اهمیت یک استراتژی


استراتژی بازاریابی محتوایی، اشتراک بین استراتژی محتوا و بازاریابی محتوایی است.

راهنمای بهترین روش کاربردی جستجوی متون پژوهشی- فارسی

تا این نقطه شما تعیین کرده اید که پرسش پژوهشی شما چیست و می دانید کجا باید به جستجو بپردازید. اکنون باید پرسش خود را به یک جستجوی کار بردی ترجمه کنید. انجام این کار:

• این احتمال را بیشتر می کند که متون پژوهشی مرتبط را پیدا کنید و نتایج بی ربط را به حداقل برسانید

• در دراز مدت باعث صرفه جویی در وقت شما می شود

• به شما کمک می کند تا در طول جستجوی خود هدفمند باشید و به برنامه ریزی خودادامه دهید

• به شما کمک می کند تا جستجوی خود را تکرار و به روز کنید (در صورت لزوم)

• به پژوهشگران آینده کمک کنید تا نتایج پژوهش شما را در کارهای پژوهشی اینده به کار بگیرند.

اگر ابتدا باید در مورد موضوع یاد بگیرید و بیشتر آن را مورد بررسی قرار دهید، استراتژی جستجوی شما در ابتدا می تواند کاملاً سست باشد. سپس می توانید اصطلاحات جستجو را دوباره مرور کنید و استراتژی جستجوی خود را بر این اساس به روز کنید. استراتژی جستجوی خود را هنگام توسعه آن ضبط کنید و یک نسخه نهایی را از هر مکانی که در ان جستجو می کنید نگه دارید.

به یاد داشته باشید که بازیابی اطلاعات در حوزه غذا به دلیل گسترده بودن زمینه و نحوه فهرست بندی مطالب پیچیده است. این پیچیدگی در متون پوشانده شده است و ارزش دارد که خود را با آن آشنا کنید.نمونه:

• جستجوی خوک در یک پایگاه داده عمومی، محتوا رااز هر جایی که از حیوان در آزمایشات بالینی استفاده شده است، تحقیقات دام، استفاده از گوشت خوک در مواد غذایی و غیره پیدا کرده و بر می گرداند.

• در یک پایگاه داده با مرکزیت سلامت، گزینه های جستجو و فیلترها در زمینه سلامت انسان ایجاد شده اند، که ممکن است برای جستجوی مباحث علوم غذایی که مربوط به سلامت انسان نیستند، مفید واقع نشود.

در نتیجه، بیشتر هنگام جستجو برای مباحث مربوط به مواد غذایی در یک پایگاه داده که برای محتوای مواد غذایی طراحی نشده است، مطالب غیر مرتبط زیادی وجود دارد. ایجاداستراتژیهای جستجوی موفق شامل دانش اولیه درباره پایگاه داده مربوطه، دامنه، نمایه سازی و ساختار آن می باشد.

شکل دادن به استراتژی جستجو

شامل موارد زیر است:

• مفاهیم کلیدی و لغات معنی دار

• واژه های کلیدی یا عناوین موضوعی

• واژه های کلیدی جایگزین

• دقت در پیوند درست مفاهیم به یکدیگر

• ارزیابی منظم از نتایج جستجو، برای اطمینان از تمرکز جستجوی شما

• ثبت دقیق استراتژی نهایی خود. برای بدست آوردن متون جدید منتشر شده از زمان آغاز، باید جستجوی خود را دوباره در پایان مراحل بررسی مجدد انجام دهید .

ماتریکس جستجو

توصیه می کنیم از یک ماتریس جستجو (نمونه زیر را ببینید) استفاده کنید تا یک جستجوی موفقیت آمیز را گرداوری کنید- این به شما کمک می کند تا طوفان مغزی داشته باشید و واژه های کلیدی را برای جستجوی خود گرداوری کنید. برای پر کردن یک ماتریس جستجو:

1. مفاهیم اصلی را در جستجوی خود مشخص کنید

2. از دو استراتژی موازی برای پر کردن جا های خالی دیگر استفاده کنید:

الف) جستجوهای اولیه را با لغات مورد نظر خود، چکیده های مشابه موضوعی انجام دهید (بعضی اوقات به اصطلاح توصیف کننده ، کلمات کلیدی ، عنوان های MeSH یا لغات واژه نامه، بسته به اینکه از کدام پایگاه داده استفاده می کنید) نتایج مرتبط را برای اضافه کردن کلمات به ماتریس ارائه دهید.

ب) سلسله مراتب واژه گان تخصصی پایگاه داده را برای لغات با مفهوم گسترده تر و باریک تر کاوش کنید.

توجه: نیازی نیست همه جاهای خالی را در یک ماتریس جستجو پر کنید

متوجه می شوید که هنگام اجرای اولیه آن باید برخی از جستجوها را انجام دهید و این به شما در اصلاح استراتژی جستجو کمک می کند. برای جستجوی این سؤال نمونه:

• برخی از اصطلاحات با مفهوم گسترده باعث نتایج بی ربط در مورد گوشت خوک و مرغ است .

• بعضی از اصطلاحات تخصصی تر غیر ضروری بودند، زیرا هر نتیجه حاوی "عصاره گوشت گاو" فقط با استفاده از اصطلاح گوشت گاو پوشش داده می شود.

This revised matrix shows both adjustments made to terms, and how the terms are connected with Boolean operators. Different forms of the same concept (the columns) are connected with OR, and each of the different concepts are connect with AND.

تغییرات املایی و واژه های جایگزین

استفاده صحیح از عملگرهای بولین برای ایجاد جستجوهای هدفمند بسیار مهم است. عملیات کلیدی AND ، OR و NOT است و شمارا قادر می سازد مفاهیم concepts) ) را ترکیب کرده و واژ ه ها key terms) ) را به هم وصل کنید.

•از OR برای اتصال عبارات مختلف که برای بیان یک مفهوم به کار می روند استفاده کنید. از رابط جستجوی OR استفاده می کنید تا واژه ها ی کلیدی یک مفهوم را درون براکت ها یا پرانتز قرار دهید مانند این: (safe OR “food safety” OR decontamination OR contamination OR disinfect*)

اکنون این موارد به یک مفهوم ،ایمنی مواد خوراکی برای جستجوی شما تبدیل شده اند.

•از AND استفاده کنید تا مفاهیم مختلف را پیوند دهید. با تایپ کردن

(safe OR “food safety” OR decontamination OR contamination OR disinfect*) AND (beef OR “cattle carcasses”) - شما در حال هدایت بانک اطلاعاتی برای نمایش نتایج حاوی هر دو مفهوم هستید.

• NOT تمام نتایج حاوی یک کلمه خاص را حذف می کند. به طور کلی توصیه می شود که از به کار بردن NOT پرهیز کنید، زیرا سایر واژه ها هم ممکن است به روشی که پیش بینی نکرده اید حذف شوند.

