اند و هنگامیکه قیمت مجددا به خط روند دوم برسد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد واکنش مناسبی از جانب بازار باشیم. حتی احتمال تشکیل یک دره جدید بر روی این خط نیز وجود خواهد داشت درحالیکه در تصویر قبلی، به احتمال زیاد قیمت به سادگی از درون خط قرمز رنگ عبور می‌کرد و هیچ واکنش خاصی به آن نشان نمی‌داد.

در بسیاری مواقع ممکن است بازار به تدریج شیب حرکت خود را تغییر داده و سرعت حرکت قیمت افزایش یا کاهش پیدا کند. در چنین مواقعی شما نیز بعنوان یک تحلیلگر باید مرتبا شیب خطوط روند ترسیمی بر روی نمودار را بروزرسانی نمایید. بعنوان مثال در تصویر قبلی همانطور که مشاهده کردید شیب خطوط روند به تدریج کاهش پیدا کرده بود. در تصویر زیر افزایش شیب خطوط روند را بر روی نمودار قیمت جهانی طلا مشاهده می‌کنید. کاهش یا افزایش شیب خطوط روند در نمودارها معمولا امر رایجی است و بویژه در تایم‌فریم‌های بلندمدت به کرات دیده می‌شود. در برخی مواقع ممکن است با رسم نمودار به مدل لگاریتمی، مجددا این خطوط بایکدیگر هم‌راستا بشوند.

هنگام ترسیم خطوط روند دچار وسواس بیش از حد نشوید. اگر بخواهید دقیقا نوک تمامی قله‌ها و دره‌ها را بهم وصل کنید حتی صرفا یک خط روند کاملا ایده‌آل را نیز نمی‌توانید هرگز بر روی هیچ نموداری پیدا کنید! پس وسواس را کنار بگذارید و صرفا سعی کنید خطوطی را پیدا کنید که بطور تقریبی بیشترین تعداد قله‌ها و دره‌ها را شامل بشوند. مسلما برخی از این قله‌ها و دره‌ها اندکی بالاتر یا پایین‌تر از خط روند ترسیمی قرار خواهند گرفت.

سوال رایج که اغلب توسط نوآموزان پرسیده می‌شود این است که «آیا خطوط روند را باید حتما بر روی نوک شاخ و دم کندل‌ها رسم کنیم یا بر روی نقاط بسته شدن کندل‌ها؟!» جواب این است که هیچ فرقی نمی‌کند! شما می‌توانید هرطور که دل‌تان خواست این کار را انجام بدهید! صرفا کافیست بتوانید نظم حاکم بر نمودار را کشف نموده و مسیر حرکت قیمت را بدرستی حدس بزنید. هر روش و قاعده‌ای که به شما در این کار کمک کند مورد قبول قرار خواهد داشت. هرچند که پاسخ تئوریک به این سوال این است که «خطوط روند را باید از نوک قله‌ها و دره‌ها رسم نمود» ولی واقعا فرقی نمی‌کند. بازهم تاکید می‌کنم که سعی کنید در تحلیل نمودارها دچار وسواس بیش از حد نشوید. تنها چیزی که مهم است این است که بتوانید یک نظم تقریبی را در تاریخچه قبلی نمودار پیدا کنید و امیدوار باشید که این نظم از این به بعد نیز کماکان در آینده ادامه پیدا کند.

نکته مهم دیگر این است که اگر فاصله قیمت از یک خط روند بیش از حد زیاد بشود در اینصورت اعتبار خط مذکور تا حد زیادی از دست خواهد رفت. قیمت در رفت و برگشت‌های مکرر خودش باید فاصله معقولی را از خط روند حفظ کند و درصورتیکه این فاصله بیش از حد زیاد بشود نمی‌توان انتظار داشت خط روند کماکان خاصیت حمایت-مقاومتی‌اش را به خوبی حفظ نماید. بعنوان مثال در تصویر زیر قیمت سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران(فلوله) آنقدر از خط روند صعودی‌ دور شده است که درصورت نزول مجدد قیمت بسمت خط روند مذکور بعید است این خط بتواند وظیفه‌اش را به درستی ایفا نموده و مانع از نزول قیمت بشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.