همگرایی و واگرایی


متغیرهای واگرا و همگرا در روابط ایران با جهان عرب چشم‌اندازی بر تمدن نوین اسلامی

روابط ایران و کشورهای عربی با پیشینه تاریخی مشترک از دوران باستان تحت تاثیر برخی عوامل واگرا و همگرا، در یک فرایند زمانی دستخوش تغییر و تحولاتی بوده است. این روابط به رغم اشتراکات فرهنگی-تاریخی متعدد، تحت تأثیر متغیرهـای عدیـده‌ای همچون تفاوت نژادی، زبانی و یا مذهبی آنها در طول تاریخ به ویژه دوره معاصر، هیچ‌گاه در حد مطلوبی ارزیابی نشده است. این در حالی است که به دلیل اشتراکات مهم دینی، تاریخی و فرهنگی؛ دشمنان واحد؛ گستردگی مرزهای مشترک و تداخلات قومی و مردمی، امروزه اقتضا دارد به منظور افزایش کاربری‌های لازم در سطوح منطقه‌ای و جهانی رابطه ایران و کشورهای عربی به سمت تنش‌زایی و همگرایی بیشتر سوق داده شود. در این پژوهش، نگارنده با هدف پاسخ به چگونگی شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی تحت تاثیر متغیر رابطه ایران با جهان عرب، با استفاده از روش تحلیل محتوای داده‌ها، تلاش نموده است تا پس از بررسی متغیرهای واگرا در روابط ایران با کشورهای عربی، به ارزیابی راهکارها و عوامل بهبودی این روابط و تعامل و همبستگی ایران با جهان عرب در پرتو پیوستگی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی بپردازد. بر اساس یافته‌های این نوشتار، از یکسو با تقویت عوامل همگرا و تکیه بر اصول مشترک؛ و از سوی دیگر تضعیف عوامل واگرا می‌توان ضمن بهبود روابط دوجانبه، بستر تحقق تمدن نوین اسلامی را در گستره جهانی فراهم نمود.

بررسی تاثیر زاویه همگرایی-واگرایی بر مشخصه‌های احتراقی مخلوط پیش‌آمیخته هیدروژن - هوا در یک میکرولوله همگرا – واگرا

در مطالعه حاضر، مشخصه‌های احتراقی مخلوط پیش‌آمیخته هیدروژن-هوا در میکرولوله‌های همگرا-واگرا، با استفاده از شبیه‌سازی عددی فرایند احتراق، بررسی شده است. هدف این همگرایی و واگرایی همگرایی و واگرایی پژوهش بررسی تاثیر سرعت جریان ورودی و زاویه همگرایی-واگرایی بر مشخصه‌های احتراقی شامل بیشینه دمای شعله، موقعیت شعله، حدشعله‌وری بالا و ضخامت شعله در قطر در محدوده قطر خاموشی شعله است. معادلات همگرایی و واگرایی حاکم به‌صورت سه‌بعدی و گذرا درنظر گرفته شده‌اند و از مکانیزم شیمیایی جزئی واکنش هیدروژن و هوا استفاده شد. نتایج نشان دادند که سرعت جریان ورودی بر موقعیت شعله درون میکرولوله تاثیر می‌گذارد و بیشینه دمای شعله متاثر از موقعیت قرارگیری شعله درون میکرولوله تغییر می‌کند. کمترین دمای شعله در یک نسبت هم‌ارزی مشخص زمانی ایجاد می‌شود که شعله در قسمت گلوگاه قرار گرفته باشد. مشخص شد که سرعت جریان ورودی و قسمت گلوگاه تاثیر مستقیمی بر ضخامت و کشیدگی شعله دارند. افزایش ضخامت و کشیدگی شعله در سرعت‌های زیاد، برای میکرولوله‌های با قطر گلوگاه کم، موجب بیرون زدن قسمتی از ناحیه احتراق از میکرولوله و درنهایت خارج­ شدن از حد شعله‌وری بالا می‌شود. از مقایسه نتایج با یک میکرولوله با مقطع ثابت و ابعاد مشابه مشخص شد که ایجاد ناحیه گلوگاه در میکرولوله‌ها موجب افزایش حد شعله‌وری بالا در آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • میکرولوله همگرا واگرا
 • حد شعله‌وری بالا
 • ضخامت شعله

