اوراق مرابحه چیست؟


اوراق مرابحه چیست؟

����������e�X�[�u,��;�)'��f �Ł�ٲlE�3����[�qo���#�ݍ�E�� >� �d�����xpO�.H�5;���%�t[������F��Nv?�]`gB���|�s���Q���Ҝ�]~O�q� �5\���$�>-�M���ݷ��ز�=3��H��w����jI��iq�hJw#�UP�xJ�ڸ�ƕ�p-8�⮹��Z��*���M���9a��+��]�i n]��R���?�!ne|: >z���� b��Rt����Z@'Q��D��0 �,����(�u��;�v[>�B��f��=��/\ �V1�LH���p����?uɷ�_Ѩi���I�?h9j�'��� qI�.w`�FL~M���K�ߒ��?�1���g������Iy�lkz���-2|k�|Wp>�(����A��[ �h3�AO�KI�E5ݻH��Ec�iJ�FЯ>���g�1Q ]��m�m'�L_ƣl��(5���*c�'�p�1��l[�~ID� [O'!�6��Y���1��l۱�1]k��"ۖ�'1۶��e��Y�+���Wٶg�8eۢ��� o c˱d�Ά���Ɇ����(o,���9�C2= �����L�?��)�'WJZ6� s��0&m8�;��X��K���d��L�2���WZ���d�U!>*���G R�4~�K��P`/��7&2pi]�@���R�ؑ1w��Y1�Qr����R!��TDr� �R QAC:AR�4���� B���5���w�: ��3p�U� OC�P�������Pb�l�5�A�)7,r�I5�Pʓ��Vj �m'���DJ�Ě���� ��G%Jk3�^3,1p'_�0t4 þ>]�] ��Qbꅠ�e�\7��Gn��>�G �HnTG�CY���� _��B����h��"i���q�#���C7S��(1O�Ֆ��ͨ5�� 'Q�I@WPM���f'�P�b�QG�nv�Lj�u1�P��|�����]Z/&~�"/�I��a����?R�1�e����G����[���&����x0K� ɥz������߉��L!RGk�A���ׯ�u��=$��O*O�[��̽�Zӹ����C7&_�0�a�+k�䗠/�.ԛB���qУt^cy���#��4����ћ|Ճ�EN��_v�/r�S��]���9 >�����d�S�.'l9C ���|/gtez����@�6�%�|oa�eQ�U��_�h9Q��6����s=�äG������a�Mr�0�ENr�0�C�� 7ގ�>�/��#�m�+1�7�]:s�́�_�]�c_g�0��y��0ֲ7�1 RN�/�'��RA:($[�C�!RI:,&����,���*�1�8�*�*�J�I'���tR:I�S�)��t�Ԑ�@�ׄ�?GjIqR�-��Γ:����t�ԓ�xR_��h��h��KI�%���ƀ�瀘� �DJ�4E�TE�4C�4GĴ@ĴD���4������Zb(z8D��c�豔��(@ Ő5b(b�F%��P$�!��"z�=ҏҏ���|�ѣB��O�O�[� �F��1:D���I��"i`�"�"�YZ*-�P�D�Bĸ"J #J� J�%E%�WDI1D���8��[�Q �Q����Dd�#2�n��b��>ঘ(���#&�>�/DC @�1@�q�DiĄ+b� 1Q 1Q1ᆘ(�h(�hpC4�b��IW����[�-@�>�>���PHP �/��^ ��$R���ц��O��_a�q�RNY]Y�eCeC�G�Aف�> �]y,�oGeG�(;+�V�]كX*<)È����/�S�W�'���D��N�Q+�W'�e4�)G)GG�h�X⤜��I��s��H1� �R�؂�T���L��5�� .��[��[�t���uZ����5Z����~�KYv;��b��+��b׳[p��tm[��q]�����:*�='p�¹q����s\].�kε�:s!\8� ᢸ��hH�,Ę�M�fs �e�.����΄ʩ�sg� �[����p��.Y���*lJ�F�(� ��1���T��5J��wd�hZ��Ϩ�ahz>g$�%��O =ƅ�d�����(� k~�^=���� ��C^ٞ��ܔ�=H-�H�rJM��HQ���H�_#������3d ֬�Q�j?\ʼn��R���`/F��#aHc�.G�iQL u5�Tֽ�Ѝx'���bHٍ�?~��Һ^X�u�G �m9@9P�@�P�Ze�Wz#.Å��܈��N�p��je�`�J*#E���G���c �)q�b��� [� ���>J���i��ٶ�B�Sx7򍼧�;� ��☂Y�mf� �.< ݲ>+�&0y��ʣ��H� �GU��K����Re��e�3�jD?����j, �ÐX3�[#�Կ���4�7F]J��>e�>L��$ 㕭>g�W2�[sii�������B�\�[������2ŷ��6�TJ儥 =��(Z�阑gCJa�8�� ��y8]meU��\+��,G� �(gnXy������r�>�7y��ŕP9�L�+��C�;�s��L�P�?ѳЈ�ep���)RRг �C��ݐ����Kb���"+Ͼ�'Ϙ��ce�6H��/� �����s�\�T�[�G���̭ 8/,σ�H�p����ky���3CZu�y��fH���$y �(� t�:�ܓ�vU`� ��n�:��>p~O!�F�?–��G�U*"e$q�̐���� �_"�oD]�w��o�,�,��R�Q�U�*���啕���l��Ϻ�=(�1���1R�ە�A�d C�e �!J�U�t��S��� ���?Z�,Z� �����r?� P[ݨ�_�]����Ƿ^ΐqőʸ���~�!R���olp暍D�B�jM]߁��8�oB��Hq~��LH�q���J6hL;�֝�unh�y��h�Cd�^�+��#����@v���r��+�ù"U�֒��d�B��F�`"�a�? �3e�G���š�4�B~˄�ǡ�Ý2�CG�q�i>�e�,��>�4���� t��$G���0�G��x��S�Ơa��fY#�5��� �Է��8���8sF^���]N�;e>�k>��Oe�W�FԪUSR]�\՜4[�H3!