:جستجوی عنوان شده درمیتریکس بالا به شکل زیر دریک منبع الکترونیکی وارد می شو د

("food safety" OR safety OR decontamination OR contamination OR disinfection) AND (thaw* OR defrost* OR "thawing medium") AND ("sensory quality attributes" OR "sensory perception" OR quality OR aroma OR appearance OR "eating quality" OR juiciness OR mouthfeel OR texture OR "mechanical properties" OR "sensory analysis" OR "rheological properties") AND (beef OR "cattle carcasses")

اصطلاحات لغت نامه وژاگان به شما کمک می کند تغییرات مختلف در کلمات و هجی هایی را که محققان ممکن است از برای مفاهیم یکسان استفاده کنند را شناسایی کنید. اما شما باید از مکانیزم های دیگری که توسط پایگاه داده ها استفاده می شود هم استفاده کنید. این امر به ویژه برای جستجو در پایگاههای داده ای که اصطلاح نامه تخصصی علوم غذایی موجود ندارند، مهم است.

• جستجوی عبارات چند واژه ای با قرار دادن دو یا چند واژه بین علامت نقل قول مانند "ایمنی خوارکی ها" باعث می شود که این واژه ها در یک قسمت خاص سر مقاله یا چکیده یا سرموضوع در کنار هم جستجو شوند. جستجوی عبارات به این ترتیب می تواند بازگردهای غلط رااز بین ببرد ، جایی که واژ ه های مورد استفاده به طور جداگانه مفهوم مورد نیاز را نشان نمی دهند.

• برخی از پایگاه های داده به شماامکان می دهند از جستجوی تقریبی proximity searching استفاده کنید و مشخص کنید که واژه ها باید با چه فاصله ای در کنار یکدیگر باشند. به طور نمونه، اگر

ripening N5 cheese را تایپ کنید، نتیجه ای پیدا می کنید که حداکثر پنج واژه را بین لغات آغاز و پایان داشته باشد، بنابراین می تواند ripening cheese و همچنین semi-hard goat cheese باشد.

• همچنین می توانید واژه ها را کوتاه کنید، به طور نمونه nutri* نتیجه های مربوط به nutrient, nutrition, nutrigenetics و غیره به همراه خواهد آورد.

• از نمادهای Wildcard در کلمات استفاده کنید تا تغییرات املایی مانند organi?ation را برای organisation یا organization پوشش دهید.

• می توانید عملکرد های مختلف را ترکیب کنید- جستجوی " brewer* yeast " نتایج " brewer yeast "، " brewer’s yeast " و " brewers yeast " را به دست می آورد، که شامل سه تغییر املایی ست.

• در نظر بگیرید که چگونه با تغییرات املایی مختلف لغات یکسان را جستجو کنید یا مطالب تاریخی را چگونه با استفاده از کلمات جدید جستجو کنید که در ان نقطه زمانی متداول نبوده اند.

توجه: در حالی که نماد برش truncation تقریباً همیشه نماد ستاره * است، قوانین در مورد نمادهای wildcards از پایگاه داده به پایگاه داده دیگر متفاوت است. نماد $ یا نماد ؟ به طور مشابه استفاده می شوند. برخی از پایگاههای داده از نماد N به اضافه شماره لغاتی که بین واژ های مورد جستجو قرار می گیرند برای جستجوی عبارات چند واژه ا ی استفاده می کنند و برخی دیگر از لغت NEAR استفاده می کنند. همیشه بخش راهنمای پایگاه داده را بررسی کنید تا مطمئن شوید که از نمادهای مناسب آن پایگاه استفاده می کنید.

7 دلیل اهمیت مطالعه بازار اهمیت یک استراتژی برای یک کسب و کار

مشاوره شروع کسب و کار جدید

اهمیت مطالعه بازار: هر فردی براحتی می تواند نسبت به اهمیت مطالعه بازار بی توجه باشد. با این وجود در صورتیکه شما در مورد یک ایده تجاری فکر کنید، آخرین چیزی که به ذهن شما می رسد عبارت از صرف کردن چند ساعت از وقت خودتان برای مطالعه بازار می باشد. اکثر افراد بدون آنکه اقدام به مطالعه بازار کنند، وقت خودشان را صرف شروع تولید و فروش محصولات می کنند.

ولی واقعیت این است که هر کسب و کاری به مطالعه بازار نیاز دارد. این مورد بخصوص در کسب و کارهای کوچک مصداق های بارزتری دارد و در چند ماه اول ارزش این مطالعه به خوبی مشخص می شود. کسب و کارهای جدید نیاز دارند که در سریع ترین زمان ممکن به فروش و مشتری دسترسی پیدا کنند و مطالعه بازار می تواند یک اطمینان خاطری را در مورد فروش و مشتری ایجاد کند.

ارزش مطالعه بازار عبارت از نقش مفید آن در آگاهی یافتن شما نسبت به مشتری هایتان می باشد. در ادامه این مقاله با مفاهیم مطالعه بازار آشنا خواهیم شد. همچنین اهمیت مطالعه بازار و برخی از منابع مربوط به شروع مطالعه بازاری کسب و کار هم برای شما توضیح داده خواهد شد. در صورتی که می خواهید دانش به روزی داشته باشید، علاوه بر این مقاله باید سایر مقالات منتشر شده در سایت مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان (expertmasters.ir) و سایر سایت های مشابه را هم مطالعه کنید.

مطالعه بازار چیست؟

قبل از آنکه بتوانید اهمیت مطالعه بازار را درک کنید، در ابتدا باید با خود مطالعه بازار آشنا شوید. مطالعه بازار در مورد یک روش یا فعالیت خاص نیست، بلکه صرفا عبارت از اقدامات یک کسب و کار یا شرکت بمنظور اهمیت یک استراتژی شناخت مشتریان مورد هدف می باشد. (مطالعه بازار در طرح توجیهی محصول جدید)

در حالیکه برخی از کارها همانند بررسی ها و گروه های هدف می توانند مفید باشند، ولی این موارد ضرورت قطعی ندارند و عبارت از همه مواردی نمی باشند که شما برای مطالعه بازار هدفتان به آن نیاز دارید. برخی از کارهایی که شما بعنوان بخشی از مطالعه بازاری خودتان می توانید انجام دهید عبارتند از:

داشتن یک سری مکالمات کوتاه با مخاطبانی که بخشی از بازار هدفتان هستند.

 • فرض کنید که می خواهید سرویس مربوط به آتلیه عروسی را راه اندازی کنید. در ابتدا سعی کنید یک مکالمه کوتاه با افرادی داشته باشید که ازدواج کرده اند یا نامزد هستند و از آنها در مورد کرایه و کار کردن با یک عکاس مراسم ازدواج سوالاتی بپرسید. حتی یک مکالمه کوتاه پنج دقیقه ای هم می تواند یک آگاهی مناسبی را در مورد نحوه انجام دادن کارتان به شما ارائه دهد.

برای بازار هدفتان یک سری گروه های فیس بوکی مرتبط پیدا کنید.

