حاشیه سود استاندارد


درآمد غیر عملیاتی

درآمد غیر عملیاتی

درآمد غیر عملیاتی به بخشی از درآمد شرکت گفته می شود که به دلیل فعالیت های اصلی بنگاه اقتصادی مذکور، تکرارپذیر نمی باشد و در بازه های بلندمدت و به صورت مرتب قابل تحقق نیست. این نوع درآمد انواع مختلفی دارد؛ به عنوان مثال، درآمد سرمایه گذاری، سود یا زیان حاصل از ارز، فروش دارایی ها، بازپرداخت دارایی ها، درآمد بهره و. همگی نمونه هایی از اقلام درآمد غیر عملیاتی هستند. برخی از اقلام درآمد غیر عملیاتی دوره ای هستند؛ به عنوان مثال، درآمد حاصل از سود سهام به شکل دوره ای است. در طرف مقابل، برخی از اقلام درآمد غیر عملیاتی را می توان به صورت تکرارناپذیر در نظر گرفت؛ به عنوان مثال، درآمد حاصل از فروش دارایی ها غیرتکراری هستند.

به دلیل اهمیت این نوع درآمد در صورت های مالی و تاثیر آن ها در تحلیل بنیادی و سودسازی شرکت های فعال در بازار سرمایه، در ادامه مقاله به بررسی این مفهوم می پردازیم.

درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی

درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی

درآمد یک شرکت را می توان به دو دسته عملیاتی و غیر عملیاتی طبقه بندی کرد. درآمد عملیاتی به عنوان درآمد قبل از بهره و مالیات و با نام «EBIT» نیز شناخته می شود. این درآمد حاصل از فعالیت های اصلی شرکت است. این موضوع، عملکرد شرکت را در کارهای روزمره تکرار شده نشان می دهد. در طرف مقابل، درآمد غیر عملیاتی شامل سود و زیان (هزینه) حاصل از فعالیت های دیگر یا عواملی است که به عملیات اصلی آن ارتباطی ندارند.

به عنوان مثال، حوزه اصلی فعالیت یک شرکت، تولید مواد پتروشیمی است؛ این شرکت بخشی از سود بدست آمده ناشی از فعالیت های تولیدی خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می کند؛ در اینجا، درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی به عنوان درآمد عملیاتی و درآمدی که ناشی از سرمایه گذاری در بازار سهام بوده است را به عنوان درآمد غیر عملیاتی در نظر می گیرند.

درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی چگونه محاسبه می شود؟

درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی یک شرکت در صورت های مالی آن را می توان به شکل های مختلف محاسبه کرد. به عنوان مثال، درآمد عملیاتی با کسر هزینه کالاهای فروخته شده و کلیه هزینه های عملیاتی از درآمد فروش شرکت محاسبه می شود. در واقع هزینه های عملیاتی، هزینه های انجام شده برای اجرای عملیات اصلی آن است. به عنوان مثال می توان به استهلاک، هزینه های تحقیق و توسعه و. اشاره کرد.

با اضافه کردن درآمد غیر عملیاتی به درآمد عملیاتی، درآمد شرکت قبل از مالیات قابل محاسبه است. اگر کل سودهای غیر عملیاتی بیشتر از ضررهای غیر عملیاتی باشد، شرکت درآمد مثبت غیر عملیاتی خود را گزارش می دهد. اگر ضررهای غیرعملیاتی از کل سود بیشتر باشد، شرکت به یک درآمد منفی غیر عملیاتی (ضرر) پی می برد.

نکته: درآمد عملیاتی در حال تکرار است و به احتمال زیاد همراه با گسترش شرکت رشد می کند. در مقایسه با درآمد غیر عملیاتی، درآمد عملیاتی اطلاعات بیشتری در مورد اصول و پتانسیل رشد شرکت فراهم می کند.

شرکتی که عملکرد بهتری داشته است و بیشترین درآمد خود را از طریق فعالیت های اصلی کسب و کار خود بدست می آورد، مطلوب تر از شرکتی است که بیشتر درآمد خود را از فعالیت های غیر عملیاتی کسب می کند. تشخیص توانایی شرکت برای کسب سود از تجارت اصلی آن و سود حاصل از سایر فعالیت ها یا عوامل برای ارزیابی عملکرد واقعی آن ضروری است.

یک صورت سود چند مرحله ای می تواند سلامت مالی یک شرکت را بهتر از یک صورت سود یک مرحله ای نشان دهد؛ چراکه صورت سود یک مرحله ای، درآمد و هزینه ها را در دسته های عملیاتی و غیر عملیاتی طبقه بندی نمی کند.

در واقع، درآمد غیر عملیاتی بخشی از درآمد یک سازمان است که از فعالیت هایی حاصل می شود که به عملیات اصلی آن مربوط نیست. این درآمد می تواند شامل مواردی مانند درآمد سود سهام، سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری ها و همچنین سود یا زیان حاصل از ارز و کاهش ارزش دارایی باشد. درآمد غیر عملیاتی به عنوان درآمد اتفاقی یا محیطی نیز شناخته می شود.