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Numerical study of premixed hydrogen/air combustion characteristics in a converging - diverging micro tube

نویسندگان [English]

 • Pouyan Abbaspour 1
 • Alireza Alipoor 2
 • Yousef Tamsilian 3

3 Department of Oil, Gas & همگرایی و واگرایی Petrochemical Eng., Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz

In the present study, combustion characteristics of premixed hydrogen-air mixture in converging - diverging microtubes were investigated using numerical simulation of combustion process. The purpose is investigation of the effect of inlet velocity and converging-diverging angle on the combustion characteristics consist of maximum flame temperature, flame position, upper flammability limit and flame thickness. Governing equations were considered as three dimensional and transient with detailed chemistry mechanisms. Results showed that inlet velocity affect flame position in the microtube and maximum flame temperature related on the flame position will change. Minimum flame temperature in a specific equivalence ratio were occurred when the flame placed in the converging-diverging section. Inlet velocity and throat section have a direct effect on the flame thickness. Increasing the flame thickness at high inlet velocities for microtubes with low throat diameter causes to blow out a part of the flame. Compared to a microtube with the same dimensions, it was found that making a throat zone in the microtubes causes to increase the upper flammability limit.

هم‌گرایی و واگرایی در فرآیند انقلاب اسلامی

هم‌گرایی و واگرایی در فرآیند انقلاب اسلامی

تهران-ایرنا- میزگرد «هم‌گرایی و واگرایی در فرآیند انقلاب اسلامی» با حضور محمدرضا بهشتی و محمد باقر خرمشاد و با مدیریت عباس منوچهری در همایش «تأملات چهل سالگی» برگزار شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در ابتدا مدیر میزگرد گفت: مفهوم همگرایی با اینكه پیشینه دارد امروزه در حوزه‌ها و قلمروهای علمی درباره آن بحث جدی می‌شود و در بحث‌های فرهنگی و میان فرهنگی مقوله هم‌گرایی در كنار مقوله ائتلاف یا ادغام بسیار جدی مطرح است.

وی ادامه داد: واگرایی مسأله است و همگرایی راه حل؛ نحوه ادامه حیات برای پدیده ها و اموری كه مطلوب به نظر می رسد. فقدان همگرایی و وجود واگرایی برای جامعه یك چالش جدی است.
منوجهری در پایان مقدمه میزگرد عنوان كرد: برای جامعه پسا انقلابی واگرایی یك معضل یا منشاء آسیب های بسیاری بوده است و پرداختن مسأله واگرایی و موضوع یا ضرورت یا هنجار همگرایی بحث كلیدی و حیاتی ای است.

*** قانون می تواند محور همگرایی باشد
محمدرضا بهشتی در این میزگرد با ذكر خاطره ای از شهریور ماه سال 57 تصریح كرد: در آن زمان پیدا شدن یك نوع همبستگی عجیب در جامعه بسیار به چشم می آمد. در زمانی كه مردم در گسست به سر می بردند انگار یخ بین آدم ها آب شد و یك جوری به هم راه یافتند؛ پیوستگی در ابعاد بسیار زیاد اتفاق افتاد و دوم اینكه همگرایی در جهتی صورت گرفت كه توانمندی زیادی ایجاد كرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: تحلیل پدیده انقلاب و اینكه چگونه شد كه در برهه ای یك نوع پیوستگی و همگرایی پدید آمد فارغ از طرز نگرش به وضع موجود، بسیار حیاتی است. هنوز جای یك تحلیل جامع كه در افق گسترده ای صورت گرفته و از وجوه مختلف به موضوع پرداخته باشد، خالی است.

وی افزود: برخی تلاش ها برای تحلیل از منظر تك بعدی صورت می گیرد اما هنوز این مجال را نداشتیم كه از منظرهای گوناگون نگاه كنیم و یك تصویری ایجاد كنیم و نگاهی كه با فاصله بتواند خود ما را نقادی كند. بعضی از ما همگرایی و واگرایی به جای اینكه رو به نقادی بیاوریم دچار مازوخیسم می شویم در این شرایط نمی توانیم به ارزیابی منصفانه از خود برسیم.