 • این مورد می تواند یک روش رایگان و آسانی بمنظور دستیابی به مشتریان آنلاین مورد هدف و پرسیدن سوال از آنها باشد. در صورتی که قوانین مربوط به این گروه ها این امکان را به شما بدهد، بمنظور پیشرفت کسب و کارتان می توانید دوباره از این گروه ها استفاده کنید.

یک فرم ارزیابی را به وب سایت خودتان اضافه کنید.

 • در صورتیکه از قبل برای کسب و کار خودتان یک وب سایتی داشته باشید، می توانید به مشتریان خودتان پیشنهاد دهید که در صورت پر کردن فرم های ارزیابی می توانند از تخفیف شما بهره مند شوند.

موارد بیان شده در بالا چند مورد از کارهایی هستند که می توانند به یک بخشی از مطالعه بازاری شما تبدیل شوند. در حقیقت شما قبل از مشخص کردن نیازهای بازاری، رفتارها و اولویت های خودتان هر فعالیتی را می توانید به عنوان فعالیت مطالعاتی خودتان دسته بندی کنید.

هفت دلیل برای اهمیت مطالعه بازار

در ادامه 7 دلیل مربوط به اهمیت مطالعه بازار بیان می شوند که بخصوص برای کسب و کارها و تیم های کوچکتر کاربرد دارند.

براحتی فرصت های کسب و کار خودتان را کشف می کنید

بعد از مطالعه بازار، افرادی که به دنبال آنها هستید (مشتریان هدفتان)، جایی که می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید (کانال های بازاریابی شما)، و مواردی که آنها به آن علاقمندند برای شما مشخص خواهد شد. بعد از مشخص کردن این موارد فرصت های تجاری خودتان را به راحتی پیدا خواهید کرد. برای مثال:

مشارکت با کسب و کارهای دیگر.

ایجاد امکانات سفارشی سودده.

مکان های جدیدی برای فروش پیدا کنید.

ریسک های تجاری کمتر

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان های مربوط به نیروی کار، تقریبا نیمی از کسب و کارهای دارای طول فعالیت کمتر از 50 سال می باشند. یکی از روش هایی که با استفاده از آن می توانید در مورد ادامه دار بودن کسب و کار خودتان اطمینان کسب کنید، عبارت از در اختیار داشتن یک جریان ثابتی از فروش ها و مشتریان می باشد. به منظور انجام دادن این کار به مطالعه بازار نیاز دارید.

مطالعه بازاری باعث خواهد شد تا شما همواره نسبت به وضعیت مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه خودتان مطلع باشید و نیازهای آنها را تامین کنید. بنابراین:

قبل از راه اندازی، محصولات و طراحی های جدید را تست کنید.

دلایل برنگشتن مشتریان را مشخص کنید.

مناطق مشکل دار را دقیق تر بررسی کنید.

موارد تبلیغاتی مرتبط ایجاد کنید

در صورتیکه یکی از دغدغه های شما عبارت از متن یا تصاویر استفاده شده بر روی تراکت ها، وب سایت ها یا حساب های شبکه اجتماعی باشد، از طریق مطالعه بازار می توانید یک راه حل مناسبی برای این مورد پیدا کنید. به دلیل اینکه مشتریان مورد هدفتان نیاز ها، خواسته ها و مشکلات خودشان را از قبل با شما مطرح کرده اند، به صورت دقیق مطلع هستید که چه چیزی را باید شناسایی کنید و در حین ایجاد موارد بازاریابی به چه نحوی عمل کنید.

پرس و جو کردن از مخاطبان خودتان در مورد مشکلات اصلی شان می تواند به شما کمک کند تا یک مضمون ترغیب کننده برای آنها درست کنید. برخی از روش ها که در ایجاد موارد بازاریابی می توانند مفید باشند عبارتند از:

 • آگاهی یافتن در مورد این موضوع که مشتریان محصول شما را به عنوان یک محصول ضروری یا محصول لوکس در نظر می گیرند به شما کمک خواهد کرد تا برچسب ها، بروشورها و وب سایتی طراحی کنید که متناسب با احساسات و ادراکات آنها باشد.
 • مشخص کردن دامنه سنی مشتریانتان منجر به مشخص شدن زبان مورد استفاده شما در موارد تبلیغاتی خواهد شد. در مواردی که مشتریانتان کودک باشد نسبت به زمانیکه مشتریانتان افراد بازنشسته باشد، زبان تبلیغات شما متفاوت خواهد بود.

مطلع شدن در مورد جاهایی که باید در آنجا تبلیغ کنید

یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب و کارهای کوچک با آن مواجه هستند عبارت از محدودیت در بودجه می باشد. به همین دلیل بودجه بازاریابی این شرکت ها باید به صورت بهینه باشد تا امکان دستیابی به بهترین عایدی ها امکان پذیر شود. مطالعه بازاری می تواند به شما کمک کند تا از طریق یک سری کانال هایی با مخاطبان مورد هدفتان ارتباط برقرار کنید که احتمال مشاهده پیام های شما در این کانال ها بیشتر می باشد.

یک سری از وظایف بودجه ای که مطالعه بازار می تواند در آنها نقش مفیدی داشته باشد عبارتند از:

تبلیغات خرید در شبکه های اجتماعی.

نصب آگهی ها و پوسترها.

تبلیغات هدفمند.

فروش بهتر نسبت به رقبا

کسب و کاری که اهمیت یک استراتژی شناخت بهتری نسبت به مشتریان خودش دارد، احتمال موفقیت بالایی دارد. در صورتیکه در مراحل مربوط به مشخص کردن نیازهای مشتریان و تامین نیازهای آنها عملکرد بهتری نسبت به رقبای خودتان داشته باشید، شانس بیشتری در رقابت خواهید داشت. یک سری از روشهایی که مطالعه بازار در فروش بهتر نسبت به رقبا می تواند کاربرد داشته باشد، عبارتند از:

هدفگذاری مشتریان ناراضی.

مشخص کردن مشتریانی که خدمات کمتری دریافت می کنند.

مشخص کردن نیازهای تامین نشده مشتریان.

اهداف بهتری را برای کسب و کار خودتان مشخص کنید

در مواقعی که مالکان یک سری اهدافی را برای کسب و کار خودشان مشخص می کنند، یک افزایشی را در فروش ها یا مشتریانشان تجربه می کنند. ولی شما بدون مطالعه بازار نمی توانید در مورد قابل دسترس بودن اهدافتان و نحوه دستیابی به آنها اطلاع کسب کنید.

شاید بخواهید در پایان فصل فروش خودتان را دو برابر کنید. در صورتیکه نسبت به دو برابر بودن بازار مورد هدفتان در مقایسه با بازار فعلی تان مطلع نباشید، به چه نحوی می توانید در مورد امکان پذیر بودن این هدفتان اطمینان کسب کنید؟ در صورتیکه نسبت به اندازه فعلی بازار بالقوه خودتان اطلاعی نداشته باشید، فقط یک سری اهداف خودسرانه خواهید داشت. شما از طریق مطالعه بازار می توانید راستاهای مشخصی را که مشتریانتان می توانند رشد کنند، مشخص کنید.