درک مفهوم درآمد غیر عملیاتی

درآمد غیر عملیاتی چیست

درآمد یک شرکت معمولا به عنوان مهمترین بخش صورت های مالی شناخته می شود؛ چراکه در مقایسه با برآورد تحلیلگر و راهنمایی های شرکت سودآوری را نشان می دهد. مسئله این است که سود در یک دوره حسابداری می تواند از طریق مواردی بدست بیاید که هیچ ربطی به فعالیت اصلی شرکت ندارد. به عنوان مثال، مواردی وجود دارد که یک شرکت درآمد قابل توجه و یکباره از سرمایه گذاری در اوراق بهادار، فروش یک حاشیه سود استاندارد شرکت تابعه کاملاً متعلق به خود یا فروش یک قطعه بزرگ تجهیزات، املاک یا زمین بدست می آورد. این نوع سود، علاوه بر درآمد حاصل از رویدادهای مکرر خارج از خط اصلی کار، می تواند درآمد شرکت را به میزان قابل توجهی تغییر دهد و اندازه گیری میزان واقعی عملکرد شرکت در دوره گزارش شده را برای سرمایه گذاران دشوار کند.

درآمد عملیاتی در مقابل درآمد غیر عملیاتی

توجه داشته باشید که مهمترین اصل برای تشخیص درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی، تکرارپذیر بودن آن است؛ در واقع، اگر یک شرکت بتواند در بازه های زمانی بلندمدت و به میزان مشخص درآمد داشته باشد، آن را به عنوان درآمد عملیاتی در نظر می گیرند. اما اگر این بنگاه اقتصادی نتواند در بازه های زمانی مختلف درآمد بدست آمده را تکرار کند، به عنوان درآمد غیر عملیاتی محسوب می شود.

تمایز اینکه چه عوایدی از فعالیت های روزمره کسب شده و چه عوایدی از سایر راه ها بدست می آید، برای ارزیابی عملکرد واقعی شرکت مهم است. به همین دلیل شرکت ها موظفند درآمد غیر عملیاتی خود را جدا از درآمد عملیاتی افشا کنند.

درآمد عملیاتی یک رقم حسابداری است که پس از کسر هزینه های عملیاتی مانند دستمزد، استهلاک و هزینه کالاهای فروخته شده COGS، میزان سود حاصل از فعالیت های تجاری را اندازه گیری می کند. به طور خلاصه، اطلاعاتی را در مورد میزان درآمد حاصل از فعالیت های عادی و مداوم حاشیه سود استاندارد شرکت به سود علاقه مندان ارائه می کند.

نکته: درآمد عملیاتی در صورت سود و زیان ثبت می شود. در انتهای صورت سود و زیان، در زیر خط درآمد عملیاتی، درآمد غیر عملیاتی باید ظاهر شود؛ این موضوع به سرمایه گذاران کمک می کند تا بین این دو تمایز قائل شوند و تشخیص دهند که درآمد از کجا حاصل می شود.

درآمد غیر عملیاتی شامل چه مواردی می شود؟

انواع درآمد غیر عملیاتی

این نوع درآمد انواع مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • درآمد حاصل از سود سهام
 • سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها
 • سود و زیان حاصل از فروش دارایی
 • خسارات ناشی از کاهش ارزش دارایی، بازپرداخت، کاهش ارزش پول و تجدید ساختار
 • سود و زیان معاملات ارزی
 • سود و زیان ناشی از عملیات متوقف شده
 • ضرر و زیان دادرسی
 • تغییر در اصول حسابداری
 • خسارات بیمه نشده در اثر بلایای طبیعی
 • و.

اقلام غیر عامل موجود در صورت سود چیست؟

صورت سود و زیان یک کسب و کار که به طور معمول یک دوره زمانی، مانند یک چهارم یا یک سال را پوشش می دهد، تصویری از سلامت مالی شرکت ارائه می دهد. در واقع، صورت سود و زیان خلاصه درآمد و هزینه های کسب و کار است. صورت مالی اطلاعات مهمی در مورد سودآوری در اختیار بانک، سرمایه گذار یا خریدار بالقوه قرار می دهد.

نکته: هنگام تهیه صورت سود و زیان شرکت، باید اثرات اجزای سازنده و غیر عامل را در نظر بگیرید.

درآمد غیر عملیاتی به طور جداگانه در صورت سود و زیان بررسی می شود. درآمد غیر عملیاتی غالباً پس از جمع کل درآمد حاصل از عملیات در صورت سود و زیان گزارش می شود و اغلب با عنوان درآمد دیگر ظاهر می شود. هنگامی که صورت های درآمد برای فعالیت های روزمره کسب و کار یا برای مدت کوتاهی تهیه می شود، درآمد غیر عملیاتی ممکن است به طور کامل حذف شود.

چه چیزی در درآمد عملیاتی لحاظ نمی شود؟

درآمد عملیاتی، سود کسب و کار پس از کسر هزینه های عملیاتی است. این به درآمد و هزینه های حاصل از تجارت اصلی شرکت اشاره دارد و شامل هزینه های فروش، عمومی و اداری است و درآمد عملیاتی موارد غیر عملیاتی مانند سرمایه گذاری در مشاغل دیگر، مالیات و پرداخت سود را شامل نمی شود.

بعضی اوقات، مشاغل با استفاده از هزینه های غیر عملیاتی نتایج عملیاتی ضعیف خود را پنهان می کنند. این باعث افزایش حاشیه سود آشکار می شود. به همین ترتیب، افزودن هزینه هایی که واجد شرایط غیر عملیاتی هستند، ممکن است حاشیه سود را کاهش دهد. به همین دلیل رایج ترین رویکرد حسابداری حذف درآمد غیر عملیاتی از صورت های سود و زیان است. شرکت هایی که سطح بالاتری از درآمد غیر عملیاتی خود دارند از نظر درآمد کیفیت پایین تری دارند.