بهشتی درباره شرایط ایجاد همگرایی گفت: به گمان من همگرایی وقتی می تواند به پایداری برسد كه یك مفهوم وحدت بخشی بتواند تكثر موجود در جامعه را به اتحادی ولو نسبی برساند. این مفهوم وحدت بخش بر اساس عوامل گوناگون در جامعه های مختلف متفاوت است.
وی ادامه داد: آنچه در دوران مدرن امكان همگرایی را فراهم می كند مفهوم قانون است كه توانسته به خودآگاهی جمعی جامعه برسد و به عنوان نقش وحدت بخش ایفای وظیفه كند.

این استاد دانشگاه درباره وضعیت قانون گرایی در ایران اظهار كرد: نقش وحدت بخش قانون هنوز درست مشخص نشده است و سوال همگرایی و واگرایی این است كه چرا به رغم این همه سخن گفتن با بلوغ فهم فانون اینقدر فاصله داریم و آن را جایی نشان می دهد كه مفهوم قانون در مقابل خواسته های و تلاش های فردی ما می تواند عرضه اندام كند؛ آنجا ترجیح های ما معلوم می شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه عملی در جامعه، ترافیك شهری آیینه تمام نمای وضعیت فكری ماست كه با جزئیات و نسبتی كه افراد با هم برقرار می كنند، نمود دارد. این تصویر بسیار پیچیده و ظریف است. باید ببینیم ما ایرانیان در مناسبات فرافردی و اجتماعی چه نسبت هایی برقرار می كنیم كه خود را در ترافیك شهری نشان می دهد و نسبت آن با چیزی كه به نام قانون داریم، به دست می آوریم. علاوه بر كار آكادمیك از تجربه زیسته هم می توانیم در اینجا استفاده كنیم.

بهشتی در پایان خاطرنشان كرد: دلایل اینكه در این عرصه با پریشانی روبرو هستیم چه بسا پریشانی در عرصه های دیگر را بتواند شناسایی كند و مجال هایی ایجاد كند كه برای جامعه آینده نكاتی داشته باشد.

***چپ ها هم دولت موقت را از بین بردند هم خودشان را
محمد بافر خرمشاد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این میزگرد گفت: من برای مقدمه از برینگتون و فوكو وام می گیرم و نكات خود را بیان می كنم. برینگتون در بعد از انقلاب ها شش وضعیت را ترسیم می كند؛ فرمانروایی میانه روها، حاكمیت دوگانه، جذف میانه روها، قدرت گرفتن انفلابی ها، عصر وحشت و دوران ترمیدور.

وی به یادداشت فوكو در روز 22 بهمن سال 57 اشاره كرد و بخش های از آن را خواند: انبار باروتی به اسم اسلام شكل گرفته است و در اینجا همگان سلاح های خود را تحویل نخواهند داد و گروه های ماركسیست لنینیست كه نقش آنها در انقلاب هم كم نبوده، چنین فكر می كنند كه وقت آن رسیده كه از اتحاد توده ای خارج شوند و به جنگ طبقاتی رو بیاورند. حالا می خواهند آوانگاردی پیشه كنند و نیرویی باشند كه در ابهام و تردید تصمیم می گیرد و راه نشان می دهد. از راه تهاجم و عاصی كردن برای ایجاد تفرقه و تقسیم قدرت استفاده كند.

وی برای پاسخ دادن به این سوال كه روند اتقلاب اسلامی در دوره پسا پیروزی چگونه بوده است به ذكر مهم ترین اتفاقات از 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58 پرداخت و بپیش بینی فوكو درباره نیروهای چپ را درست ارزیابی كرد و درباره این سوال كه چرا چپ چنین رویكردی داشت، پاسخ داد: راهبرد آزادسازی از حاشیه به متن و از پیرامون به مركز در كوبا و چین اتفاق افتاد. این راهبرد مبتنی بر اشتباه چپ بود كه اسلام گرایان را كم صلاحیت و كم تجربه در اداره كشور می دانستند و این اشتباه محاسباتی باعث شد كه راهبرد راست لیبرال حاكم هم دچار بحران ناكارآمدی شود.