تصمیم گیری راحتتر خواهد بود

نیاز به مطالعه بازار و اهمیت آن در حین تصمیم گیریهای تجاری بیشتر بروز پیدا می کند. شما به عنوان مالک یک کسب و کار بجای آنکه یک معیار خودسرانه برای تصمیمات خودتان داشته باشید، باید از گزارشات مربوط به مطالعه بازار استفاده کنید. باید بر مبنای این مطالعه مشخص کنید که آیا تصمیم شما: منجر به جذب مشتریان بیشتری می شود؟ آیا به افراد بیشتری دسترسی خواهید داشت که می توانند خریدار احتمالی محصول شما باشند؟ آیا این مورد برای آنها مشخص است که کسب و کار شما می تواند نیازهای آنها را تامین کند؟

هر چند که تمامی مشکلات نمی توانند از طریق مطالعه بازار حل شوند، ولی اکثر آنها قابل حل هستند که برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جایی که باید بودجه تبلیغاتی یا بازاریابی خودتان را صرف کنید
 • مشخص کردن این مورد که آیا برای محصول شما تقاضا وجود دارد یا نه
 • آیا باید در یک موقعیت جدید کارگاه، مغازه یا کارخانه باز کنید
 • تولید چه محصولاتی را باید قطع کرد و تولید کدام محصول باید افزایش پیدا کند
 • این محصولات به چه صورت باید قیمت گذاری شوند

مطالعه بازار همواره ضرورت دارد، چرا که واقعیات را به شما بیان می کند. مطالعه بازار باعث خواهد شد که در مقایسه با حالت تولید محصول بر مبنای حدسیات خودتان بتوانید تصمیمات دقیق تری بگیرید.

اهمیت مطالعه بازار برای کسب و کار شما

در حال حاضر که شما در مورد نیاز به مطالعه بازار مطلع شدید، آماده شروع هستید. هیچ لزومی وجود ندارد که کسب و کار شما میلیون ها تومان از گروه های مورد هدف درآمد داشته باشد و شما یک مطالعه بازاری گسترده انجام دهید. ولی انجام مطالعه بازار در اولین مرحله مهم می باشد.

تا زمانیکه بتوانید آمارها، نیازها و معایب بازار هدفتان را بخوبی شناسایی کنید، توانایی لازم را برای بالا بردن منافع خودتان همراه با رشد کسب و کارتان خواهید داشت. چرا همین امروز شروع به مطالعه بازار نمی کنید!؟

استراتژی تولید محتوا چیست؟

برای درک دقیق مفهوم استراتژی محتوا، لازم است 3 مفهوم زیر را در کنار هم بررسی کنیم:

 • استراتژی محتوا (Content Strategy)
 • بازاریابی محتوایی (Content Marketing)
 • استراتژی بازاریابی محتوایی (Content Marketing Strategy)

تصویر مقابل، ارتباط این 3 مفهوم را با یکدیگر نشان می دهد:

استراتژی بازاریابی محتوایی، اشتراک بین استراتژی محتوا و بازاریابی محتوایی است.

استراتژی محتوا

سایت Moz.com با ترسیم نمودار فوق، توضیح می دهد که بسیاری از افراد متأسفانه تفاوتی بین این مفاهیم قائل نیستند و اصطلاحات «بازاریابی محتوایی» و «استراتژی محتوا» را به جای یکدیگر استفاده می کنند. در حالی که این مفاهیم با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً شما می توانید «محتوای غیر تجاری» خود را هم به صورت استراتژیک برنامه ریزی کنید. اما با کمی اغماض، می توان فرض کرد که وقتی از «استراتژی محتوا» صحبت می کنیم، منظورمان «استراتژی بازاریابی محتوایی» است. در واقع ما با برنامه ریزی اسراتژیک محتواهای غیر تجاری که اهداف بازاریابی را دنبال نمی کنند، کاری نداریم.

پایگاه اینترنتی «موسسه بازاریابی محتوایی» یا CMI، برای «تعریف استراتژی بازاریابی محتوایی» می گوید:

استراتژی بازاریابی محتوایی شما، «دلیل و چرایی» شما را نشان می دهد. چرا می خواهید محتوا تولید کنید؟ با تولید محتوا می خواهید به چه کسی کمک کنید؟ یعنی مخاطبان محتوای شما چه کسانی هستند؟ و این که شما چگونه می خواهید به این مخاطبان کمک کنید که هیچ شخص دیگری نمی تواند به این روش به آن ها کمک کند؟

اکثر شرکت ها و سازمان ها معمولاً از بازاریابی محتوایی برای ایجاد یک جامعه مخاطب استفاده می کنند تا حداقل به یکی از اهداف زیر دست پیدا کنند: یا درآمد خود را افزایش دهند، یا هزینه های خود را کاهش دهند و یا مشتریان بهتری جذب کنند.

دلایل ضرورت استراتژی برای تولید محتوا

بسیاری از افراد، داشتن استراتژی محتوا را امری تزئینی و لوکس فرض می کنند و بدون تدوین یک استراتژی مکتوب، شروع به تولید محتوا می کنند. بدون شناسایی نیازهای مخاطبان، بدون ارزیابی وضعیت رقبا، بدون برنامه زمان بندی شده و بدون ساز و کار نظارتی، محتواهای متعددی تولید می کنند و طبیعتاً بازدهی چندانی به دست نمی آورند. رهبران بازار، کسب و کارهایی هستند که محتوا را جدی می گیرند و بر اساس استراتژی محتوا قدم بر می دارند.

دلایل زیادی را می توان برای اهمیت استراتژی محتوا بر شمرد. از جمله:

 1. استراتژی محتوا، باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود.
 2. استراتژی محتوا، باعث صرفه جویی در زمان می شود.
 3. استراتژی محتوا، قدرت رقابت شما را افزایش می دهد.
 4. استراتژی محتوا، هدفمندی تولید محتوا را افزایش می دهد.
 5. محتوای هدفمند، بیشتر توجه مخاطبان را جلب می کند.
 6. محتوای هدفمند، بیشتر رضایت مخاطبان را جلب می کند.
 7. محتوای هدفمند، نرخ تعامل و مشارکت کاربران را افزایش می دهد.
 8. استراتژی محتوا، اثربخشی و بازدهی محتوا را افزایش می دهد.
 9. استراتژی محتوا، امکان ارزیابی عملکرد را فراهم می کند.
 10. استراتژی محتوا، تشخیص فرصت های جدید را ساده تر می کند.
 11. استراتژی محتوا، باعث تقویت برند می شود.