هزینه های غیر عملیاتی چیست؟

هزینه های غیر عملیاتی چیست

هزینه های غیرعملیاتی معمولاً هزینه ای است که شرکت برای انجام برخی تعهدات پولی متحمل می شود. غیر از این، گفته می شود که این هزینه ها هنگام تعیین سود خالص یک شرکت در هر دوره معین، نقشی حیاتی دارند. اساساً، معنی هزینه های غیر عملیاتی را می توان به عنوان هزینه هایی توضیح داد که مربوط به عملیات اصلی شرکت نیستند و در صورت سود و زیان ثبت می شوند. به طور معمول، می توان این هزینه ها را از سود عملیاتی یک شرکت کسر کرد تا درآمد بالقوه آن را بدست آورد.

در واقع، چنین هزینه هایی به عنوان هزینه های جانبی شناخته می شوند و معمولاً شامل هزینه های تکراری مانند پرداخت سود، هزینه مبادله ارز و غیره می شوند. با این وجود، هزینه های غیرعملیاتی اغلب شامل هزینه هایی می شود که از نظر وقایع تا حدودی غیر معمول و نامنظم هستند. به عنوان مثال، هزینه های انجام شده در جریان بازسازی یا سازماندهی مجدد، هزینه های موجود در انبار منسوخ شده و. اغلب به عنوان هزینه های غیر عملیاتی حاشیه سود استاندارد تلقی می شوند.

لازم به ذکر است که ثبت هزینه های غیر عملیاتی به طور جداگانه برای ذینفعان و سرمایه گذاران بالقوه مفید است. به آن ها کمک می کند تا تصویری واضح و دقیق از تعهدات مالی شرکت بدست آورند و به برآورد سود بالقوه کمک می کند.

نمونه هایی از هزینه های غیر عملیاتی

با توجه به نوع صنعت، یک شرکت ممکن است چندین نوع هزینه غیر عملیاتی متحمل شود. در اینجا برخی از متداول ترین مثال های هزینه های غیر عملیاتی آورده شده است:

 • هزینه بهره
 • هزینه های موجودی منسوخ
 • هزینه مشتقات
 • هزینه بازسازی
 • ضرر در تصرف دارایی ها
 • خسارات ناشی از آتش سوزی
 • هزینه شناور
 • هزینه های حل و فصل دعوا
 • یادداشت مطالبات دریافتی یا موجودی کالا
 • نوشتن دارایی های نامشهود
 • مصادره اموال
 • اصول حسابداری تغییر یافته
 • تخفیف در انتشار سهام و اوراق بدهی
 • استهلاک هزینه های اولیه

صرف نظر از این موضوع، برای درک مولفه های هزینه های غیرعملیاتی و میزان موفقیت آن ها، افراد باید با موارد استثنا نیز آشنا شوند. به عبارت ساده تر، هزینه های ناشی از فعالیت های اصلی در لیست هزینه های غیر عملیاتی لحاظ نمی شوند.

محاسبه هزینه های غیر عملیاتی

محاسبه هزینه های غیر عملیاتی

صرفاً با مراجعه به صورت های مالی یک شرکت می توان به راحتی هزینه های غیر عملیاتی یک شرکت را محاسبه کرد. همانطور که گفته شد، چنین هزینه هایی در صورت سود و زیان شرکت ثبت می شود و ایده متمایزی در مورد هزینه های ناشی از فعالیت های دیگر غیر از عملیات اصلی ارائه می دهد.

اهمیت هزینه های غیر عملیاتی

سوالی که پیش می آید این است که کاربرد هزینه های عملیاتی به چه صورت است و چه اهمیتی دارد؟ در ادامه به معرفی برخی از مزایای هزینه های غیرعملیاتی می پردازیم. توجه داشته باشید قبل از اینکه با نقش اساسی هزینه های غیر عملیاتی آشنا شوید، باید از مزایای گزارش دقیق همان موارد نیز آگاه شوید.

 • با اعلام هزینه های غیر عملیاتی در صورت های مالی، صاحبان مشاغل از این طریق سود می برند.
 • ایجاد پیوند اعتماد با ذینفعان موجود و بالقوه از طریق معاملات شفاف.
 • اعلام هزینه های غیر عملیاتی حاشیه سود استاندارد مانند: مزایای کارکنان، پاداش، سود وام و. به اعتبار مالی شرکت افزوده است.
 • درج هزینه های غیر عملیاتی در صورت سود و زیان شرکت به صاحبان مشاغل اجازه می دهد تا گزارش مالی دقیق و شفاف تری تهیه کنند. به نوبه خود، به آن ها کمک خواهد کرد تا درآمد آینده را به دلایل عملی پیش بینی کنند.
 • هزینه های غیر عملیاتی در تجزیه و تحلیل عملکرد یک شرکت مفید هستند و همچنین به برآورد سود بالقوه آن کمک می کنند.
 • ثبت دقیق هزینه های غیر عملیاتی به مدیریت کمک می کند تا هزینه های اضافی را شناسایی کند. با تنظیمات لازم، مدیریت می تواند هزینه های غیر ضروری را به طور موثر کاهش دهد.