وی ادامه داد: راست ها استراتژی غیرانقلابی مذاكره، سازش و دموكراسی داشتند ولی چون چپ ها در مذاكره صادق نبودند مذاكرات به نتیجه نرسید و فضای كشور به سمت تجزیه و دولت را به سمت ناكارآمدی برد. در واقع چپ ها هم راست ها را از بین بردند و هم خودشان را. بعد از این وقایع بازرگان استعفا می دهد و امام به تهران باز می گردد.

خرمشاد در پایان بحث خود این سوال را مطرح كرد: كنار رفتن چپ ها و راست ها بیشتر معلول استراتژی خود آنها بود یا اقتدارگرایی اسلام گرایان؟ روند انقلاب در دوره پسا انقلاب باید مورد تحلیل قرار بگیرد و راست ها و چپ ها نكاتی كه در ارزیابی گذشته خود در جلسات خصوصی می گویند در فضای عمومی هم مطرح كنند تا بازبینی همگانی رخ دهد و راه برای همگرایی باز شود.
**9221**1601**

همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه همگرایی و واگرایی 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم‌ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده‌های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته‌های این مقاله که با الهام از مهم‌ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه‌ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم‌گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می‌توان این‌گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم‌ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم‌ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم‌جانمایی دقیق تکالیف و بایسته‌های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به‌صورت تفکیک‌شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به‌موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Convergence and Divergence of Counter-Terrorism Financing Rules in Iranian, Afghan and International Documents

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Dabirzade 1
 • Ahmad Haji deh abadi 2
 • Hassan Poorbafrani 3

2 Department of Criminal Law and Criminology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. Faculty Member, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

3 Department of Criminal Law and Criminology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, همگرایی و واگرایی Qeshm, Iran. Faculty member of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

In the field of international law it is the norms and requirements that are addressed in the UN Security Council Resolution 1373 (2001) (which is required by Article 25 of the United Nations Charter) and the Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) Search. Other data provided by the Anti-Terrorism Financing Act (2004) in Afghanistan, as well as the Anti-Terrorism Financing Act (2015) and the Amending the Anti-Terrorism Financing Act (1397), which are not in conflict with the law and the Constitution. A law is in place to finance terrorism. The findings of this article confirm the relative convergence between Iranian and Afghan criminal law, but divergence can be summarized as follows: First. Technical deficiencies in the 1999 Convention that are not evident in the laws of Afghanistan and Iran. These include: 1) failure to provide sufficient scientific precautionary principles in the convention; 2) addressing the subject matter and failure to provide the necessary method for the discovery of the crime and prosecution and trial separately; Second, Take necessary measures to prevent terrorist acts, including providing timely warnings to other countries through the exchange of information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • Financing
 • Terrorist Organization
 • International Crime

مراجع

فهرست منابع

الف. منابع فارسی

اسحاقی، مجید و امیرحسین رشمه. «مدل‌سازی رفتار تروریست و تحلیل رفتار تروریسم». فصلنامه سیستم‌های مختلط و خطی 1 (1396)، 53.

اسماعیلی، مهدی. «صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران». مجله حقوقی دادگستری 94 (1395)، 49.

الهویی نظری، حمید، و امیر جلالی. «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کننده مالی تروریسم». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 3 (1396)، 744.

پورقهرمانی، بابک، و صادق اسماعیل‌زاده. «بررسی ضرورت‌ها و موانع مبارزه با تأمین مالی تروریسم: مطالعه موردی تأمین منابع ازطریق پولشویی». فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس 18 (1393): 137-130.

جعفری، امین، و علی کشوری. «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی ایران». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.

جمعی از نویسندگان. تروریسم، مفهوم‌شناسی و مبانی نظری، مجموعه مقاله‌های کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه. به اهتمام کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی. تهران: مجمع جهانی صلح اسلامی، 1390.