ضرورت و اهمیت تقویم محتوا

آموزش گام به گام تدوین استراتژی محتوا

الگوریتم های معناگرای گوگل یعنی مرغ مگس خوار (Hummingbird) و رنک برین (RankBrain)، ارزش و اهمیت «تولید محتوایی که بتواند به بهترین شکل ممکن نیازهای کاربران را تأمین کند» را هر روز افزایش می دهند. شاید روی کاغذ بسیار ساده به نظر برسد اما در واقعیت، دقیقاً چطور باید محتوایی تولید کرد که نیازهای کاربر را پوشش دهد؟ بسیاری از متخصصان سئو فکر می کنند که صرفاً با تحقیق کلمات کلیدی می توانند به این هدف برسند اما اگر اینطور بود، همه موفق می شدند! در حالی که تعداد محتواهایی که هرگز دیده نمی شوند و هیچ بازدیدی از گوگل جذب نمی کنند، حدود 20 برابر محتواهایی است که بیش از 10 بازدیدکننده پیدا می کنند! اینجاست که ارزش استراتژی محتوا مشخص می شود.

1) اهداف خود را مشخص کنید

برای تعیین اهداف، از انتها شروع کنید. در نهایت می خواهید به چه نتیجه ای برسید؟ آیا می خواهید تعداد سرنخ هایی که از مشتریان جذب می کنید (Lead Generation) را به میزان مشخصی افزایش دهید؟ آیا می خواهید تعداد مشخصی از فروش را افزایش دهید؟ آیا می خواهید تعداد مشترکین خبرنامه سایت را افزایش دهید؟ ابتدا این اهداف را مستند کنید. انجام این مرحله به شما کمک می کند نوع محتوایی را که می خواهید ایجاد کنید و «دعوت به اقدام» های هر محتوا (Call to Action) را تعیین کنید.

تعیین اهداف بازاریابی محتوایی

2) مخاطبان اصلی و نیازهای آنان را مشخص کنید

گام بعدی این است که مشخص کنید قصد دارید با محتوای خود چه کسانی را هدف قرار دهید. افراد زیادی در سازمان شما هستند که در این قسمت از فرایند تدوین استراتژی، می توانند به شما کمک کنند. صحبت با اعضای این تیم ها را مد نظر قرار دهید: تیم خدمات مشتریان، تیم پشتیبانی، تیم فنی، مدیران محصول، مدیران بازاریابی محصولات و مدیران بازاریابی شبکه های اجتماعی. این افراد اغلب افرادی هستند که بیشترین تعامل را با مشتریان دارند. بدانید که مخاطبان شما با چه چیزی دست و پنجه نرم می کنند و چه محتوایی می تواند به نیازها و سوالات آن ها پاسخ دهد. با جستجو در انجمن ها و شبکه های اجتماعی می توانید برخی از این تحقیقات را خودتان به تنهایی انجام دهید.

3) تمایزهای کسب و کار خود را شناسایی کنید

بیشتر عمیق شوید و کشف کنید که چه چیزی برند شما را واقعاً منحصر به فرد و متمایز می کند. در اینجا، منظور ما فقط تمایز در محصول نیست. همه ویژگی های برتر در برند خود را شناسایی و فهرست کنید. به تمایز نیروهای انسانی متخصص خود فکر کنید. به ویژگی های متمایزی که فرایند تولید محصولات خود دارید، فکر کنید. حتی تمایزی که در نگاه اول بی ارزش به نظر می رسد، می تواند بسیار ارزشمند باشد.

ایجاد تمایز در استراتژی محتوا

4) تمایز محتوایی خود را پیدا کنید (Content Tilt)

برای پیدا کردن تمایز، مرحله 2 و 3 را با هم ترکیب کنید. یعنی «تمایزهای کسب و کار خود» را در کنار «نیازهای مخاطبان» قرار دهید و به گونه ای نیازهای آن ها را برآورده کنید که فقط خودتان می توانید! کلمه Tilt در لغت به معنی مایل و شیب دار است. ریشه این واژه این است که در قرون وسطی شوالیه ها با نیزه های بزرگ با هم مبارزه می‌کردند و کسی برنده بود که شیب مناسبی به نیزه می داد و درست هدف‌گیری می کرد. در بازار رقابتی هم کسب و کارهایی می توانند برنده شوند که بهتر هدف گیری کنند و تمایز ویژه ای نسبت به رقبا داشته باشند. اکثر کسب و کارها، ایده های محتوایی و حتی محصولات خود را از روی کسب و کارهای دیگر کپی می‌کنند و برای همین شکست می‌خورند. به کاری مشغول شوید که دیگران انجام نداده‌اند و در زمینه‌ای تازه، انحصار ایجاد کنید. مسائلی را پیدا کنید که تا به حال کسی برایش راهکاری ارائه نکرده باشد و سعی کنید آن مسائل را برای مخاطبان خود حل کنید.

5) بر اساس تمایزهای خود، موضوعات محتوایی را مشخص کنید

وقت آن رسیده که موضوعات محتوا را با طوفان فکری پیدا کنید. حالا که نیازهای مخاطبان و تمایز محتوایی خود را شناخته اید، پیدا کردن موضوعاتی که برند شما باید درباره آنها تولید محتوا کند، بسیار آسان تر است. موضوعاتی را انتخاب کنید که می دانید مخاطبان شما به آنها اهمیت می دهند! در این صورت، می توانید مشارکت سایر بخش های سازمان را هم برای پیشبرد اهداف استراتژی محتوا، جلب کنید. فقط مطمئن شوید که تمایز محتوایی شما، قبل از همفکری، برای آنها روشن شده باشد.

تحقیق کلمات کلیدی برای تدوین استراتژی محتوا

6) درباره کلمات کلیدی سئو، تحقیق کنید

حالا که موضوعات اولیه را با همفکری سایر اعضای تیم انتخاب کردید، وقت «تحقیق کلمات کلیدی» رسیده. باید بدانید که کاربران برای رفع نیازهای محتوایی خود، دقیقاً چه کلیدواژه هایی را جستجو می کنند. از سوی دیگر باید اطلاعات کلیدواژه هایی که رقبای کسب و کار شما به وسیله آن ها از گوگل بازدید جذب می کنند را نیز استخراج کنید. ابزارهای مختلفی برای استخراج کلمات کلیدی وجود دارد (مثل Ahrefs، Alexa، SEMrush، Keyword Planner و. ) که می توانید اطلاعات را از طریق آن ها به دست آورید. البته دسترسی به این ابزارها از ایران، به دلیل تحریم و نرخ بالای ارز، کمی دشوار است. در صورت تمایل می توانید از خدمات کیورد ریسرچ شهر محتوا استفاده کنید.

7) یک تقویم محتوا تهیه کنید

بر اساس نتایج کیورد ریسرچ، یک تقویم محتوا تدوین کنید. اطمینان حاصل کنید که کلیدواژه هایی که در محتواهای شما مورد هدف قرار می گیرند، در تقویم محتوا ثبت شوند تا اعضای تیم تولید، محتواهای مشابه تولید نکنند.