هزینه های غیر عملیاتی در مقابل هزینه های عملیاتی

هزینه های غیر عملیاتی در مقابل هزینه های عملیاتی

داشتن یک ایده منصفانه درباره تفاوت های اساسی بین هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی، ثبت دقیق آن ها را آسان می کند. هزینه های عملیاتی به عنوان هزینه هایی تعریف می شود که برای اجرای روان یک کار تجاری ضروری تلقی می شود. اگرچه چنین هزینه حاشیه سود استاندارد هایی بخشی از فرآیند اصلی تولید را تشکیل نمی دهند، اما در مورد فروش محصولات یا خدمات در بازار، بسیار حیاتی هستند.

از طرف دیگر، هزینه های غیر عملیاتی هزینه هایی هستند که از تعهدات مالی خاص یک شرکت ناشی می شود و بیشتر مربوط به عملیات اصلی آن نیست. اکنون، چنین هزینه هایی می تواند یک اتفاق منظم باشد یا به سمت یک امر غیرمعمول متمایل شود.

لازم به ذکر است که هر دو نوع هزینه برای ارزیابی مهارت یک شرکت مفید هستند و به عنوان یک شاخص قوی عمل می کنند. به طور معمول، هزینه های عملیاتی، قابل کنترل در نظر گرفته می شوند و به راحتی در صورت نیاز قابل تنظیم هستند. از سوی دیگر، کنترل هزینه های غیر عملیاتی بیشتر به دلیل وقوع نامنظم آن ها دشوار است و اغلب این امر به ارزیابی مدیریت نمی رسد.

همچنین، بین طبقه بندی دو هزینه در صورت های مالی تفاوت آشکاری وجود دارد. به عنوان مثال، هزینه های عملیاتی مستقیماً تحت عنوان COGS در صورت سود و زیان گزارش می شود. متناوبا، هزینه های غیر عملیاتی در پایان صورت سود و زیان گزارش می شود و از هزینه عملیاتی کسر می شود.

در آخر، باید اذعان کرد که برخی از هزینه های غیر عملیاتی ممکن است به عنوان هزینه های عملیاتی در برخی از شرکت ها تلقی شود. صاحبان مشاغل باید احتمال مشابه را دقیق بررسی کرده و هزینه ها را بر این اساس مدیریت کنند.

جمع بندی

درآمد غیر عملیاتی به بخشی از درآمد شرکت گفته می شود که به دلیل فعالیت های اصلی بنگاه اقتصادی مذکور، تکرارپذیر نمی باشد و در بازه های بلندمدت و به صورت مرتب قابل تحقق نیست. درآمد سرمایه گذاری، سود یا زیان حاصل از ارز، فروش دارایی ها، بازپرداخت دارایی ها، درآمد بهره و. را می توان به عنوان نمونه هایی از این نوع درآمد در نظر گرفت.

چرا آپارتمان های کوچک از لیست فروش غیب شد ؟

رکنا: برخی کارشناسان مسکن معتقدند که خانه های کوچک همچنان خریدار دارد اما خریداران آپارتمان هایلوکس و بزرگ از خرید منصرف شدند .به گفته این کارشناسان معتقدند این خریداران میل به خرید ملک در کشورهای همسایه پیدا کرده اند.

چرا آپارتمان های کوچک از لیست فروش غیب شد ؟

به گزارش رکنا، افت معاملات مسکن در تهران ادامه دارد. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که درماه پایانی تابستان تنها 6 هزار واحد مسکونی معامله شده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 22.9 و 22.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال 1401 حاکی از آن است که از مجموع 6033 واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 28.4 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود این سهم در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود 4.6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های «11 تا 15» و «بیش از 20» سال اضافه شده است .

در بررسی جزئیات تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که در شهریور ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل در تمام مناطق تهران به جز منطقه ۲۱ کاهشی بوده است. در این بین، کم‌ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۳۵ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۲، ۱۰ و ۴ مربوط می‌شود که هر یک به ترتیب ۸۶۶، ۶۰۹، ۵۲۴ و ۵۲۲ معامله مسکن داشته‌اند.

برخی کارشناسان مسکن معتقدند که حاشیه سود استاندارد خانه های کوچک همچنان خریدار دارد اما خریداران آپارتمان هایلوکس و بزرگ از خرید منصرف شدند .به گفته این کارشناسان معتقدند این خریداران میل به خرید ملک در کشورهای همسایه پیدا کرده اند و رونق خرید در کوچک متراژه ها که درتهران و شهرهای حاشیه ای ادامه دارد زیرا انتظار کاهش قیمت به سرانجام نرسیده است . پیش بینی این کارشناسان از آینده بازار مسکن ادامه روند کنونی است . افزایش اندک قیمت ها به صورت ماهیانه و حفظ میزان فروش کنونی و رونق دو ماه پایانی سال .

برخی از کارشناسان نیز امیدی به آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ندارند. به اعتقاد این کارشناسان شرایط تولید مسکن در کشور بسیار پرریسک است و نظارتی هم حاشیه سود استاندارد دراین زمینه وجود ندارد .

پیش بینی این گروه ادامه تورم و افزایش قیمت در بازار مسکن برای نیم فصل دوم سال است و با شرایط موجود نه تنها در ۶ ماه آینده بلکه در یک سال آینده وضعیت بازار مسکن بدون تغییر خواهد بود .

بررسی فایل های فروش نشان از کاهش فایل های کوچک مقیاس زیر 60 متر دارد و زمان ارائه فایل تا خرید قطعی این فایل ها نیز کوتاه است.