حسنی، فائزه. «اجماع ارکان نظام در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم». مجله چشم‌انداز ایران 110 (1397): 15.

خلیلی پاجی، عارف. «امکان‌سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.

رامندی، مریم. «ضمانت‌اجرای مبارزه با تأمین مالی تروریسم بین‌الملل از دیدگاه بانک مرکزی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور، 1389.

ژوزف جی، نورتن، و هبا شمس. «قانون پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر». ترجمه همگرایی و واگرایی و تحقیق محمدجواد فخرایی، مجله حقوقی 29 (1382): 222.

شمس ناتری، محمدابراهیم، و داود اسلامی. «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم». فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 4 و 5 (1394): 284.

میرزایی، زهرا، و بهرام وثوقی کردکندی. «تأمین مالی تروریسم و سیاست کیفری ایران در قبال آن». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.

میرطاهر، سیّد رضا. «تحلیل تروریسم در مقررات ایران و اسناد بین‌المللی». فصلنامه مطالعات راهبردی 6 (1378): 15.

یحیی پناهی، محمد، جعفر صادق‌منش. «بررسی رویکرد نظام حقوقی افغانستان در قبال جرایم تروریسمی». مقاله ارائه‌شده در همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ‌ جرم‌شناختی تروریسم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سیزدهم اسفند ماه 1396.

ب. منابع خارجی

Kurth Cornin, Audrey. “Behind the Curve Globalization and International Terrorism.” International Security 27(3) (Winter 2003): 8.

Paulussen, Christophe. Impunity for International Terrorists? Key Legal Questions and Practical Considerations, ICCT - The Ague Research Paper, 2012.

United States Department of State. Pattern of Global Terrorism. Washington D.C: Department of Publications, 1995.

اروپا: در مسیر واگرایی قرار داریم/ پرده برداری کرملین از مقصر روند فعلی احیای برجام

اروپا: در مسیر واگرایی قرار داریم/ پرده برداری کرملین از مقصر روند فعلی احیای برجام

به گزارش اکوایران، همزمان با اظهارات جدید مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیرامون احیای برجام، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای بر نقاط ضعف و ابهام توافق پیشنهادی اروپا به عنوان اصلی ترین دلیل تردید ایران پیرامون پذیرش توافق یاد کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده کرملین در سازمانهای بین المللی مستقر در وین در صفحا توئیتر خود نوشت: «واضح است که ایران خلأها و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد که چه کسی مسئول وضعیت فعلی است. علیرغم پیچیدگی سرشت روابط بین الملل، اعضای حاضر در مذاکرات وین تا کنون توانایی عمل گرا بودن خود را نشان داده اند». اولیانوف این توئیت را در ادامه توئیت محمد مرند، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین منتشر کرده بود. بنا بر توئیت مرندی: «بورل متحد ایالات متحده است و فراموش می کند که دلیل برگزاری این مذاکرات نقض برجام توسط غرب و اعمال تحریم های فشار حداکثری است که حتی در شرایطی که ایران به طور کامل به آن پایبند بود، شهروندان ایرانی را هدف قرار می دهد. ایران خلأها و ابهامات را نخواهد پذیرفت. ایالات متحده هزینه هایی را بر اتحادیه اروپا تحمیل می کند». پیش از این، در عصر روز دوشنبه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل اظهار داشته بود که نسبت به احیای فوری برجام خوش بینی نیست. بنا بر گزارش بلومبرگ، بورل گفته: «من امروز کمتر از 28 ساعت قبل به همگرایی روند مذاکرات اطمینان دارم و آخرین تعامل‌ها نشانی از همگرایی ندارد و برعکس، به اختلافات دامن می‌زند؛ این رویکرد سبب نزدیک شدن مواضع به یکدیگر نمی‌شود. این بسیار نگران کننده است: اگر مواضع به هم نزدیک نشود کل روند به خطر می‌افتد.» بورل همچنین مدعی شده: «باید بگویم اگر هدف این باشد که توافق به سرعت انجام شود، آخرین پاسخی که دریافت کردم کمکی نخواهد کرد.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.