^�K���Ad����[�TwWw'�ԡ�d�z�z5�]w�'�Z�f�f�Gw\�+٫�����~���R�t�<)����c�w�C���c�~ ��R�i�Ē># � ��� 1�J�N4=�D6�y)�g]�g��.̓�� -E+�U,,]�Ģ�?�2�?cL��ʷ"n!ef�k��~�twq�8�4Ý Cq'�p�ӝ�V ��Ý6՟�+�.I.w�����=. ��Ś���/��⮤�_�K�],C�ώ�0L�[?;�o�J�>���3/�7�t��x�N�|Q�~A�Y,�/i�>�H��ڏ��q��V|k��6PllL����@�k��� ]2M�@��7%� SZ��&i�H�ȩK�k|ce��� ��@��:��j��3���%>z�WĢ���u��[�ij��œA�+|fON������A�ɓ��cq�H�e�2dzY`[���0����q�X]����������V[ZD�B�N]�ƞ�b����>�3�ߒ��������J~l�u��o��7E���[-ate-ڒ���=�E�%RGT�R���I#�Yt!M�Bb!�\,&z�]bIћ�[K��I�W�#���b �L����ꤻXC�IB�:b+��mCa�fCFHv��L�*DF�����Xh�ş�+�� �aޙ,�o����>�G�gu�n� �)����I�n��9$��y@) ��p�� ��Fz��B���*;�RcH�>�|��f����s>`����KM �4��õƐ����t����[���� � �n6�Y�wP���`h�_�SGt�:~�%�Z��������$�[�9s�?�0�9�c��;�g���|2]��t2�Đ[d\+�&�pp��z��2��-���W�K�w�]�]��#�rSW_�����t0��K�B�H]� F�A 3Ü�0��݆����>(�![�_axJ �B0 ?���(�y>�#Ͽ^���~]4҃������h�1�g���d����ڣ_�e�ؘ����+�eo[>K��+Y>'K��`lD���"��������iI�('|�S�4"�Iқ�"]I\���4KL!,�_Ω���MCúz6����%�zU>m^��rz_o�2~eJ��[?�[���_���z[��V�h�(0Ȼ���|[ �zh����\��p�Ѥa��e|� o�6,tzٿ����m�=g���:��ƛ��k� ~�ʂ��^Y7h�ݛCҎv��;�����z,j>�u,slz�a潚��$|��x���:��D� y]��v# !�O^.�� 4�;l^k��Ɔ>[e�w�����y��.MB��C�T���载Q������>�p���Y�>��g|�e� ��zo��~�ҝ�t��Y�\�Ҟ�>J�y��*���ů�w�N>>eJw N�k�w�hq>z��׷�ְU'�3�V��j��>��]���`���x�>=�~�;���fz�V�T`�l3Hт�"BoGW1�A��I:q�Y�Xj��hq0�k�%�#/=>�tz���/�:6��xh-���O>��aN����﷨��1w��������1��u��J���3�[��:.y��������GJ��nS���U�������������О��p�֦R�I����/z�MQ��O]V�n|q�v��[=]��\\�R�K� �v�*�'��p`��z��SϢ�mV�������Ͼ�[PY��0���E!�džTX>,���>�������nPjk�.���o�����˪��5򷍻zN�kL�5���_tU�/��˯a��w������;��mf�eCZ��ku�+��C��޶�K�wY�ۻc`��S����wX˿�u�鏅��p�w�����?��w�>�I�:��x|���� ���k���o� ���~b�SbT��6��7�oS�r����� ��YY��"?Vj�I逩�wO�����e�� vR�Ϯ��qK���N�� �t҄��8�7a;�:��3�m�O�]��4z���4�yL`���f�T�Ի7(O�nh���N]]����/4b0U�z_>i>)o�2���@��x�m)=��=:;��hq�����=��О^��2��k��g�� ;$�[y���z�|��.6���3ݱڴ����ݮ�����d���k|wl�G�.]|��ɉ��j���l� gc�)��]�������$v�ٻ�5���ݨY����>�)S��c^��/x7,~��g �Ժ��;��B��WZ�1� j����ٲn1E?bb�`�.�c��Eg�-��P��M���,[���W�g�r�Ϛ�uc��\��WV*���@�S���~(�zL�ѕ?�.6=�9RU�BS�����>��C���������'��P��Y����^>���A�ܸ��+�o�0;��3����M�W��v����ܛ�hY����� �y���;�s�򾶺�g��p���6�f�X\n~w�#��un[Y3�G�ʷ�$������T����G>*~�Q]?h�i��K;���8�H����0����tk�ٳ���?�>ո��>��ZW�����[#�\�ْy�J[�:�Z�@�s�s�c�~�����'�o��lUD� ��u���V �зu����͛ct?���!jp���j>������ ������]�j��p�'��[�څ;�~��يks]�(��F������� ͳ���f�9�f~7�nʁ�� � ����j5m�Ϸ����|�n��Y^ ��~0t̴Z��N�R�[�C�y��tmˉ��>�����ޑ�����9��iґ1���] �,��p�ױ��ߩ>;˯�����j��y6��E�ӷZ]h���Xk��^s��>��X�7[+r�jo)TuH���� ��T���i��b�5I�k;���lG���W�\ V�-�r��We�)�L��@�`��Ӄ����3ھsbws��ey���5�\ϣM��Yw0O ����w4��|�I�6��M�&��EsHڦ�1d s� o�8.