پنجه دلخراش مشاغل مزاحم بر چهره آرام شهر/ تثبیت آرامش با جابه‌جایی صنوف آلاینده به شهرک‌های تخصصی مشاغل در قم

پنجه دلخراش مشاغل مزاحم بر چهره آرام شهر/ تثبیت آرامش با جابه‌جایی صنوف آلاینده به شهرک‌های تخصصی مشاغل در قم

به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، مشاغلی که مشکلشان فقط سروصدا نبوده و گاهی آلاینده‌های شیمیایی و فیزیکی آن‌ها نیز به حریم شهروندان و عابران تجاوزمی کرد و جلوه نازیبایی را در شهر به وجود می‌آورد.

ناگفته پیداست هیچ‌کس در اهمیت و کارایی این مشاغل و شرافت و کرامت شاغلان آن‌ها شکی ندارد؛ چیزی که دراین‌بین به حاشیه رفته و هرسال نیز بر عمق مشکل آن افزوده می‌شد ناسازگاری و ناهمگونی آن‌ها با بافت شهری و سکونتگاهی آرام برای شهروندان بود، علاوه بر اینکه قانون نیز نسبت به انتقال و جابه‌جایی این قبیل از صنوف صراحت دارد.

کارشناسان و مدیران شهری نیز معتقدند از ابتدا و در قالب طرح‌های تفصیلی و جامع، توجهی به نوع شکل‌گیری مشاغل و صنوف در شهرها نشده و این سبب شده تا برخی مشاغل پرسروصدا و آلاینده در جوار منازل مسکونی و حریم شهر شکل بگیرند و فعالیت‌های خود را به‌صورت مستمر توسعه و گسترش دهند.

طبق برخی برآوردهای انجام‌شده، ۲۵ رسته شغلی که جزو صنوف آلاینده و پرسروصدا هستند در حریم شهرها مشغول فعالیت بوده که البته تعداد و کیفیت فعالیت آن‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است؛ وجه مشترک این مشاغل علاوه بر ایجاد چهره نازیبای شهری، وجود مزاحمت، حاشیه سود استاندارد سروصدا و آلایندگی شیمایی و سد معبر است و طبق قانون این مشاغل به خاطر آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول انتقال قطعی به خارج از شهر یا شهرک‌های صنعتی، مجتمع‌های صنفی مجاز و شهرک‌های کشاورزی هستند.

اغلب مشاغل مزاحم در حریم شهری قم فعال هستند، اما برخی از آن‌ها جلوه و مزاحمت بیشتری دارند که از صنف مرتبط با حِرف خودرو و آهن‌آلات از مهم‌ترین آن‌ها هستند که بخش عمده‌ای از این دو شهرک نیز جهت ساماندهی مشاغل پیرامون آن در نظر گرفته‌شده و ۹۰ درصد شاغلان حوزه آهن‌آلات نیز منتقل‌شده‌اند.

در کنار آن برخی مشاغل دیگر مانند سنگ‌بری، تولید شن و ماسه، گچ و آهک، دامداری،مرغداری، شارژ گاز کپسول و ضایعات نیز در شهر قم فعال هستند که شهروندان نسبت به ساماندهی آن‌ها مطالبه و درخواست دارند.

قانون‌گذار همزمان که نسبت به انتقال این مشاغل تصریح کرده، بر ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز جهت ساماندهی در مراکز مجاز تأکید می‌کند تا صاحبان این حرف بدون اینکه ضربه‌ای به کسب‌وکارشان وارد شود در محیطی حرفه‌ای، استاندارد و ایمن به فعالیت بپردازند.

مجموعه مدیریت شهری قم نیز در راستای اجرای مطلوب این قانون و جلب رضایت شهروندان، از چند سال گذشته احداث دو شهرک تخصصی خودرو و صنوف را با صرف میلیاردها تومان در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر با شکل‌گیری زیرساخت‌های اساسی آن، امکان ساماندهی و جابه‌جایی بسیاری از صنوف آلاینده و مزاحم را فراهم کرده است.

با زیرساخت‌های انجام‌شده در این دو شهرک امکان جابه‌جایی ۷۰ درصد از مشاغل مزاحم شهری فراهم‌شده که با انتقال این صنوف، قم می‌تواند آرامش ازدست‌رفته خود را پس از سال‌ها دوباره تجربه کند، همچنین مجموعه مدیریت شهری طرحی را در دست بررسی دارد که بر مبنای آن واحدهای فعال در حوزه ضایعات و پسماند در حریم شهری را نیز در مرکزی در نزدیکی جاده کوه سفید ساماندهی نماید.

شهرک صنوف در ۱۳۶ هکتار مساحت در کیلومتر ۵ بزرگراه قم-تهران واقع‌شده که درمجموع ۱۶۰۴ واحد صنفی در آن احداث‌شده که ازاین‌بین ۱۳۰۰ واحد واگذار و بقیه واحدها نیز در شرف واگذاری است. از ۱۶۰۴ واحد شهرک صنوف افزون بر ۱۲۰۰ واحد واگذاری شده که حدود ۱۰۰۰ واحد از آن مربوط به صنف در و پنجره سازی و آهن‌فروشان است.