8) روش های ارزیابی عملکرد را مشخص کنید

وقتی مشخص کردید که چه محتوایی باید تولید شود، باید تعیین کنید که موفقیت این محتواها چگونه اندازه گیری خواهد شد. برای اندازه گیری عملکرد محتواها، شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) دقیقی تعیین کنید. بررسی وضعیت دستیابی به این شاخص ها در آینده می تواند میزان موفقیت استراتژی محتوای شما را نشان دهد و به شما درباره بازنگری در استراتژی محتوا کمک کند.

9) تولید محتوا را آغاز کنید

بالاخره وقت تولید محتوا رسید! حالا که مخاطبان را می شناسید، تمایزهای کسب و کار خود را کشف کرده اید، موضوعات و کلمات کلیدی را انتخاب کرده اید و تقویم محتوای خود را هم تدوین کرده اید و البته اهمیت یک استراتژی می دانید که هر محتوایی چه بازدهی و نتیجه ای باید داشته باشد، وقت آن رسیده که محتواهای خود را تولید کنید و به هدف بزنید. تولید محتوا باید با کیفیت، منحصر به فرد و منطبق بر اصول سئو باشد تا اهداف استراتژی شما را محقق کند.

10) عملکرد محتواها را در طول زمان رصد کنید

هنوز تمام نشده! کار ما با تولید محتوا تازه آغاز می شود. باید به صورت مستمر نحوه اجرای برنامه ها و وضعیت دستیابی به اهداف را رصد کنید و برای بهینه سازی استراتژی محتوای خود، ایده بگیرید.

استراتژی موفق در ایمیل مارکتینگ

هیچ کدام از کانال‌های بازاریابی دیجیتال را نمی‌توان بدون استراتژی تصور کرد، ایمیل مارکتینگ هم از این قاعده مستثنی نیست. داشتن استراتژی در ایمیل مارکتینگ کمک می‌کند بهترین خروجی را از کمپین طراحی شده داشته باشیم. احتمالا اطلاعاتی کلی در رابطه با میزان اثربخشی ایمیل مارکتینگ دارید که اکنون در حال خواندن این مقاله هستید. برای اینکه یک کمپین بازاریابی ایمیلی به‌بهترین شکل اجرا شود، باید استراتژی مناسبی را برای آن درنظر بگیریم. این استراتژی می‌تواند شامل موارد مختلفی اعم از انتخاب قالب مناسب برای ایمیل‌ها، جداسازی مخاطبان با فیلترهای مختلف در لیست موجود، آنالیز نتایج و… شود. در این مقاله می‌خواهیم لازمه‌های یک استراتژی ایمیل مارکتینگ موفق را بشناسیم.

اهمیت داشتن استراتژی در ایمیل مارکتینگ

شکی در مفید بودن ایمیل مارکتینگ نیست و در مقالات گذشته به تفصیل دررابطه با این موضوع صحبت کرده‌ایم. اکنون می‌خواهیم فاکتوری که به عملکرد درست این کانال کمک می‌کند را بررسی کنیم، یعنی داشتن استراتژی مناسب در ایمیل مارکتینگ!

استراتژی یعنی داشتن یک‌سری دستور‌العمل مشخص و عمل کردن مطابق آن‌ها

همان‌طور که می‌دانید ایمیل مارکتینگ یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین کانال‌های بازاریابی دیجیتال است که هرسال نسبت‌به سال قبل نتایج بهتری از خود نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین مزیت این کانال، ROI یا نرخ بازگشت سرمایه بی‌نظیر آن است. خوب است بدانید ROI این کانال بااختلاف بهتر از کانال‌های دیگر دیجیتال مارکتینگ است. بهتر از سئو، بازاریابی محتوایی، تبلیغات کلیکی و… . اگر انتظار ROI بی‌نظیری را دارید، باید استراتژی مناسبی داشته باشید. نمی‌توانید بدون هیچ برنامه‌ای شروع به ارسال ایمیل کنید و انتظار داشته باشید که اوضاع مطابق میل شما پیش برود. در ادامه نکاتی را درمورد تنظیم یک استراتژی ایمیل مارکتینگ مفید مشاهده خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: مارکتینگ اتومیشن چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

5 نکته در ایجاد یک استراتژی ایمیل مارکتینگ موفق

نکات زیادی برای ایجاد چنین استراتژی‌ای وجود دارند؛ اما 5 نکته پیش رو مهم‌ترین آن‌ها هستند:

  از تحویل ایمیل‌هایتان اطمینان حاصل کنید.
  بهترین متن را آماده کنید، بهترین تصویر را پیوست کنید، در بهترین قالب و بهترین زمان آن را برای اهمیت یک استراتژی مناسب‌ترین مشتری ارسال کنید. تمام این بهترین‌ها اگر ایمیل به‌دست گیرنده نرسد هیچ فایده‌ای ندارند! درست مانند کارت عروسی پر زرق و برقی که به دست مهمان نرسیده، ایمیلی که وارد صندوق ورودی مخاطب نشود هم هیچ فایده‌ای برایتان ندارد. پس حتماً از تحویل ایمیل‌هایتان مطمئن شوید. قبل از هرچیزی باید از درستی آدرس ایمیل طرف مقابل مطمئن شوید. پس از اینکه ایمیل را فرستادید باید آن را در قسمت Sent مشاهده کنید؛ اگر ایمیل فرستاده شده در Outbox قرار داشت یعنی فرستاده نشده است. (چنانچه می‌خواهید بدانید smtp چیست مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می‌کنیم)

افزایش نرخ تبدیل در ایمیل مارکتینگ با شخصی سازی ایمیل‌ها!

بیشتر بخوانید: چنانچه قصد یادگیری و آموزش میلرلایت را دارید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید!

جمع‌بندی: استراتژی موفق در ایمیل مارکتینگ

هیچ فعالیتی در دنیای بازاریابی دیجیتال بدون داشتن استراتژی موفق نخواهد بود و ایمیل مارکتینگ هم مانند تمام کانال‌های این فضا از همین قاعده پیروی می‌کند. ایمیل مارکتینگ بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را در میان تمام کانال‌های دیجیتال مارکتینگ دارد. برای اینکه بتوانیم نهایت بهره را از این موضوع ببریم، باید یک استراتژی ایمیل مارکتینگ مناسب داشته باشیم. موارد بسیاری در تنظیم یک استراتژی مناسب دخیل هستند. مانند تقسیم‌بندی مخاطبین، استفاده از بازاریابی درونگرا، انتخاب قالب درست، بهینه‌سازی ایمیل‌ها برای داشتن بیشترین نرخ تبدیل، آنالیز ایمیل‌های ارسالی و اصلاح ایمیل‌های آتی براساس نتایج آنالیز و … .

مشتری مداری چیست؟ 6 اصل طلایی در ایجاد فرهنگ مشتری مداری

مشتری مداری چیست؟ 6 اصل طلایی در ایجاد فرهنگ مشتری مداری

قبل از هر چیز، باید بدانید که استانداردهای مشتری مداری در زمان بحران مانند شیوع کرونا ویروس تغییر می کنند. اگر می خواهید در شرایط کنونی آماده باشید، راهنمای مشتری مداری در بحران را دانلود کنید.