�]�Ǜ�3 ���Q[]� /CIDToGIDMap /Identity /FontDescriptor > /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W 80 0 R >> ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 81 0 R /Type /Font >> endobj 83 0 obj > stream x��V=��0 ��+�N%�I���I�nd+:[h����PRvIv|E�d�"R�||�&�_��xY�%��ϟo�F0����8�7.o���`��A"�D �G�֝.���qLkl����@�`,Xހ�ӕ?>�-&���[؞��m`��][Y�H� �H7�!�6�0��Ȓs�1y��]FFQ�4 �7�q��d�z�>*����z�.|!V�1U l�p�݈9;�t='[� /X� �����8�6���+^�i�|�u�m�>��Z=�z�7Yȝ5�BM9B6 y��㱌��v�o��=�q1aDp�8�B|BǹH&13Q/�\/��H�"�P~� >> endobj 58 0 obj > endobj 10 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 28 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 9 0 obj [ 3 3 250 11 11 333 12 12 333 16 16 333 17 17 250 29 29 333 750 750 356 809 809 523 813 813 756 816 816 541 821 821 644 822 822 554 909 909 216 910 910 234 913 913 271 918 918 649 941 941 432 944 944 432 947 947 608 948 948 608 955 955 771 991 991 234 995 995 415 1003 1003 468 1006 1006 451 1011 1011 271 1012 1012 271 1020 1020 541 ] endobj 6 0 obj [ -771 -216 771 891 ] endobj 7 0 obj 771 endobj 18 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 100 beginbfchar endbfchar 30 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 17 0 obj [ 3 3 214 6 6 326 7 7 293 12 12 200 14 14 358 15 15 344 16 16 485 17 17 562 18 18 504 19 19 537 20 20 492 21 21 550 22 22 567 23 23 485 44 44 234 46 46 373 51 51 0 54 54 0 56 56 0 57 57 0 61 61 0 76 76 338 77 77 334 80 80 292 82 82 449 87 87 180 88 88 349 89 89 194 90 90 283 91 91 755 92 92 826 93 93 180 94 94 349 97 97 262 98 98 349 99 99 755 100 100 826 101 101 260 102 102 349 103 103 755 104 104 826 105 105 253 106 106 349 107 107 613 109 109 546 110 110 602 113 113 546 115 115 613 117 117 546 118 118 602 119 119 613 120 120 670 121 121 546 122 122 602 123 123 437 124 124 557 125 125 437 126 126 557 127 127 375 128 128 453 129 129 375 130 130 453 131 131 375 132 132 453 133 133 928 134 134 1020 135 135 597 136 136 711 137 137 928 138 138 1020 139 139 597 140 140 711 141 141 937 142 142 991 143 143 619 144 144 672 145 145 937 147 147 619 148 148 672 149 149 655 150 150 704 151 151 496 152 152 545 155 155 496 156 156 545 157 157 579 158 158 598 159 159 442 160 160 374 162 162 598 163 163 442 164 164 374 165 165 744 166 166 821 167 167 310 168 168 383 169 169 615 170 170 716 171 171 310 172 172 383 173 173 851 174 174 990 175 175 379 176 176 528 179 179 379 180 180 516 181 181 591 182 182 655 183 183 175 184 184 300 185 185 473 186 186 563 187 187 344 188 188 443 189 189 607 190 190 673 191 191 180 192 192 349 193 193 381 194 194 449 195 195 371 196 196 479 197 197 436 198 198 456 201 201 674 202 202 698 203 203 260 204 204 349 211 211 541 212 212 621 ] endobj 14 0 obj [ -1020 -546 1020 1038 ] endobj 15 0 obj 1020 endobj 26 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end اوراق مرابحه چیست؟ endstream endobj 25 0 obj [ 3 3 277 ] endobj 22 0 obj [ -277 -211 277 905 ] endobj 23 0 obj 277 endobj 65 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 3 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 64 0 obj [ 3 3 250 17 17 250 765 765 525 ] endobj 61 0 obj [ -525 -216 525 891 ] endobj 62 0 obj 525 endobj 73 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 72 0 obj [ 3 3 277 ] endobj 69 0 obj [ -277 -211 277 905 ] endobj 70 0 obj 277 endobj 81 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 80 0 obj [ 3 3 226 ] endobj 77 0 obj [ -226 -268 226 952 ] endobj 78 0 obj 226 endobj 2 0 obj > endobj 1 0 obj > endobj 85 0 obj > endobj xref 0 86 0000000000 65535 f 0000662289 00000 n 0000662159 00000 n 0000166136 00000 n 0000000009 00000 n 0000000035 00000 n 0000656369 00000 n 0000656406 00000 n 0000000058 00000 n 0000656018 00000 n 0000655249 00000 n 0000074661 00000 n 0000075133 00000 n 0000075160 00000 n 0000660143 00000 n 0000660184 00000 n 0000075184 00000 n 0000658649 00000 n 0000656425 00000 n 0000094927 00000 n 0000095406 00000 n 0000095433 00000 n 0000660623 00000 n 0000660661 00000 n 0000095457 00000 n 0000660595 00000 n 0000660205 00000 n 0000162192 00000 n 0000162670 00000 n 0000166069 00000 n 0000310980 00000 n 0000166299 00000 n 0000308863 00000 n 0000310883 00000 n 0000314401 00000 n 0000311144 00000 n 0000314334 00000 n 0000317046 00000 n 0000314565 00000 n 0000316979 00000 n 0000320399 00000 n 0000317210 00000 n 0000320332 00000 n 0000323838 00000 n 0000320563 00000 n 0000323771 00000 n 0000327707 00000 n 0000324002 00000 n 0000327651 00000 n 0000331949 00000 n 0000327871 00000 n 0000331882 00000 n 0000335945 00000 n 0000332113 00000 n 0000335878 00000 n 0000339675 00000 n 0000336109 00000 n 0000339608 00000 n 0000655085 00000 n 0000339839 00000 n 0000339866 00000 n 0000661149 00000 n 0000661187 00000 n 0000339890 00000 n 0000661099 00000 n 0000660681 00000 n 0000406973 00000 n 0000407451 00000 n 0000407478 00000 n 0000661625 00000 n 0000661663 00000 n 0000407502 00000 n 0000661597 00000 n 0000661207 00000 n 0000474821 00000 n 0000475299 00000 n 0000475326 00000 n 0000662101 00000 n 0000662139 00000 n 0000475350 00000 n 0000662073 00000 n 0000661683 00000 n 0000653776 00000 n 0000654254 00000 n 0000655007 00000 n 0000662338 00000 n trailer > startxref 662584 %%EOF