شهرک خودرویی نیز در زمینی به مساحت ۳۳۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۵۰ هزار مترمربع در مجاورت میدان میوه تره‌بار و گمرک قم، واقع در بلوار شهید رجایی در حال ساخت است. این پروژه در ۶ فاز و ۱۵۰۰ واحد صنفی متشکل از واحدهای نمایشگاهی، خدماتی و تعمیرگاهی احداث خواهد شد. مساحت اختصاص‌یافته جهت جایگاه سوخت،۱۰ هزار مترمربع و مساحت اختصاص‌یافته به نمایندگی‌ها ۱۰۰ هزار مترمربع، تعداد واحدهای فاز اول ۲۸۵ واحد و تعداد پارکینگ‌های روباز آن سه هزار و ۵۰۰ عدد است.

در این شهرک ۹۱۱ واحد تعمیرگاهی، ۱۹۷ واحد نمایشگاهی و ۲۹۶ واحد خدماتی پیش‌بینی‌شده است و تمام مشاغلی که در تعریف صنوف آلاینده و مزاحم جا می‌گیرند باید به این دو شهرک منتقل شوند.

صدای آزاردهنده و آلاینده‌های فیزیکی و شیمیایی بالاتر از حد استاندارد در حریم شهری از مسائل اصلی و مهم در تعریف و شناسایی صنوف مزاحم و آلاینده شهری است و شهروندان با مراجعه حضوری به مناطق و همچنین برقراری تماس با سامانه ۱۳۷ می‌توانند صنوفی که تعریف مشاغل مزاحم برای آن‌ها، صدق می‌کند را جهت بررسی و انتقال به شهرداری اطلاع دهند.

سود و درآمد تولید مواد شوینده

سود و درآمد تولید مواد شوینده

سود و درآمد حاصل از تولید مواد شوینده

این روزها ایده های خلاقانه بسیار زیادی و همچنین راهکارهای زیادی برای فروش و رسیدن حاشیه سود استاندارد به سود و درآمد تولید مواد شوینده وجود دارد که تقریباً هر فرد با پشتکار و سرمایه ای که دارد سعی می‌کند تا یکی از این ایده ها را به حقیقت تبدیل کنند.

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در هر شغلی یک ریسک محسوب می‌شود اما در صنعت تولید محصولات و یا مواد شوینده درصد ریسک به حاشیه سود استاندارد حداقل می‌رسد. کمتر کسی واقعیت‌های این صنعت عظیم را به شما می‌گوید. ما اینجا هستیم تا شما را تماما با این صنعت بزرگ آشنا کنیم.

برای سرمایه‌گذاری تولید مواد شوینده موضوعی که ذهن سرمایه‌گذار را به خود مشغول می‌کند ، سود و درآمد حاصل از تولید میباشد.

ما در این بخش به صورت کاملاً شفاف برای شما همراهان گرامی توضیح خواهیم داد که سود و درآمد تولید مواد شوینده به چه میزان است.

صنایع آرایشی و بهداشتی از بزرگ ترین و وسیع ترین صنعت هر کشور می باشد که محصولات تولیدی این صنایع مورد استفاده تمامی افراد یک جامعه قرار می‌گیرد. این صنعت زیر مجموعه های زیادی دارد که یکی از این زیرمجموعه ها صنعت شوینده میباشد که به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود ، اما مورد بحث ما در این مقاله نیست.

سود و درآمد تولید مواد شوینده

عرضه و تقاضای بالای مصرف کننده

در صنعت شوینده به دلیل تقاضای بالای مصرف کننده ، شرکت های تولیدی زود رشد میکنند و سرمایه های خود رو چندین برابر میکنند. به همین دلیل است که سرمایه گذاری های کلان و بزرگ برای راه اندازی خطوط تولید این محصولات هزینه میکنند.

با توجه به مطالب گفته شده ، فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش به طور کل برای تولید کننده درآمد زا می باشد. سوالی که در ذهن یک سرمایه گذار به وجود می آید این است که آیا سود تولید محصولات شوینده مقرون به صرفه برای سرمایه گذاری است؟

جواب این سوال را قبل از مطرح کردن آن پاسخ دادیم و گفتیم به دلیل تقاضای بالای مصرف کننده برای عرضه این محصولات و فروش زیاد این کالا در بازار تولید این محصولات مقرون به صرفه است.

فروش محصولات شوینده :

چیزی که در این صنعت حائز اهمیت است فروش است . در بخش‌ صنعت ، محصولات شوینده به عنوان محصولات زود مصرف و زود بازده با فروش بالا و کالایی اساسی برای مصرف عموم به شمار می‌آید.

در این دسته از صنایع ، حاشیه سود فروش محصولات درصدی مشخصی را دارد و عموما سود بالای تولیدکنندگان از حجم بالای فروش تامین می‌شود ، در نتیجه فروش بالای این محصولات بسیار مهم است .

شاید حاشیه سود استاندارد برای شما سوال پیش بیاید چگونه به فروش بالا دست پیدا کنیم؟ جواب این سوال بسیار آسان است ، در همین صفحه بر روی دکمه سبز رنگ پیام در واتساپ کلیک کنید و در صفحه واتساپ ما یک پیام بگذارید ، ما به شما پاسخ خواهیم داد.

در کل از دید مصرف‌کننده این نوع از کالاها جزو نیاز روزانه هستند و همیشه در دسترس قرار دارند. فروش محصولات شوینده توسط شبکه‌های پخش و توزیع (شرکتهای پخش سراسری) گسترده که معمولا در کل کشور شعبه فروش و یا نماینده فروش دارند ، صورت می‌گیرد. در نتیجه بحث نام تجاری (برند) و تبلیغات برای فروش این محصولات اهمیت بالایی دارد.