حدود 20 سال است که سازمان‎ ها تلاش می‎ کنند تا عملکرد خود را با مفهوم مشتری مداری هماهنگ نمایند. اما به گزارش شورای عالی بازاریابی (CMO council)، «تنها 14 درصد از سازمان‎ ها، مشتری مداری را مبنای کار خود قرار داده و تنها 11 درصد از آن‎ها باور دارند که مشتریان‎شان با ارائه‎ چنین تصویری موافق خواهند بود.»

حال، پرسش اصلی این است که اهمیت مشتری مداری در چیست؟!

امروزه، حجم بالا و سرعت تبادل اطلاعات مرتبط با مشتری، سازمان ‎ها را غرق در خود ساخته است. در ضمن، مسئله این است که برخی سازمان ‎ها برای دسته بندی و توصیف مشتریان خود، فناوری و نظام یکپارچه ‎ای نداشته و برخی دیگر از آن‎ها فاقد قابلیت ‎های اجرایی لازم برای شخصی سازی ارتباطات و تجربیات هستند.

اما، رایج ‎ترین و شاید بزرگترین مانع بر سر راه عملکرد مبتنی بر مشتری مداری، در اصل، فقدان فرهنگ مشتری مداری سازمانی است. هنوز هم بیشتر سازمان‎ ها غالباً بر مبنای تمرکز بر محصول و فروش عمل می‎ نمایند. به این ترتیب، مشتری مداری تنها در بخش‎ های خاصی از قبیل بازاریابی، در اولویت قرار می ‎گیرد. برای پیاده سازی و اجرای یک استراتژی مشتری مداری، سازمان باید دارای فرهنگی هماهنگ با این مسئله باشد. در ضمن، برای انجام چنین کاری، ضروری است رهبران و مدیرانی به کار گمارده شوند که لزوم چنین طرز تفکر و ارزش ‎های آن را در کارکنان خود ترویج می ‎دهند.

برای ایجاد فرهنگ مبتنی بر مشتری مداری لازم است مدیران و صاحبان مشاغل، نکات زیر را در نظر داشته و بر اساس آن عمل کنند:

1. همدلی با مشتری:

واژه‎ همدلی از جمله عباراتی تکراری است که با وجود آهنگ دل‎پذیری که دارد، کم‎تر سازمانی از معنای واقعی آن با خبر بوده و آن را به کار می ‎بندد. همدلی با مشتری، در اصل، عبارت است از توانایی تشخیص نیازهای عاطفی مشتری و درک دلایل وجود آن‎ها و البته، پاسخ‎گویی مناسب و کارآمد به این نیازها. در ضمن، لازم است بدانید که چنین رویکردی کاملاً نادر است!

مطالعات شرکت PwC حاکی از آن است که تنها 38 درصد از مصرف کنندگان آمریکایی اظهار می‎ کنند که کارکنان سازمان ‎ها بر پایه‎ درک نیازهای مشتریان با آنان به تعامل پرداخته‎ اند.

برای ایجاد همدلی به عنوان ارزشی جهانی و عاملی موثر در عملکرد سازمان‎ ها، لازم است مدیران تنها به شعار دادن اکتفا نکرده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. شرکت Slack یکی از شرکت های ارائه کننده نرم افزارهای ارتباطی برای تیم های کاری سات است که شعار همدلی را عملی کرده است. کارکنان این سازمان، زمان زیادی را صرف مطالعه‎ پیام ‎ها و دیدگاه‎ های مشتریان اهمیت یک استراتژی و بررسی آن‎ها می‎ کنند تا قادر به درک خواسته ‎ها و نیازهای مشتریان باشند. کارشناسان بخش پشتیبانی این شرکت، به گونه ‎ای تعلیم دیده‎ اند تا در مورد مشتریانی که کمک دریافت می ‎کنند، تحقیق نموده و برای آنان تصویر و هویت خاصی ایجاد کرده و به این ترتیب، به آنها کمک کنند تا از نحوه‎ به کارگیری خدمات Slack درک بهتری داشته باشند. این شرکت برای بخش پشتیبانی خود همواره در جستجوی افرادی است که بتوانند با استفاده از نگارش کلمات، همدلی خود را ابراز نمایند. به علاوه، سازمان به هیچ عنوان اجازه نمی‎ دهد که پاسخ‎ های ارائه شده، تکراری و تقلید از واکنش ‎های پیشین باشد.

علاوه بر این شرکت Slack، برای شرکای تجاری خود که اپلیکیشن‎ هایشان را از طریق پلتفرم Slack توسعه می دهند، الگوهایی کاربردی ارائه می دهد تا آنها هم بتوانند از این طریق با مشتریان ابراز همدلی کنند.

2. استخدام نیروهای آشنا با فرهنگ مشتری مداری:

لازم است سازمان‎ ها از ابتدای تعامل با کارمندان بالقوه، مشتریان و نیازهای آن‎ها را در نظر گرفته و توجه به این موارد را در اولویت کار خود قرار دهد. در شرکت تولید کننده‎ پلتفرم مدیریت شبکه‎ های اجتماعی Hootsuite ، بخش‎ های بازاریابی و منابع انسانی در انجام امور یاد شده با یکدیگر مشارکت می ‎کنند. یعنی، از مدیران خواسته شده تا در طی روند مصاحبه‎ استخدامی از تمام کاندیداهای کلیه موقعیت ‎های شغلی سوالاتی برای سنجش میزان مشتری مداری آن‎ها به عمل آید. معاون امور مشتریان این سازمان تشریح می ‎کند که انجام این کار، نه تنها به ارزیابی کاندیداها و اطمینان از هماهنگی آن‎ها با تفکر مشتری مداری، کمک می‎ کند، بلکه درباره‎ اهمیت تجربه‎ مشتری (CX) و جایگاه و لزوم توجه به آن در کلیه‎ سطوح مدیریتی و نیروهای تازه وارد این سازمان، پیام روشنی را به آنها انتقال می ‎دهد.

3. دسترسی تمام کارکنان به سوابق تعاملات مشتریان:

برای این که کارمندان بتوانند خود را با نگرش مشتری مداری هماهنگ سازند، لازم است تا همه آنها انتظارات، خواسته ها و نیازهای مشتریان سازمان را درک نمایند. برای مثال، شرکت Adobe Systems، دیدگاه‎ های مشتریان را در دسترس تمامی کارکنان خود قرار داده است. یعنی اهمیت یک استراتژی دسترسی به بازخوردهای مشتریان را فقط به بخش‎ های فروش و بازاریابی محدود نکرده و بستری فراهم نموده تا تمامی دپارتمان ‎ها به طور مجزا به کلیه سوابق تعاملات مشتریان دسترسی داشته باشند.