اوراق مرابحه چیست؟

دانشنامه اصطلاحات اقتصادی؛

اوراق مرابحه چیست؟

عصر اعتبار- بیع مرابحه قراردادی است که در آن فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­‌کند.

اوراق مرابحه چیست؟

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از میزان، یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که در آن فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­‌کند.

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.

برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از:

1- اوراق مرابحه تأمین مالی
2- اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
3- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری
4- اوراق مرابحه رهنی

اوراق مرابحه چیست؟

دانشنامه اصطلاحات اقتصادی؛

اوراق مرابحه چیست؟

عصر اعتبار- بیع مرابحه قراردادی است که در آن فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­‌کند.

اوراق مرابحه چیست؟

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از میزان، یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که در آن فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­‌کند.

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.

برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از:

1- اوراق مرابحه تأمین مالی
2- اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
3- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری
4- اوراق مرابحه رهنی

مرابحه چیست؟ | معنی مرابحه

مرابحه چیست؟ | معنی مرابحه

زمانی که یک فروشنده قصد فروش یک کالا را دارد و قیمت تمام شده کالا را به خریدار می گوید و در عوض تقاضای مقدار مشخصی سود می کند، به این بهره کاری مرابحه می گویند. در ادامه به توضیح مفصل آن و فرق آن با فروش اقساطی و نظر رهبر انقلاب درباره پرداخته شده است.

مرابحه چیست ؟ مرابحه یکی از عقود اسلامی است و عبارتست از « فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.» مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است و برای تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده قرار می گیرد. مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی یا کالاست. در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می فروشد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می شود. لغت مرابحه از کلمه «ربح» گرفته شده است که به معنی «افزایش» است. مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی های پولی همچون پول نقد و اسناد دریافتنی) به فروشنده می پردازد. فروش کالا در عقد مرابحه می تواند به صورت نقدی یا اقساطی باشد. در بیع مرابحه فروشنده (بانک) هزینه تمام شده تحصیل دارایی ( کالا ) اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی (mark – up) به عنوان سود می کند. مرابحه ابزار مهمی برای حمایت از تأمین مالی نیازهای خانوارها به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت های اعتباری خواهد بود که می تواند موجب رونق جدی کارت های اعتباری شود. فرق مرابحه با فروش اقساطی چیست؟ بیع مرابحه به معامله ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران تر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله می تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد. فروش اقساطی (نسیه)، معامله ای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می اوراق مرابحه چیست؟ شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده‏ و سود و به طور کلی خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست. اوراق مرابحه در بازار ثانویه، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد ضمن آنکه بازدهی ثابت این اوراق، ریسک پایین آن و سر رسیدهای کوتاه مدت این اوراق آن را جزو اوراق جذاب برای سهامداران خواهد کرد. اوراق مرابحه یکی از انواع صکوک مطرح در سطح بازارهای بین المللی اسلامی و قراردادی است که شامل فروش یک کالا با در نظر گرفتن بهای تمام شده آن و افزودن مبلغ معینی به عنوان سود به خریدار است. به طور مثال اگر کارخانه ای به خط تولیدی نیاز داشته باشد، یک نهاد تأمین مالی کننده خط تولید مورد نظر را به صورت نقدی خریداری می کند و با افزودن 10 درصد سود به آن کارخانه می فروشد. اوراق مرابحه عمدتاً با سررسید کوتاه مدت یک ماه تا 9 ماه) هستند. بالطبع هرچه مدت سررسید کمتر باشد نرخ سود متعلقه هم کمتر می شود چرا که اصل و سود اوراق در مدت زمان کمتری وصول می شود. دارندگان این اوراق به صورت مشاع، مالک دارایی مالی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل می شود و در این اوراق دارندگان آن با سرمایه خود کالایی را خریداری کرده و با افزودن درصد معینی سود آن را در اختیار بانی می گذارند. این اوراق از انواع اوراق بهاداری هستند که بازدهی ثابت دارند .این اوراق نرخ سود ثابتی دارند و ملاک بررسی آنها هم بر مبنای محاسبات مالی و فنی با در نظرگرفتن مدت زمان، ریسک بازپرداخت اوراق در سررسید معین و هزینه های مربوط به تهیه کالا محاسبه می شود. ساختار اوراق مرابحه باید به تصویب شورای عالی بورس برسد و پس از تصویب در شورای عالی بورس جهت اجرا و تصویب سایر دستورالعمل های لازم به سازمان ابلاغ خواهد شد. می توان از توانمندی های شرکت بورس کالای ایران برای موفقیت هرچه بیشتر اوراق مرابحه استفاده کرد، این اوراق در بازار ثانویه معامله می شود و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. علاوه بر اینکه به دلیل بازدهی ثابت این اوراق، ریسک آن پایین تر است و وجود سررسیدهای کوتاه مدت این اوراق آن را جزو اوراق جذاب برای سرمایه گذاران خواهد کرد؛ بر این اساس می توان سرمایه گذاری در این اوراق را برای سرمایه گذاران تازه وارد و غیر حرفه ای توصیه کرد. شرکت هایی که به دنبال تامین مالی از طریق اوراق صکوک مرابحه هستند از طریق نهاد واسط و شرکت مدیریت دارایی های مرکزی و این اوراق را انتشار می دهند. این اوراق نیز مانند اوراق اجاره بستری را برای حضور سرمایه گذاران و وجود بازار سرمایه ای کارا فراهم آورد.