کیفیت تولید بالای محصولات ، کیفیت و طرح بسته بندی زیبا و مشتری پسند ، سود کمتر محصول ، فروش بالای محصولات را رقم میزند و فروش بالا تولید را بالا میبرد و در نتیجه بنیان برند شما مستحکم تر میشود و سهم فروش بیشتری را از بازار میگیرد و درآمد شما افزایش می یابد.

بازار محصولات شوینده و آرایشی و بهداشتی :

بازار محصولات شوینده و آرایشی و بهداشتی یک بازار رقابتی بشمار می‌آید و برندها و شرکت‌های داخلی و خارجی در این بازار فعال هستند. به طور کلی ، بازار هدف محصولات شوینده داخلی است و بیش از ۸۰ درصد محصولات تولیدی شرکت‌ها در داخل کشور به فروش می‌رسد.

سهم ایران از بازار جهانی بسیار اندک است ، اما در منطقه در کنار هند و ترکیه از قطب‌های تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی به حساب می‌آید. به طور کلی ظرفیت تولید داخلی شرکت‌های فعال در صنعت شوینده کشور سالانه حدود ۴میلیون تن است و میانگین صادرات سالانه ایران در بخش مواد شوینده و صنایع وابسته به آن حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰‌‌‌ میلیون دلار بوده که در سال گذشته صادرات این محصولات به ۴۰۰‌‌‌ میلیون دلار رسیده است.

بازار محصولات شوینده و آرایشی و بهداشتی

قیمت گذاری محصولات شوینده :

توجه کنید ، قیمت‌گذاری محصولات شوینده بر اساس مصوبه انجمن صنایع شوینده و صنایع آرایشی و بهداشتی ایران انجام می‌پذیرد. افزایش نرخ برخی از محصولات این گروه که سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار داشته باشند نیاز به تایید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان دارد.

به طورکلی با افزایش هزینه‌های تولید محصول و کاهش حاشیه سود توجیه‌ پذیر اقتصادی ، شرکت‌های تولیدکننده محصولات و مواد شوینده بر اساس مستندات ، درخواست افزایش نرخ فروش را به انجمن صنایع شوینده ارسال می‌کنند و پس از تصویب ، در بازه زمانی مصوب شده ، افزایش اعلام شده در نرخ فروش محصولات شرکت‌ها اعمال می‌شود.

و به طور کل میتوان درصد سود تولید را بین ۲۰ الی ۳۰ درصد از فروش کل در نظر گرفت .

سود و درآمد :

ابتدا باید گفت ، درآمد مبلغی است که یک واحد تجاری از فروش کالا یا ارائه خدمات به مشتریان خود کسب می‌کند.

سود و درآمد تولید مواد شوینده چگونه محاسبه می شود؟ در هر واحد تجاری برای رسیدن به درآمد هزینه های صورت می گیرد که با کسر هزینه‌ها از فروش کالاها ، سود آن کالا و یا محصول مشخص می گردد.

هزینه ها به طور کل به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- هزینه های مستقیم

۲- هزینه های غیر مستقیم

هزینه های مستقیم :

هزینه هایی هستند که ارتباط مستقیم با تولید یک کالا و یا مرحله‌ای از تولید دارد و هزینه‌های این دسته را می‌توان به صورت دقیق محاسبه کرد.

مانند : هزینه‌های مواد اولیه ، دستمزد کارگران ، اجاره ساختمان و غیره.

هزینه های غیر مستقیم :

هزینه هایی هستند که ارتباط مستقیم با تولید نداشته ولی در تولید محصول لازم است و در مراحل ساخت و تولید ایجاد می‌شود. این هزینه‌ها را به سادگی نمی توان به یک کالا ارتباط داد و نمی‌توان در یک کالا محاسبه کرد.

مانند: هزینه های آب برق گاز ، خرابی ماشین آلات و یا تعمیر و نگهداری آنها ، هزینه‌های حمل و نقل ، هزینه های سوخت و روغن مصرفی در ماشین آلات و غیره. این هزینه‌ها به عنوان بخشی از هزینه های سربار تولید در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌های غیر مستقیم هر تولیدی متفاوت است و نمی توان آن را به طور دقیق محاسبه کرد ، در نتیجه سود حاصل از تولید به هزینه‌های ما بستگی دارد که هزینه‌های مستقیم هزینه های مشخص و هزینه های غیر مستقیم هزینه های نامشخص هستند که برای سود و درآمد بیشتر می بایست هزینه های غیر مستقیم را به حداقل رساند.

محاسبه سود و درآمد تولید مواد شوینده :

تولید محصولات صنعت شوینده :

تولید محصولات صنعت شوینده به وسیله ماشین‌آلات انجام می گردد چیزی که در تولید مهم است تامین مواد اولیه می باشد که مواد اولیه محصولات شوینده و محصولات آرایشی فراوان در کشور ما یافت میشود.

شرکت آییژ سپهر پاکان به سفارش شما تولیدکنندگان ، مواد اولیه خطوط تولید را مستقیماً بدون واسطه و با قیمت مناسب تامین میکند.

بخشی که در یک شرکت تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار است بخش فروش محصولات تولیدی آن شرکت میباشد. با بکارگیری تیم فروش قوی و با مدیریت قوی و برنامه ریزی حساب شده و با داشتن یک استراتژی های هدفمند در فروش به نتیجه مطلوبی خواهید رسید. هر چه میزان فروش شما افزایش یابد تولید نیز افزایش می یابد.