این سازمان، برای سهولت درک بینش مشتری، بخش جدیدی ایجاد نموده که ترکیبی از تیم‎ های امور مشتریان و تجربه‎ کارکنان است. این بخش دارای ایستگاه ‎های صوتی است که کارمندان می‎ توانند با مراجعه به آن به صورت آنلاین یا در یکی از دفاتر Adobe تماس‎ های مشتریان را گوش کنند. در ضمن، در کلیه‎ جلسات عمومی، مدیران گزارش کاملی از آخرین استراتژی های تجربه‎ مشتری (CX) سازمان را در اختیار همگان قرار داده و کارمندان خود را در جریان آخرین امور قرار می دهند.

4.سهولت تعامل مستقیم با مشتریان:

لازم است سازمان ‎ها روش‎ هایی را در نظر بگیرند تا کارمندان، حتی کارکنان بخش ‎های بَک آفیس نیز بتوانند با مشتریان شرکت به طور مستقیم و بی‎واسطه تعامل داشته باشند. به این ترتیب، نهایتاً می ‎توان گفت که هر یک از کارکنان به سهم خود و به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم بر تجربه‎ مشتری (CX) تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، تک تک کارکنان می‎ توانند از مزایای تعامل با مشتریان بهره مند شده و در جهت درک بهتر آن‎ها و آگاهی از موفقیت‎ ها و چالش‎ های‎شان حرکت کنند.

شرکت Airbnb عبارت میزبان را به افرادی اطلاق می ‎کند که توسط این سازمان منزل خود را اجاره داده و در زمره‎ مشتریان شرکت، به حساب می ‎آیند. بنابراین، کارکنان خود را ملزم می ‎کند تا در طول سفرهای تفریحی یا کاری در اقامتگاه‎های اجاره ‎ای Airbnb توقف نموده و به این ترتیب، تعامل میان میزبانان و کارکنان را امکان پذیر می‎ نماید. به علاوه، هنگام برگزاری جلسات و کنفرانس‎ ها در دفتر مرکزی Airbnb، این سازمان از کارکنان خود می‎ خواهد تا به میزبانان اجازه دهند که در محل زندگی آن‎ها اقامت داشته باشند. هم‎چنین، کارکنان و میزبانان در کنار یکدیگر در رویدادهای سالیانه شرکت می‎ کنند تا با هم در مورد تجربیات سال گذشته و طرح ‎های آتی گفتگو کنند.

احتمالاً، اغلب الگو‎های کسب و کار سازمان‎ ها، تماس مستقیم مشتری و کارکنان به سبک Airbnb را جایز نمی ‎دانند. با این حال، مدیران همچنان می‎ توانند به کارمندان خود اجازه دهند تا بر تماس ‎های بخش فروش و پشتیبانی و قرار ملاقات‎ های مشتریان دسترسی داشته و در رویدادهایی از قبیل جلسات مشاوره و کنفرانس ‎های آموزشی شرکت کنند تا به درک صحیحی از بینش مشتری برسند.

5.ایجاد ارتباط بین عملکرد کارکنان و فرهنگ مشتری مداری:

اگر مدیران از نحوه‎ عملکرد خود و تاثیر آن بر فرهنگ مشتری مداری و نتایجی که از آن حاصل خواهد شد اطلاع کافی داشته باشند، انگیزه و ابزارهای لازم را برای ترویج چنین فرهنگی در اختیار خواهند داشت. بنابراین، سازمان‎ ها باید اطمینان داشته باشند که بین عملکرد کارکنان و نتایج فرهنگ مشتری مداری ارتباط برقرار نموده و آن را به طور مداوم دنبال می ‎کنند. به گفته ‎ Dian Gherson، مدیر بخش منابع انسانی شرکت IBM، دو سوم نتایج مثبت مرتبط با تجربه مشتری (CX) این سازمان ناشی از مشارکت کارکنان است. به این ترتیب، اثبات می ‎گردد که اگر کارمندان، احساس خوبی نسبت به IBM داشته باشند، این حس به مشتریان نیز انتقال خواهد یافت.

شرکت Temkin Group یک موسسه‎ مشاوره در زمینه‎ تجربه‎ مشتری (CX) است. این موسسه، مدلی را ارائه داده که تاثیر بهبود تجربه‎ مشتری (CX) بر درآمد را در صنایع مختلف تخمین می ‎زند. بر اساس محاسبات انجام شده توسط این شرکت، یک شرکت یک میلیارد دلاری می ‎تواند در طول سه سال و از طریق اعمال بهبود و پیشرفت در زمینه‎ کاهش زمان انتظار مشتری یا ایجاد سهولت در امر معاملات، به طور متوسط سودی معادل 775 میلیارد دلار را به جیب بزند!

6.جبران خسارات مشتری:

سازمان ها باید از طریق برنامه‎ مربوط به جبران خسارت و پرداخت غرامت، فرهنگ مشتری مداری را تقویت نمایند. به عقیده ‎ Donna Morris یکی از کارکنان عالی‎ رتبه‎ شرکت Adobe، لازم است کارمندان قاعده‎ بازی را فراگرفته و ریسک پذیر باشند. او می‎ گوید، برای کارمندانی که از انتظارات شرکت مبنی بر اتخاذ نگرش مشتری مداری اطلاع دارند، وجود روحیه‎ ریسک پذیر امری الزامی است.

بنابراین، شرکت Adobe یک برنامه‎ جبران خسارت و پرداخت غرامت از طرف کارکنان به مشتریان را پیاده نموده است. طرح انگیزشی نقدی کوتاه مدت این سازمان، معرف نگرش غالب بر این شرکت و علامت آن است که موفقیت مشتری و حفظ او را بر کسب درآمد بیشتر، ارجح می ‎دانند. این برنامه، نه تنها تعامل کارمندان با مشتریان را به شیوه‎ ای ملموس اجرایی کرده است، بلکه همگان را ملزم می‎ کند تا در راستای هدفی مشترک که همان پیاده سازی فرهنگ مشتری مداری در کلیه سطوح سازمان است، گام بردارند و به این ترتیب، پیاده سازی یک فرهنگ گسترده‎ سازمانی را ممکن می ‎سازد.

رهبران و مدیران این سازمان، در کنار یکدیگر شناخت فرهنگ و استفاده از استراتژی مشتری مداری را آغاز نموده‎ اند. یک سازمان تنها زمانی می ‎تواند نگرشی مشتری-محور داشته باشد که فرهنگ و استراتژی مشتری مداری را به صورت همزمان به کار برد.

امروزه و در عصر اطلاعات با ظهور تکنولوژی های به روز مانند پلتفرم آنلاین آپ کوک شما می توانید به راحتی شاخص های رضایت مشتری مانند: شاخص خالص مروجان (NPS)، شاخص تلاش مشتری (CES) و شاخص رضایت مشتری (CSAT) را به راحتی اندازه گیری کنید و از میزان پیشرفت سازمان خود در ایجاد و استفاده از فرهنگ مشتری مداری آگاهی یابید.

بازاریابی با وفاداری مشتری

رضایت مشتری را به مزیت رقابتی خود تبدیل کنید.
در شرایط کنونی اقتصادی ایران چگونه مشتریان خود را حفظ کنیم؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.