مزایای استفاده از عقد مرابحه در نظام بانکی

بررسی ها نشان می دهد که پرهیز از نرخ های غیرمتعارف بانکی، جلوگیری از فاکتورسازی صوری، امکان تنوع بازپرداخت و مطابقت با بانکداری بدون ربا، از مزایای استفاده از عقد مرابحه در نظام بانکی است.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در ابتدای دهه 90 به پیشنهاد سیاست گذار پولی و با استناد به ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه با تصویب دولت عقد مرابحه به عنوان یکی از عقود معتبر بانکی، به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق شد. مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده قیمت تمام شده اموال یا خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و با اضافه کردن درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. نکته قابل توجه این است که در عقد مرابحه، اوراق مرابحه چیست؟ تسهیلات اعطایی معطوف به موارد خاص نشده است و با توجه به این موضوع، در نتیجه متقاضی دریافت تسهیلات بر اساس عقد مرابحه نیازی به ارایه فاکتور مشخص برای دریافت این نوع تسهیلات را ندارد. در نتیجه افراد می توانند به منظور رفع نیاز واحدهای تولید، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ماشین آلات؛ تاسیسات، لوازم منزل و حتی خدمات شامل شهریه دانشگاه، ازدواج، تاسیس شرکت و سایر موارد درخواست کرده و آن را به متقاضی واگذار کنند. علاوه بر این، عقد مرابحه مانند فروش اقساطی از عقود مبادله ای با پیش بینی بازده معین محسوب می شود، اما به دلیل تنوع کاربرد، انعطاف پذیری بالا، شیوه های مختلف بازپرداخت و انعکاس واقعی اجرای بانکداری اسلامی، نسبت به سایر عقود مزیت دارد. به عنوان مثال، وام خرید کالا به شیوه اقساطی تنها منحصر به کالاهای مصرفی است که تنها با ارایه فاکتور این کالاها پرداخت می شود، اما تسهیلات عقد مرابحه را می توان برای تمامی کالاهای مصرفی وخدماتی اوراق مرابحه چیست؟ مورد نیاز خانوارها، موسسات، صنعتی و بازرگانی استفاده کرد. از طرف دیگر، روش بازپرداخت فروش اقساطی معمولا به صورت تدریجی بوده که با توجه به شرایط مشتری می توان نوع بازپرداخت را به شکل تدریجی فرآهم کرد. اما یکی دیگر از مزایای بهره گیری از تسهیلات عقد مرابحه کاهش نرخ سود بانکی است.

نکته قابل توجه دیگری است که می توان با استفاده از عقد مرابحه نسبت به انتشار اوراق مرابحه نیز اقدام کرد و این موضوع باعث می شود ابزار لازم در بازار اوراق مهیا شده و این بازار از تنوع بیشتری برخوردار شود. سرانجام این که ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تایید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی بر آن وارد نیست. این موضوع در کمیته فقهی شورای پول و اعتبار نیز مورد تایید قرار گرفته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.