سود و درآمد تولید مواد شوینده رابطه مستقیمی با سهم فروش شما در بازار دارد هرچه میزان فروش شما بیشتر باشد تولید نیز بیشتر میشود و تولید بیشتر برای تولید کننده درآمد و سود بیشتری را به همراه دارد.

شرکت آییژ سپهر پاکان بعد از راه اندازی خط تولید ، زمینه سازی هایی را برای فروش بیشتر محصولات تولیدی شما انجام می دهد و محصول شما را به شرکت های پخش در سراسر کشور معرفی می‌کند و تلاش میکند تا در فروش شما را یاری کند.

محاسبه سود و درآمد تولید مواد شوینده

برای محاسبه درآمد تولید مواد شوینده باید میزان فروش در هر روز و میزان هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در هر روز از تولید را بدست آورد. جمع هزینه ها را از جمع فروش کم کرد و سود و درآمد حاصل از تولید مواد شوینده مشخص میگردد.

هزینه های تولید هر واحد تولیدی با حاشیه سود استاندارد یکدیگر متفاوت هستند و نمیشود جمع ریالی دقیقی از درآمد یک واحد تولیدی را مشخص کرد. اما سود فروش یک محصول را میتوان با درصد مشخص نمود که در تولید مواد شوینده سود محصولات بین ۲۰ الی ۳۰ درصد است . چون ریالی جمع فروش در هر روز و یا هر ماه بسیار بالا است در نتیجه ریالی سود بسیار بالایی را رقم میزند.

فرض مثال : فروش روزانه یک واحد تولیدی سه هزار لیتر مایع ظرفشویی است و اگر قیمت هر لیتر مایع ظرفشویی ۱۲ هزار تومان باشد جمع فروش ۳ هزار لیتر ۳۶ میلیون تومان میشود و سود حاصل از این تولید با ضریب سود ۳۰ درصد به عبارتی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جمع سود و درآمد فروش سه هزار لیتر در هر روز میشود‌.

شرکت آییژ سپهر پاکان

خدمات ما :

اگر چنانچه شما میخواهید وارد این کار شوید و نگران فروش محصولات خود هستید و یا اگر تولید کننده هستید و در فروش محصولات خود با مشکل روبرو هستید، مشاورین شرکت آییژ سپهر پاکان میتوانند به شما کمک کنند و فروش شما را افزایش دهند.

شرکت آییژ سپهر پاکان مفتخر است به شما تولید کنندگان عزیز در اسرع وقت مشاوره رایگان ارائه دهد و از ابتدا همیار شما در راه اندازی ، تولید و فروش محصولات شما میباشد و آماده همکاری در این زمینه است.

جهت اطلاعات بیشتر و یا خرید و سفارش دستگاه‌های خط تولید با شماره های زیر در تماس باشید.

چرا آپارتمان های کوچک از لیست فروش غیب شد ؟

رکنا: برخی کارشناسان مسکن معتقدند که خانه های کوچک همچنان خریدار دارد اما خریداران آپارتمان هایلوکس و بزرگ از خرید منصرف شدند .به گفته این کارشناسان معتقدند این خریداران میل به خرید ملک در کشورهای همسایه پیدا کرده اند.

چرا آپارتمان های کوچک از لیست فروش غیب شد ؟

به گزارش رکنا، افت معاملات مسکن در تهران ادامه دارد. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که درماه پایانی تابستان تنها 6 هزار واحد مسکونی معامله شده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 22.9 و 22.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال 1401 حاکی از آن است که از مجموع 6033 واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 28.4 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود این سهم در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود 4.6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های «11 تا 15» و «بیش از 20» سال اضافه شده است .

در بررسی جزئیات تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که در شهریور ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل در تمام مناطق تهران به جز منطقه ۲۱ کاهشی بوده است. در این بین، کم‌ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۳۵ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۲، ۱۰ و ۴ مربوط می‌شود که هر یک به ترتیب ۸۶۶، ۶۰۹، ۵۲۴ و ۵۲۲ معامله مسکن داشته‌اند.

برخی کارشناسان مسکن معتقدند که خانه های کوچک همچنان خریدار دارد اما خریداران آپارتمان هایلوکس و بزرگ از خرید منصرف شدند .به گفته این کارشناسان معتقدند این خریداران میل به خرید ملک در کشورهای همسایه پیدا کرده اند و رونق خرید در کوچک متراژه ها که درتهران و شهرهای حاشیه ای ادامه دارد زیرا انتظار کاهش قیمت به سرانجام نرسیده است . پیش بینی این کارشناسان از آینده بازار مسکن ادامه روند کنونی است . افزایش اندک قیمت ها به صورت ماهیانه و حفظ میزان فروش کنونی و رونق دو ماه پایانی سال .

برخی از کارشناسان نیز امیدی به آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ندارند. به اعتقاد این کارشناسان شرایط تولید مسکن در کشور بسیار پرریسک است و نظارتی هم دراین زمینه وجود ندارد .

پیش بینی این گروه ادامه تورم و افزایش قیمت در بازار مسکن برای نیم فصل دوم سال است و با شرایط موجود نه تنها در ۶ ماه آینده بلکه در یک سال آینده وضعیت بازار مسکن بدون تغییر خواهد بود .

بررسی فایل های فروش نشان از کاهش فایل های کوچک مقیاس زیر 60 متر دارد و زمان ارائه فایل تا خرید قطعی این فایل ها نیز کوتاه است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.